Leder koordinerende enhet

Siri K. Grønland, spesialkonsulent, Rådhusgata 1, 2080 Eidsovll  Telefon: 66 10 70 88/95 36 85 57  - epost: Siri Grønland

 

Innhold

Koordinerende  enhet for habilitering-/rehabilitering

Koordinerende  enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i Eidsvoll kommune skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering».  Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3.

 

Til oversikt over helse og omsorgstjenester 


Publisert: 16.10.2018 14:04:01
Sist endret: 16.10.2018 14:04