Innhold

Koronasituasjonen - Eidsvoll 

Takk, til alle dere som bidrar til å holde smittetallet nede, som "møter opp" og deltar i denne dugnaden!

Eidsvoll kommune følger hele tiden nasjonale råd og ber også øvrige innbyggere følge med på oppdaterte nasjonale og lokale råd og retningslinjer. Vi følger fortløpende opp situasjonen, har jevnlige møter i kriseledelsen og oppdaterer smitteverntiltakene i tråd med nasjonale anbefalinger, regler og har nå også laget en lokal, midlertidig smittevernforskrifter. Alt dette vil oppdateres på våre nettsider og følgelig deles på sosiale medier. 

Avstand og god håndhygiene er blant våre sterkeste virkemidler for å bekjempe spredning av viruset.

 • Ha god hånd- og hostehygiene 
 • Hold avstand - minimum 1 meter
 • Hold deg hjemme om du er syk!
 • Hold nede antall nærkontakter

Hold hodet kaldt og Bildet viser et rødt hjerte varmt! 

Koronatelefon/informasjonstelefon 815 55 015 

Har du spørsmål om og rundt korona, du ikke får besvart her, kan du ringe dyktige fagfolk på 
informasjonstelefonen: 815 55 015

Viktige nettsider

Avstand og god håndhygiene er blant våre sterkeste virkemidler for å bekjempe spredning av viruset.

 • Ha god hånd- og hostehygiene 
 • Hold avstand - minimum 1 meter
 • Hold deg hjemme om du er syk!
 • Hold nede antall nærkontakter

Hold hodet kaldt og Bildet viser et rødt hjerte varmt! 

Lokal forskrift om midlertidige smitteverntiltak 

Lokal forskrift om midlertidig smitteverntiltak Eidsvoll gjeldende fra 28. november 2020

Det gis ikke dispensasjoner til den lokale forskriften om midlertidige smitteverntiltak som er gjeldende fra 26. november 2020

Bestill koronatest her 

Koronatest skal bestilles på forhånd og selve testingen gjennomføres mellom kl. 11-15, hver ukedag

Teststasjonen befinner seg ved Badet kulturtun som har adresse Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll

Mistenker du at du kan være smittet eller har symptomer, kan du enkelt bestille time elektronisk.

 • Bestille time elektronisk Elektronisk timebestilling - koronatest

  Bestill time til deg selv eller andre, ved å logge inn med BankID eller BankID på mobil. Du må ha personnummer til den som skal ha timen tilgjengelig ved bestilling.

  Har du ikke BankID eller BankID på mobil kan du kontakte legevakta for å avtale tid, på tlf. 116117. 

Bruk av elektronisk timebestilling er viktig for at de som virkelig trenger kontakt med legevakten skal komme gjennom på telefonen slik at de kan få den hjelpen de trenger. 

Bare innbyggere med timeavtale kan møte opp, og kun til avtalt tid.

Hvis du ikke kan komme til avtalt time vær vennlig å gi oss beskjed, slik at vi kan frigi timen til noen som trenger den. 

Statusrapporter koronasituasjonen

Alle nyheter om korona

November

Oktober 2020
September 2020
August 2020
Juni 2020
Mai 2020
April 2020
Mars 2020

 

In other languages

Corona: Information in other languages

Preventing thei spread of the coronavirus is the most important step to slow down the infection rate and avoid widespread illness. With fewer people in need of medical care at the same point of time, our health and care services will be better able to care for those in need. We can all help to prevent the spread  - Thank you for contributing! 

English - Habits which help prevent infection.pdf

Read more: https://helsenorge.no/coronavirus

Quarantine and home isolation

On the Norwegian Institute of Public Health website you will find information about home quarantine and home isolation in several languages

Næringsdrivende

Hjelpepakker og annen informasjon til næringsdrivende 

Kommunalt næringsfond - krisepakke fase 3 frist for å søke er 20. november 2020

Kommunalt næringsfond - hjelpepakke for å motvirke effektene av Koronatiltak frist for å søke er 1. oktober 2020

Nyttige lenker for næringsdrivende

Frivillig lag, foreninger, organisasjoner

Søk momskompensasjon - NB! frister

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Søknadsskjema for å søke momskompensasjon og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no

Politiske møter

Kommunestyremøter

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak, men uten tilhørere. Møtet streames.

Formannskapsmøter

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging

Møtene fremover er planlagt som digitale møter i Teams.

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet

Gjennomføres som fysiske møter i Badet kulturtun med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Felles møteregler 

Møt i god tid

Tilhørere må møte i god tid før møtet begynner da dørene stenges rett før møtestart.

NB! Gjennomføring av møter vil kunne endres med bakgrunn i endrede nasjonale føringer eller et omfattende lokalt utbrudd av covid-19.

Avstand og antall

Vi følger nasjonale råd - i henhold til smittevernreglene må det være mulig å holde minst 1 - en - meters avstand og det vil være maksimalt 50 deltagere om møterommet tillater dette - det vil føres lister over alle deltagere (politikere, administrasjon og publikum), med tanke på eventuell smittesporing.

Møterom generelt - politiske møter/råd og utvalg

Politiske møter/råd og utvalg gjennomføres i rådhuset som tidligere. I tillegg åpnes det for at det kan gjennomføres gruppemøter i tilknytning til politiske møter. Alle møter skal gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Det er formannskapssalen og kommunestyresalen som skal brukes. Denne ordningen går frem til jul og ny vurdering vil da gjøres. 


Publisert: 03.03.2020 12:03:08
Sist endret: 27.11.2020 11:11