Hverdagsrehabilitering

Myhrervegen 33, 2080 Eidsvoll - telefon direkte til teamet: 66107636 - e-post til koordinator/ergoterapeut

Kontaktinformasjon til hele teamet finner du her

NB! sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post 

Innhold

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig tilbud til deg som opplever begynnende funksjonsfall i utførelsen av daglige gjøremål, og som ønsker å mestre det som er viktig i din hverdag. Teamet foretar kartlegging og i samarbeid med deg utarbeides det mål for perioden. Teamet vil følge deg opp i en tidsavgrenset periode hvor vi sammen med deg jobber for å nå dine mål. Målene tar utgangspunkt i hva du synes er viktig for å mestre din hverdag. Opptreningen i de daglige gjøremålene foregår i hjemmet eller nærmiljøet.

Hvem passer det for? 

Hverdagsrehabilitering passer for deg som opplever utfordringer i daglige gjøremål og som ønsker å øve deg på å bli mer selvstendig og mestre egen hverdag.  

Hvem er vi? 

Vi er et tverrfaglig team som består av en ergoterapeut, en fysioterapeut og en hjemmetrener. Teamet foretar kartlegging og øver sammen med deg for å nå målene dine.

Hva kan du forvente av oss? 

Vi kommer hjem til deg for å øve på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen. For å nå målene jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evaluering av fremgang og justering av mål og tiltak vil skje underveis.

Hva forventer vi av deg? 

Vi forventer at du er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen. 

Kriterier
  • Mennesker som opplever begynnende funksjonsfall
  • Mennesker som har behov for tverrfaglig oppfølging (av ergoterapeut, fysioterapeut og hjemmetrener)
  • Mennesker som søker hjelp for første gang
  • Mennesker som har rehabiliteringspotensial
  • Hjemmeboende
  • Mennesker som er motivert eller kan motiveres for opptrening og egenmestring

Tenk over hvilke daglige gjøremål som er viktig for deg

Kontakt oss

 

  • Stine Wolhaug, ergoterapeut og koordinator - tlf. 947 98 219 
  • Hanne Henriksen,  hjemmetrener - tlf. 947 84 026
  • Kaleem Malik,  fysioterapeut - tlf. 909 82 050 

Bildet viser vårt HVerdagsrehabiliteringsteam - fra venstre Stine Wolhaug, Hanne Henriksen og Kaleem Malik, hhv ergoterapeut, hjemmetrener og fysioterapeut


Publisert: 01.12.2016 10:01:06
Sist endret: 14.01.2020 09:05