Kontaktinformasjon

Eidsvoll helsestasjon og Helsestasjon for ungdom

Rådhusgata 7, 3.etg, 2080 Eidsvoll - telefon: 66 10 75 50 - epost: post@eidsvoll.kommune.no 

Råholt helsestasjon

Bønsmovegen 19c, 2070 Råholt - telefon: 66 10 75 60 - epost: post@eidsvoll.kommune.no

Åpningstider:

Helsestasjon for ungdom

Hver onsdag kl. 13.30 - 17:00

Eidsvoll og Råholt helsestasjon

mandag - stengt (kun avtalte timer)

tirsdag - fredag kl. 08:30 - 15:00

Telefontider

Eidsvoll og Råholt helsestasjon har telefontid som følger:

mandag-fredag kl. 08:00 - 10:30

Innhold

Jordmortjenester

Jordmortjenesten kan tilby den gravide med partner informasjon og veiledning om svangerskapet, fødselen og det å bli foreldre.

I samarbeid med fastlegen vil jordmor forsøke å gi den gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Gravide kan fritt velge hvem de vil gå til svangerskapskonsultasjon hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

Det er tilbud om hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.

Timebestilling

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Helsestasjonsprogrammet

Tilbud om hjemmebesøk eller besøk på helsestasjonen til nyblevne foreldre.

Fastsatte konsultasjoner av barn med foresatte med helsesøster

Enkelte av konsultasjonene innbefatter legekonsultasjon

Konsultasjonene inneholder råd og veiledning, veiing, vaksinasjon etter gjeldende vaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet osv.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for Ungdom holder til kun på Eidsvoll helsestasjon - Det er et gratis tilbud til deg mellom 13-24 år og det er ingen timebestilling.

Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesøster og lege som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det.

Timeavtale

Ingen timebestilling

 

 

HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere har fra høsten 2016 fått tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet var november 2016.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadiet til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser og tilbudet varer i en toårsperiode fra november 2016.

NB! Tilbud om gratis vaksinasjon av HPV-vaksinen er over men ta kontakt med helsestasjon for ungdom for å få vite mer om dette. 

Henvendelse til Helsestasjon for ungdom

Du kan henvende seg på helsestasjon for ungdom for å få HPV vaksinasjon

onsdager fra kl. 13.30 - 17.00 dropp inn, ingen timebestilling - Eidsvoll helsestasjon

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med helsestasjonstjenesten i Eidsvoll

Telefontid mellom kl. 08.00-10.30

Ytterligere informasjon

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Reisevaksine

Når det gjelder reisevaksine samarbeider vi med fastlegene og noen helsestasjoner i to nabokommuner. 
Kontaktinformasjon og mer om reisevaksine kan du finne her

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

 


Publisert: 22.09.2016 13:04:26
Sist endret: 15.11.2016 15:11