Hverdagsrehabilitering

Myhrervegen 33, 2080 Eidsvoll - Ekspedisjon Myhrer 66 10 75 70

Åpningstid mandag - fredag mellom 8.00-10.00 og 12.00-14.00

 

 

Innhold

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig tilbud til deg som opplever begynnende funksjonsfall i utførelsen av daglige gjøremål, og som ønsker å mestre det som er viktig i din hverdag. Teamet foretar kartlegging og i samarbeid med deg utarbeides det mål for perioden. Teamet vil følge deg opp i en tidsavgrenset periode hvor vi sammen med deg jobber for å nå dine mål. Målene tar utgangspunkt i hva du synes er viktig for å mestre din hverdag. Opptreningen i de daglige gjøremålene foregår i hjemmet eller nærmiljøet.

Hvem passer det for? 

Hverdagsrehabilitering passer for deg som opplever utfordringer i daglige gjøremål og som ønsker å øve deg på å bli mer selvstendig og mestre egen hverdag.  

Hvem er vi? 

Vi er et tverrfaglig team som består av en ergoterapeut, en fysioterapeut og en hjemmetrener. Teamet foretar kartlegging og øver sammen med deg for å nå målene dine.

Hva kan du forvente av oss? 

Vi kommer hjem til deg for å øve på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen. For å nå målene jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evaluering av fremgang og justering av mål og tiltak vil skje underveis.

Hva forventer vi av deg? 

Vi forventer at du er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen. 

Kriterier
  • Mennesker som opplever begynnende funksjonsfall
  • Mennesker som har behov for tverrfaglig oppfølging (av ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmetrener)
  • Mennesker som søker hjelp for første gang
  • Mennesker som har rehabiliteringspotensial
  • Hjemmeboende
  • Mennesker som er motivert eller kan motiveres for opptrening og egenmestring

Tenk over hvilke daglige gjøremål som er viktig for deg

 


Publisert: 01.12.2016 10:01:06
Sist endret: 15.06.2022 10:07