Koordinerende enhet

Leder: Tor Axel Eliassen, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll,  telefon: 457 36 939  - epost: tor.axel.eliassen@eidsvoll.kommune.no

Emil Anfinnes, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll, telefon: 414 04 344 - epost: emil.anfinnes@eidsvoll.kommune.no

 

Innhold

Koordinerende  enhet for habilitering-/rehabilitering

Koordinerende  enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i Eidsvoll kommune skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering».  Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3.

 

Til oversikt over helse og omsorgstjenester 


Publisert: 16.10.2018 14:04:01
Sist endret: 16.10.2018 14:04