Kontaktinformasjon

Eidsvoll helsestasjon og Helsestasjon for ungdom

Rådhusgata 7, 3.etg, 2080 Eidsvoll - telefon: 66 10 75 50 - epost: post@eidsvoll.kommune.no 

Råholt helsestasjon

Bønsmovegen 19c, 2070 Råholt - telefon: 66 10 75 60 - epost: post@eidsvoll.kommune.no

Åpningstider:

Helsestasjon for ungdom (NB! husk å bestille time først)

Hver onsdag kl. 13.30 - 17:00

Eidsvoll og Råholt helsestasjon

mandag - stengt (kun avtalte timer)

tirsdag - fredag kl. 08:30 - 15:00

Telefontider

Eidsvoll og Råholt helsestasjon har telefontid som følger:

mandag-fredag kl. 08:00 - 10:30

Innhold

Jordmortjenester

Er du gravid og vil være med å gå tur med oss jordmødre?!

Vi starter opp med gåturer for gravide den 12. mars klokken 12.15.  Det vil være fokus på å bli kjent med andre gravide og selvsagt få seg en fin gåtur rundt vannet nedenfor Eidsvollsbygningen.  Det er et valgfritt og uforpliktende tilbud.

De som ønsker kan selvsagt ta seg noe å spise eller drikke etter gåturen

Sted: møtes ved parkeringen ved Eidsvollbygningen.

Tid: Torsdager 11.06.20,  18.06.20 og siste tur før ferien 25.06.20

Alle dagene vil være på torsdager og vi går kl. 12.15 

Med vennlig hilsen jordmødrene Anneli, Trine-Lise og Malin

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år. Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Barnevaksinasjonsprogrammet­

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Syke barn

Syke barn skal ikke møte på helsestasjonen av hensyn til smittefare. Ring og avtal ny time. Trenger du legevurdering ta kontakt med fastlegen din.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende, eller per brev. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

 

Helsestasjonsprogrammet

Tilbud om hjemmebesøk eller besøk på helsestasjonen til nyblevne foreldre.

Fastsatte konsultasjoner av barn med foresatte med helsesøster

Enkelte av konsultasjonene innbefatter legekonsultasjon

Konsultasjonene inneholder råd og veiledning, veiing, vaksinasjon etter gjeldende vaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet osv.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Helsesykepleier

Helsesykepleier følger opp enkeltelever etter behov. Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Hver skole har en helsesykepleier som har fast tilstedetid på den enkelte skole.

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet inneholder nå vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Oppfølging gjennom samtaler til elever som ruser seg.

Hasjavvenning (HAP) tilbys ungdom som er motivert for å slutte med hasj. 

Ungdom 16-18 år som er bosatt i Eidsvoll men som ikke har skoletilhørighet i videregående skole, kan få sitt skolehelsetjenestetilbud på Eidsvoll helsestasjon etter avtale. 

Helsestasjon for ungdom

Åpningstid og kontaktinformason til Helsestasjon for Ungdom

Åpent hver onsdag kl. 13.30 - 17.00

Timebestilling tlf. 66107550 mandag - fredag kl 08.00-10.30

NB! På grunn av koronasituasjonen må du nå bestille time på forhånd!
Se åpningstid og kontaktinformasjon!

I forbindelse med timeavtalen du har bestilt ønsker vi å minne om at du må være frisk når du møter til time.

  • Har du feber, nedsatt allmenntilstand, sår hals, lutveisplager/hoste, ønsker vi at du tar kontakt for ny avtale.
  • Vi ber om at du møter opp til timen alene, på grunn av smitterisiko i forbindelse med koronasituasjonen.

Helsestasjon for ungdom er et gratistilbud!

Her kan du snakke om alt du lurer på, for eksempel samliv, seksualitet, psykisk helse, rus, prevensjon, abort, svangerskap, familieproblemer, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), spiseforstyrrelser eller andre tanker og problemer.

Her jobber helsesykepleiere og leger som gir råd og veiledning. Her får du gratis kondomer, resept på hormonell prevensjon, urintesting ved spørsmål om SOI eller graviditet mm. Du kan også få hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpeinstanser, dersom det er behov for det. 

Reisevaksine

Når det gjelder reisevaksine samarbeider vi med fastlegene og noen helsestasjoner i to nabokommuner. 
Kontaktinformasjon og mer om reisevaksine kan du finne her

Smittevern

Kommunen skal ifølge smittevernloven sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp, herunder tuberkulosearbeid. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser og behandling. Smittevernlegen/kommuneoverlegen og helsestasjonen har ansvaret for dette arbeidet.

Smittevernloven

Tuberkuloseveilederen

 


Publisert: 22.09.2016 13:04:00
Sist endret: 02.09.2020 14:18