Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi

Myhrervegen 33, 2080 Eidsvoll - telefon:66107570 - post@eidsvoll.kommune.no 

Åpningstider Helse og bistand på Myhrer

Telefonen betjenes alle dager mellom kl. 8.00 - 14.00

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av fysioterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barnets bevegelsesutvikling
 • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling

Fysioterapitjenesten består av fysioterapeuter med kompetanse i forhold til barn.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig - enten i våre behandlingslokaler, i barnehager, på skoler eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesøster i kommunen.

 

 Fysioterapi for voksne

Du kan få bistand fra fysioterapitjenesten dersom du er over 18 år, og har sammensatte utfordringer etter sykdom eller skade.

Vi kan tilby:

 • Undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
 • Behandling og opptrening
 • Gruppetrening

Du kan få kommunal fysioterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene i kommunen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter tilbyr behandling/trening til hjemmeboende pasienter. 

MS-gruppe

Dette er treningsgruppe en gang pr uke på Gladbakk aktivitetssenter for personer med MS ledet av fysioterapeut 

Ta kontakt med tjenesten for mer informasjon.

Parkinsongruppe 

Dette er treningsgruppe en gang pr uke på Gladbakk aktivitetssenter for personer med parkinsons ledet av fysioterapeut.

Ta kontakt med tjenesten for mer informasjon

Fallforebyggende gruppe

Dette er et treningstilbud til hjemmeboende som opplever at de har dårlig balanse eller har opplevd fall og ønsker å trene seg opp igjen. Treningsgruppa arrangeres hver vår og høst med trening to ganger i uka i 10-12 uker. Gruppene ledes av kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Nye deltakere gjennomfører en kartleggingssamtale og balansetesting i forkant for å se om dette er tilbud som passer. Alle gruppedeltakere testes på nytt etter endt gruppeperiode for å evaluere resultatet av tilbudet.

Deltakere som av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av privat bil eller offentlig transport til og fra gruppetreningene kan ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.

For påmelding eller mer informasjon om tilbudet ta kontakt med tjenesten.

 

Ergoterapi for barn og unge

Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse, samt veiledning og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil.
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser for å fremme barn og unges mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

Du får tjenestene våre der det er mest hensiktsmessig – enten i våre behandlingslokaler, i barnehage, på skole eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene i kommunen.

Ergoterapi for voksne

Du kan få bistand fra ergoterapitjenesten for å kunne fungere i hverdagen om du har utfordringer med daglige gjøremål/aktiviteter på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Ergoterapi er en betegnelse på behandling /rehabilitering gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet for å fremme selvstendighet og deltakelse.

Vi kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
 • Vurdering, veiledning og trening av håndfunksjon.
 • Kompensering for tap av funksjon ved å tilrettelegge, tilpasse og gi opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser i hjemmet for å fremme mulighet til aktivitet og deltakelse.
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

Du kan få ergoterapi der det er mest hensiktsmessig - i våre behandlingslokaler, i institusjon eller i hjemmet.

Ergoterapeutene samarbeider tett med fysioterapeutene og annet helse- og omsorgspersonell i kommunen

 

Synskontakt

Synskontaktene er ergoterapeuter med ekstra kompetanse på synsendringer og kan bistå synshemmede med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler. Synskontaktene har synsteknisk utstyr som synshemmede kan prøve eller få demonstrert for å se om dette er hjelpemidler man kan ha nytte av.

For å kunne få hjelpemidler relatert til syn fra NAV Hjelpemiddelsentral må synsnedsettelsen være dokumentert av øyelege og defineres som varig (over 2 år). Det er óg et kriterie at synsnedsettelsen ikke kan rettes opp med vanlig brille/kontaktlinser eller operasjon.

Vanlige briller omfattes ikke som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Henvendelser i forhold til synshjelpemidler meldes til tjenesten på lik linje med andre henvisninger til ergoterapeut. Henvendelsen bør inneholde relevant informasjon om brukerens synssvekkelse og den aktuelle problemstillingen. 

Hørselskontakt

Hørselskontaktene er ergoterapeuter med ekstra kompetanse på hørselsendringer og kan bistå hørselshemmede med utprøving og anskaffelse av hjelpemidler. Hørselskontaktene har hørselsteknisk utstyr som hørselshemmede kan prøve eller få demonstrert for å se om dette er hjelpemidler man kan ha nytte av.

For å kunne få hjelpemidler relatert til hørsel fra NAV Hjelpemiddelsentral må hørselssvekkelsen være dokumentert av hørselsspesialist og defineres som varig (over 2 år). For å få innvilget enkelte hjelpemidler krever det óg at det er gjort en hørselstest hos audiograf. En hørselsspesialist kan henvise pasienter til audiograf for testing. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning videre.

Høreapparat omfattes ikke som hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Henvendelser i forhold til hørselshjelpemidler meldes til tjenesten på lik linje med andre henvisninger til ergoterapeut. Henvendelsen bør inneholde relevant informasjon om brukerens hørselsnedsettelse og den aktuelle problemstillingen. Er det tatt et audiogram (hørselstest hos audiograf) bør kopi av dette legges ved henvendelsen eller sendes inn i ettertid. 


Publisert: 19.09.2016 13:27:56
Sist endret: 04.01.2017 11:00