Friskliv- og mestringssenter

Gladbakkveien 54 - telefon: 66 10 74 60 - 456 36 926 - 456 36 358 - epost: frisklivssentralen@eidsvoll.kommune.no   

Innhold

  

Friskliv- og mestringssenter

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en Frisklivssentral. Frisklivsresepten varer i 12 uker, og starter med en strukturert helsesamtale.

Brosjyre

Hva du kan få hjelp til

 • Bli mer fysisk aktiv
 • Få et sunnere kosthold
 • Slutte å snuse og røyke
 • Mestre stress og belastninger

Hvordan benytte seg av tilbudet ved Friskliv- og mestringssenteret

Leger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til Frisklivssentralen. Du kan også selv ta kontakt med Friskliv- og mestringssenteret så setter vi deg opp til en individuell helsesamtale.

Tilbudet på frisklivsresept varer i 12 uker. – Eventuell forlengelse skjer etter avtale på Friskliv- og mestringssenteret.

Til deg som henviser

 • Fyll ut navn, adresse, fullt fødselsnummer og telefonnummer
 • Kryss av eller skriv deltagers behov/ hva han trenger hjelp til
 • Signer resepten
 • Ta kopi av resepten

Frisklivsresept – reseptblokk (Kun for leger og helsepersonell.)


Originalen sendes til Frisklivssentralen, deltageren får kopien. – Dette fordi vi ringer deltagerne hvis de ikke selv tar kontakt.

Timeplaner for Friskliv- og mestringssenteret

Timeplan i pdf-format.

Aktiviteter og kurs

Friskliv- og mestringssenteret tilbyr følgende kurs:  

 • Bra Mat kurs/ Diabetes type 2: 5 ganger à 2 timer. Kursavgift er 400 kroner.
 • Røykeslutt: 6 ganger à 2 timer. Kursavgift er 250 kroner.
 • Mestring av belastninger og stress (KIB): 10 ganger à 2,5 timer. Kursavgift er 700 kroner. (Brosjyre)
 • Mestring for lungesyke: Høsten 2019.
 • Selvhjelpsgruppe: Vi har informasjon om hvordan du kan bli med i slike grupper.

Oppstart av kurs annonseres via Friskliv- og mestringssenteret, vår nettside, facebookside og/eller Eidsvoll kommunes nettsider.

Nyttige nettsider

Diabetesforbundet

LHL

Helsedirektoratet

Helsenorge.no

Slutta.no

Opplysningskontoret for brød og korn

Matprat

Godfisk

Frukt.no

Melk.no

UT.no


Publisert: 19.09.2016 10:43:15
Sist endret: 15.11.2016 15:11