Helsestasjonstjenester

Eidsvoll helsestasjon og Helsestasjon for ungdom

Rådhusgata 7, 3.etg, 2080 Eidsvoll - telefon: 66 10 75 50 - epost: post@eidsvoll.kommune.no 

Råholt helsestasjon

Bønsmovegen 19c, 2070 Råholt - telefon: 66 10 75 60 - epost: post@eidsvoll.kommune.no

Helsestasjonstilbudet sommeren 2017

I ukene 29, 30 og 31 vil Råholt helsestasjon og Eidsvoll helsestasjon være sammenslått på grunn av sommerferieavvikling. I disse ukene vil det samlede helsestasjonstilbudet gis ved Eidsvoll helsestasjon. Fra uke 32 (7. august) er vi tilbake til ordinær drift igjen ved begge helsestasjoner. 

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Jordmortjenester

Jordmortjenesten kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan fritt velge hvem de vil gå til svangerskapskonsultasjon hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

Det er tilbud om hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.

Timebestilling

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med din fastlege.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Helsestasjonsprogrammet

Tilbud om hjemmebesøk eller besøk på helsestasjonen til nyblevne foreldre.

Fastsatte konsultasjoner av barn med foresatte med helsesøster

Enkelte av konsultasjonene innbefatter legekonsultasjon

Konsultasjonene inneholder råd og veildning, veiing, vaksinasjon etter gjeldende vaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet osv.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesøster

Helsesøster følger opp enkeltelever etter behov. Helsesøster har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesøster som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for Ungdom holder til kun på Eidsvoll helsestasjon - Det er et gratis tilbud til deg mellom 13-24 år og det er ingen timebestilling.

Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesøster og lege som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

Timeavtale

Ingen timebestilling

 

 

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

Åpningstider

Helsestasjon for ungdom

Hver onsdag kl. 13.30 - 17:00

Eidsvoll og Råholt helsestasjon

mandag - onsdag - torsdag - fredag kl. 08:30 - 15:00

tirsdag kl. 08:30 - 13:00

Telefontider

Eidsvoll og Råholt helsestasjon har telefontid som følger:

mandag-fredag kl. 08:00 - 10:30

Helsestasjonstilbudet sommeren 2017

I ukene 29, 30 og 31 vil Råholt helsestasjon og Eidsvoll helsestasjon være sammenslått på grunn av sommerferieavvikling. I disse ukene vil det samlede helsestasjonstilbudet gis ved Eidsvoll helsestasjon. Fra uke 32 (7. august) er vi tilbake til ordinær drift igjen ved begge helsestasjoner. 


Publisert: 22.09.2016 13:04:26
Sist endret: 29.06.2017 15:02