Innhold

Korona - Eidsvoll 

Takk, til alle dere som bidrar til å holde smittetallet nede, som "møter opp" og deltar i denne dugnaden!

Eidsvoll kommune følger hele tiden nasjonale råd og ber også øvrige innbyggere følge med på oppdaterte nasjonale og lokale råd og retningslinjer. Vi følger fortløpende opp situasjonen, har jevnlige møter i kriseledelsen og oppdaterer smitteverntiltakene i tråd med nasjonale anbefalinger, regler og har nå også laget en lokal, midlertidig smittevernforskrifter. Alt dette vil oppdateres på våre nettsider og følgelig deles på sosiale medier. 

Avstand og god håndhygiene er blant våre sterkeste virkemidler for å bekjempe spredning av viruset.

 • Ha god hånd- og hostehygiene 
 • Hold avstand - minimum 1 meter
 • Hold deg hjemme om du er syk!
 • Hold nede antall nærkontakter

Hold hodet kaldt og Bildet viser et rødt hjerte varmt! 

Koronatelefon/informasjonstelefon 815 55 015 

Har du spørsmål om og rundt korona, du ikke får besvart her, kan du ringe dyktige fagfolk på 
informasjonstelefonen: 815 55 015

Vaksinetelefon  66 10 73 58 og 66 10 73 59

På vaksinetelefonen kan du få svar på praktiske spørsmål vedrørende vaksinasjonen som skjer ved Badet kulturtun. Andre spørsmål rundt egen helseproblematikk må tas med egen fastlege. 

 • Telefonnummer er  66 10 73 58 og 66 10 73 59 og telefonen er åpen fra kl. 09-15.
Viktige nettsider

Lokal forskrift

Lokal forskrift om Covid-19 i Eidsvoll vedtatt 26. januar gjeldende fra 27. januar og frem til og med 3. mars 2021

Utgåtte forskrifter - erstattet med nye
Dispensasjon til den lokale forskriften?

Det gis ikke dispensasjoner til den lokale forskriften om midlertidige smitteverntiltak gjeldende fra 28. november 2020

Bestill koronatest her 

Koronatest skal bestilles på forhånd og selve testingen gjennomføres mellom kl. 11-15, hver ukedag

Teststasjonen befinner seg ved Badet kulturtun som har adresse Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll

Mistenker du at du kan være smittet eller har symptomer, kan du enkelt bestille time elektronisk.

Testmetoden ved vår teststasjon er PCR. Du vil vanligvis få svar dagen etter, på helsenorge.no. Vi foretar ikke hurtigtester.

Koronavaksine

NB! Når du bestiller koronatest vil du også  se at det er et valg å bestille time til koronavaksine.
Denne timebestillingen er foreløpig ikke i funksjon - men i ferd med å settes opp til testing. Du får personlig sms når det er din tur til å kunne få vaksine.

Koronatest 

 • Bestille time elektronisk Elektronisk timebestilling - koronatest

  Bestill time til deg selv eller andre, ved å logge inn med BankID eller BankID på mobil. Du må ha personnummer til den som skal ha timen tilgjengelig ved bestilling.

  Har du ikke BankID eller BankID på mobil kan du kontakte legevakta for å avtale tid, på tlf. 116117. 

Bruk av elektronisk timebestilling er viktig for at de som virkelig trenger kontakt med legevakten skal komme gjennom på telefonen slik at de kan få den hjelpen de trenger. 

Bare innbyggere med timeavtale kan møte opp, og kun til avtalt tid.

Hvis du ikke kan komme til avtalt time vær vennlig å gi oss beskjed (ring til legevakta), slik at vi kan frigi timen til noen som trenger den. 

Testmetoden ved vår teststasjon er PCR. Du vil vanligvis få svar dagen etter, på helsenorge.no. Vi foretar ikke hurtigtester.

Karanteneregler

Ved å holde avstand bremser vi korona (Covid-19) 

Her viser FHI råd, karantene og hjemmeisolering i plakatform, i flere formater og former. Disse kan være nyttig å gjøre seg kjent med. 

Litt, mye eller helt avstand. Her ser du karantene og isolasjonsreglene som gjelder. Plakaten er hentet hos FHIHow much social distance? Quarantine when you are close contact etc and home isolation when confirmed Covid-19

Vaksinasjonsprogrammet

All vaksinering skjer i regi av kommunen og det vil bli distribuert informasjon til de som skal få tilbud om vaksinen etter at beboere på institusjon har fått vaksinen.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronoaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle som tilbys vaksinen i Eidsvoll anbefales å ta den.

Trenger noen av dine nærmeste hjelp (en nabo, venner, familie, andre)?

 • Vi oppfordrer alle til å være behjelpelig med transport og bestilling av time hvis du har familie, venner, naboer eller andre du kan tenke trenger litt hjelp.

Husk å oppdater din kontakinformasjon i offentlige registre.

Vi er avhengig av å ha oppdaterte mobilnumre i offentlige registre. Hvis du er i tvil sjekk i Kontakt- og reservasjonsregisteret her
Vi oppfordrer også her til å være behjelpelig til de av oss som ikke er så gode på det digitale.

Vaksinetelefon

Fredag 29. januar åpnet Eidsvoll kommune vaksinetelefonen.

 • Telefonnummer er  66 10 73 58 og 66 10 73 59 og telefonen er åpen fra kl. 09-15.

På vaksinetelefonen kan du få svar på praktiske spørsmål vedrørende vaksinasjonen som skjer ved Badet kulturtun.

Alle andre spørsmål rundt korona (Covid-19) henviser vi til FHIs koronatelefon 815 55 015

Status vaksinering - uke 1

89 doser gitt ved Vilberg helsetun

Status vakisnering - Uke 2

84 doser gitt ved Vilberg helsetun, Bøn sykehjem og Valstad sykehjem

Status vaksinering - Uke 3

63 doser gitt ved Vilberg bosenter og Pålsejordet bokollektiv

Status vaksinering - Uke 4-5

Etter uke tre er man ferdige med å vaksinere første dose ved sykehjem, og i uke fire og fem vil man starte å ringe rundt til 85+ samt sette vaksine på disse. Hjemmesykepleien vil også reise ut å sette vaksine på de som er i behov for hjemmevaksine.

Pr. tirsdag 2. februar er det satt vaksine på 

 • 436 personer i Eidsvoll,
 • 89 personer er ferdigvaksinert.
Status vaksinering - uke 6

886 vaksinedoser er satt frem til nå

 • 194 eidsvollinger er fullvaksinerte
 • 692 eidsvollinger har fått første dose
Status vaksinering - uke 7:

Kontakter 80+ og så videre nedover for avtaler, samt noe helsepersonell vil bli vaksinert. 

 • 1363 vaksinedoser er satt frem til 19. februar
  • 315 eidsvollinger er fullvaksinerte
  • 733 eidsvollinger har fått første dose
Status vaksinering - uke 8

Holder på med prioriteringsgruppe 3, og har startet å kontakte 79+. 
Dosene som kommer denne uken (uke 8) og neste uke (uke 9) må først prioriteres til å sette dose to, altså til å fullvaksinere de som allerede har fått dose en.

Hvordan booker jeg tid for vaksinering?

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Legekontorene sender over lister på de som skal prioriteres.

Personer over 80 år vil bli kontaktet pr. telefon for timebestilling. All annen timebestilling vil gjøres elektronisk via kommunens nettside.

Alle blir varslet med SMS når det er klart for din gruppe.

Bestilling av time til vaksine blir i disse dager satt opp for testing

Person i risikogruppen

Er du mellom 18-64 og er i risikogruppene som er definert av FHI?

Da vil kommunen kalle deg inn til vaksinering, og du trenger ikke ta kontakt med kommunen eller fastlegen for legeerklæring, timebestilling eller lignende.

Vær forberedt på at det kan ta tid før du blir tilbudt vaksine.

Person i risikogruppen med fastlege utenfor bostedskommunen

I Gardermoregionen

Personer i risikogruppen (innbyggere) som har fastlege i Gardemoregionen (Gjerdrum, Nannestad, Nes, Ullensaker, Hurdal og Eidsvoll) vil bli kalt inn i den kommunen hvor man har fastlege.

Utenfor Gardermoregionen

Personer i risikogruppen (innbyggere) som har fastlege i en annen kommune utenfor Gardermoregionen, må selv be sin fastlege gi beskjed til kommunens vaksinetelefon tlf. 66 10 73 58 om at vedkommende er i risikogruppe og skal prioriteres.

Det er ulik praksis fra kommune til kommune.

Man kan få beskjed fra sin fastlege at man vil bli meldt inn i den kommunen man har fastlege, også utenfor Gardermoregionen.  Eidsvoll kommune vil vaksinere de vi får beskjed om fra fastlegene, uavhengig hvilken kommune de bor i.
(se pkt. ovenfor, be fastlege gi beskjed til vaksinetelefonen tlf. 66 10 73 58)

Vaksinasjonslokale

All vaksinasjon vil foregår på Badet Kulturtun, adresse: Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll, dette ligger mellom Eidsvoll stasjon og Eidsvoll kirke.

Du kan ha med deg en person/hjelper/pårørende om du har behov for det.

Pris for vaksinering

Regjeringen har besluttet at Covid-19 vaksinen skal være gratis for alle.

Prioritering av vaksinegrupper

Ved vaksinering mot Covid-19, følger Eidsvoll kommune de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

 1. Beboere i sykehjem og prioritert helsepersonell
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko i forbindelse med:
  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år uten underliggende sykdom
 9. Alder 45-54 år uten underliggende sykdom

Med underliggende sykdom eller tilstand menes følgende

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på >35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
Før du kommer til vaksinering

Du skal ikke møte opp dersom du er syk, har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon.

Av praktiske hensyn ber vi deg om bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Husk å holde avstand og overholde smittevernregler. Munnbind må brukes.

Før vaksinering skal egenerklæringsskjema fylles ut digitalt når du booker tid og dette er et kriterie for å møte opp. 
Ved behov for den eldste aldersgruppen vil vaksinestasjonen være behjelpelig med utfylling av skjemaet.

Her kan du lese egenerklæringen på bokmål, nynorsk, engelsk og samiske språk

Bivirkninger av vaksinen

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.

Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioN Tech vaksinen dyrkes ikke på eggeplommer, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen.

Når vaksinen utvikles, er målet alltid at vaksinen skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger . Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.

Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder korornavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene. Kilde: FHI - Folkehelseinstituttet

Skal barn ta vaksinen?

Personer under 18 år anbefales ikke å vaksinere seg foreløpig. De vaksinene som så langt finnes er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for de under 18 år som har en alvorlig underliggende sykdom.

Nyttige sider å følge med på

FHI - informasjon til befolkningen

FHI - prioritering av grupper

FHI - temaside for vaksinasjonsprogrammet 

Daglige rapporter

Her vil du finne en veldig enkel daglig (mandag - fredag) rapport på smittetilfeller og friskmeldte siste døgn.

Uke 8

Fredag 26. februar

Det er registrert ett nytt tilfelle av Covid-19 siste døgn, dette er knyttet til utbrudd på en arbeidsplass i annen kommune. I tillegg er det tre friskmeldte siden i går.  

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 409
 • Totalt friskmeldte er 383
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 13

 • Totalt antall døde er 13
Torsdag 25. februar

Det ikke registrert nye smittede siste døgn, det er heller ingen nye ut av isolasjon.

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 408
 • Totalt friskmeldte er 380
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 15

 • Totalt antall døde er 13
Onsdag 24. februar

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i løpet av siste døgn. det er et barn ved Læringsverkstedet barnehage avd. Mork, som allerede var i karantene. Det er også to personer friskmeldt siste døgn. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 408
 • Totalt friskmeldte er 380
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 15

 • Totalt antall døde er 13
Tirsdag 23. februar

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i løpet av siste døgn. To er friskmeldte og ute av isolasjon. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 407
 • Totalt friskmeldte er 378
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 16

 • Totalt antall døde er 13
Mandag 22. februar

Det er registrert fire nye tilfeller av Covid-19 i løpet av helgen og seks eidsvollinger er friskmeldte i løpet av fredag, lørdag og søndag.  

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 406
 • Totalt friskmeldte er 376
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 17

 • Totalt antall døde er 13

481 personer er testet i løpet av uke syv (15. til 19. februar) 

1363 vaksinedoser er satt frem til 19. februar

 • 315 eidsvollinger er fullvaksinerte
 • 733 eidsvollinger har fått første dose

Uke 7

Fredag 19. februar

Smittesporingsteamet har i løpet av siste døgn fått melding om syv nye tilfeller av Covid-19, to av disse er tilfellene på Ås skole og Læringsverkstedet barnehage, avd. Mork, som ble meldt i egen informasjon i går. Det er friskmeldt to personer siden i går. 

Antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 402
 • Totalt friskmeldte er 370
 • Totalt i isolasjon  pr. d.d. er 19
 • Totalt antall døde er 13 
Torsdag 18. februar

Smittesporingsteamet har i løpet av siste døgn fått melding om fire nye tilfeller av Covid-19

Antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 395
 • Totalt friskmeldte er 368
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 14

 • Totalt antall døde er 13
Onsdag 17. februar

Det er registrert tre nye smittetilfeller og en friskmeldt i løpet av siste døgn.

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 391 
 • Totalt friskmeldte er 368
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 10

 • Totalt døde er 13
Tirsdag 16. februar

Det er ikke registrert noen nye tilfeller siste døgn - men ytterligere seks eidsvollinger er meldt friske og ute av isolasjon. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 388
 • Totalt friskmeldte er 367
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 8

 • Totalt døde er 13
Mandag 15. februar

Det er registrert tre nye tilfeller av Covid-19 i løpet av helgen og hele 17 eidsvollinger er friskmeldte i løpet av fredag, lørdag og søndag.  

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 388
 • Totalt friskmeldte er 361
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 14

 • Totalt døde er 13

Uke 6

Fredag 12. februar

Det er registrert ett nytt tilfelle av Covid-19 og tre eidsvollinger er friskmeldte i løpet av det siste døgnet. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 385
 • Totalt friskmeldte er 344
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 28

 • Totalt døde er 13
Torsdag 11. februar

Det er registrert fire nye tilfeller av Covid-19 og tre er friskmeldt i løpet av det siste døgnet. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 384
 • Totalt friskmeldte er 341
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 30

 • Totalt døde er 13
Onsdag 10. februar

Det er registrert to nye tilfeller av Covid-19 og hele syv eidsvolliger ble friskmeldte og er dermed ute av isolasjon, i løpet av det siste døgnet. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 380
 • Totalt friskmeldte er 338
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 29

 • Totalt døde er 13
Tirsdag 9. februar

Det er registrert ett nytt tilfelle siste døgnt og to personer er friskmeldt og dermed ut av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 378
 • Totalt antall friskmeldte er 331
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 34

 • Totalt antall døde: 13
Mandag 8. februar

Smittesporingstemaet har i løpet av fredag, lørdag og søndag fått inn 20 nye positive svar på Covid-19 tester. I løpet av helgen er også syv personer friskmeldt og ut av isolasjon. 

Økningen i smitte i uke 5 relateres til barnefamilier og skoler, i hovedsak Råholt ungdomsskole. Seks tilfeller er knyttet til en bedrift i Ullensaker kommune.

Kommunen har pr. nå ingen indikasjon på at noen av de smittede har det mutert virus. Fem positive prøver ble sendt til sekvensering i uke 4 og svaret forelå i uke 5, ingen testet positivt på mutert virus.

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 377
 • Totalt antall friskmeldte er 329
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 35

 • Totalt antall døde: 13

Uke 5

Fredag 5. februar

Det er registrert fire nye tilfeller siste døgn, i tillegg er fem stykker friskmeldt og dermed ute av isolasjon

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 357
 • Totalt antall friskmeldte er 322
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 22

 • Totalt antall døde: 13
Torsdag 4. februar

Det er registrert ni tilfelle siste døgn og fire friskmeldte. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 353
 • Totalt antall friskmeldte er 317
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 23

 • Totalt antall døde: 13
Onsdag 3. februar

Det er ikke registrert noen positive prøvesvar på Covid-19 siste døgn, det er imidlertid to personer friskmeldt som dermed er ute av isolasjon

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 344
 • Totalt antall friskmeldte er 313
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 18

 • Totalt antall døde: 13
Tirsdag 2. februar

Det er registrert ett nytt tilfelle siste døgn og fem friskmeldte. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 344
 • Totalt antall friskmeldte er 311
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 20

 • Totalt antall døde: 13
Mandag 1. februar

Det er i løpet av helgen registrert 17 nye Covid-19 smittetilfeller, fredag ble det avdekket ni, lørdag syv og søndag ett tilfelle. I løpet av helgen er det også åtte stykker som er friskmeldte og ute av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 343
 • Totalt antall friskmeldte er 306
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 24

 • Totalt antall døde: 13

Uke 4

Fredag 29. januar 2021

Det er registrert ett nytt Covid-19 smittetilfelle siste døgn og hele fem stykker ut av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 326
 • Totalt antall friskmeldte er 298
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 15

 • Totalt antall døde: 13
Torsdag 28. januar 2021

Smittesporingsteamet melder om fem nye tilfeller av Covd-19 siste døgn, i tillegg meldes det om tre friskmeldte. Dessverre meldes det også om at en beboer ved Vilberg helsetun døde av Covid-19 ved AHUS onsdag 27. januar. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 325
 • Totalt antall friskmeldte er 293
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 20

 • Totalt antall døde: 13
Onsdag 27. januar 2021

Smittesporingsteamet melder inn tre nye tilfeller av Covid-19 siste døgn. I tillegg meldes det om tre friskmeldte og ut av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 320
 • Totalt antall friskmeldte er 290
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 18

 • Totalt antall døde: 12
Tirsdag 26. januar 2021

Det er ikke registrert nye tilfeller av Covid-19 siste døgn. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 317
 • Totalt antall friskmeldte 287 
 • Totalt antall døde: 12 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 18
Mandag 25. januar 2021

I løpet av fredag, lørdag og søndag er det registrert fire nye Covid-19 smittetilfeller siste døgn og flere friskmeldte som er ute av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 317
 • Totalt antall friskmeldte 287 
 • Totalt antall døde: 12 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 18

Uke 3 - 2021

Fredag 22. januar 2021

Det er registrert åtte nye Covid-19 smittetilfeller siste døgn og to friskmeldte. Disse tilfellene er knyttet til hendelsene det ble informert om i går. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 313
 • Totalt antall friskmeldte 275 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 28
Torsdag 21. januar 2021

Det er registrert åtte nye Covid-19 smittetilfeller siste døgn og to personer er friskmeldte. Seks av disse kommer fra testene som ble gjort tirsdag av alle nærkontaktene til tilfellene i Bønsmoen barnehage (4 nye) og Råholt ungdomsskole (2 nye).

Ny informasjon om karantenetid er sendt ut fra barnehagestyrer og fra rektor, og alle nærkontaktene vil bli kontaktet av Smittesporingsteamet. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 305
 • Totalt antall friskmeldte 273 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 22
Onsdag 20. januar 2021

Det er registrert tre nye Covid-19 smittetilfeller siste døgn. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 297
 • Totalt antall friskmeldte 271 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 16
Tirsdag 19. januar 2021

Det er ikke registrert noen nye smittetilfeller siste døgn 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 294
 • Totalt antall friskmeldte 270 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 13
Mandag 18. januar 2021

Det er registrert åtte nye Covid-19 smittetilfeller i løpet av fredag og helgen samt at veldig mange er friskmeldte i løpet av sist uke og helgen. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 294
 • Totalt antall friskmeldte 270 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 13

Uke 2 - 2021

Fredag 15. januar 2021

Det er meldt ett nytt Covid-19 smittetilfelle i løpet av siste døgn.

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 286
 • Totalt antall friskmeldte 253
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 22
Torsdag 14. januar 2021

Det er meldt tre nye Covid-19 smittetilfeller i løpet av siste døgn og to friskmeldte

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 285
 • Totalt antall friskmeldte 253
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 21
Onsdag 13. januar 2021

Det er meldt tre nye Covid-19 smittetilfeller i løpet av siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 282
 • Totalt antall friskmeldte 251
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 20
Tirsdag 12. januar 2021

Det er ingen nye Covid-19 smittetilfeller i løpet av siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 279
 • Totalt antall friskmeldte 251
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 17
Mandag 11. januar 2021

Det er registrert fire nye Covid-19 smittetilfeller i løpet av fredag og helgen samt tre friskmeldte

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 279
 • Totalt antall friskmeldte 251
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 17

Uke 1 - 2021

Fredag 8. januar 2021

Det er registrert to nye Covid-19 smittetilfeller siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 275
 • Totalt antall friskmeldte 248
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 16
Torsdag 7. januar 2021

Det er registrert ett nytt smittetilfelle og en ny friskmeldt siste døgn.  

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 273
 • Totalt antall friskmeldte 248
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14
Onsdag 6. januar 2021

Det er registrert to nye tilfeller av Covid-19 siste døgn 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 272
 • Totalt antall friskmeldte 247
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14
Tirsdag 5. januar 2021

Det er ikke registrert noen nye tilfeller av Covid-19 siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 270
 • Totalt antall friskmeldte 247
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 12
Mandag 4. januar 2021

I løpet av nyttårshelgen og frem til i dag 31. desember 2020 - 4. januar 2021 er det meldt åtte nye smittede og tre friskmeldte

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 270
 • Totalt antall friskmeldte 247
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 12

Daglige rapporter 2020

Uke 53

onsdag 30. desember

Siste døgn er det meldt inn to nye smittede og en friskmeldt

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 262
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 7

tirsdag 29. desember

Det er ikke registrert noen nye smittede siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 260
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 6

mandag 28. desember

Det er i løpet av julehelgen meldt inn to nye smittede og åtte friskmeldte

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 260
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 6
Uke 52

torsdag 24. desember

Det er meldt inn to nye smittede siste døgn og hele fire friskmeldte og ute av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 258
 • Totalt antall friskmeldte 246
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 12

onsdag 23. desember

Ingen nye smittede siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 256
 • Totalt antall friskmeldte 242
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14

tirsdag 22. desember

I løpet av siste døgn er det ikke meldt inn nye smittetilfeller men en til er friskmeldt. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 256
 • Totalt antall friskmeldte 242
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14

mandag 21. desember

I løpet av helgen er det meldt fem friskmeldte som er ute av isolasjon og seks som har fått påvist smitte!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 256
 • Totalt antall friskmeldte 241
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 15
Uke 51

Fredag, 18. desember 2020

Siste døgn er det meldt inn to nye friskmeldte som er ute av isolasjon, ellers ingen melding om nye smittede!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 250
 • Totalt antall friskmeldte 236
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14

Torsdag, 17. desember 2020

Siste døgn er det meldt inn tre nye tilfeller i tillegg til èn ny friskmeldt som er ute av isolasjon!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 250
 • Totalt antall friskmeldte 234
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 16

Onsdag, 16. desember 2020

Siste døgn er det meldt inn fire nye tilfeller i tillegg til èn ny friskmeldt som er ute av isolasjon!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 247
 • Totalt antall friskmeldte 233
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14

Tirsdag, 15. desember 2020

Ingen nye tilfeller er meldt inn siste døgn - men hele fem nye friskmeldte som er ute av isolasjon!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 243
 • Totalt antall friskmeldte 232
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 11

Mandag, 14. desember 2020

Syv nye tilfeller med påvist smitte er meldt inn siden fredag, samt fem friskmeldte!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 243
 • Totalt antall friskmeldte 227
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 16
Uke 50

Fredag, 11. desember 2020

Ett nytt tilfelle med påvist smitte er meldt inn siden i går, men en stor økning i antall friskmeldte!

Alle tilfellene som ble avdekket i november er nå friskmeldte og ute av isolasjon! Etter en gjennomgang av tallene er det derfor en stor reduksjon i antall personer som er isolasjon.

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 236
 • Totalt antall friskmeldte 222
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14

Torsdag, 10. desember 2020

To nye tilfeller er meldt inn siste døgn, samt to nye friskmeldte og ute av isolasjon.

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 235
 • Totalt antall friskmeldte 203
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 32

Onsdag, 9. desember 2020

To nye tilfeller er meldt inn siste døgn. Ingen nye ut av isolasjon.

En av de med påvist smitte er ansatt ved Vilberg helsetun.  Aktuelle nærkontakter til begge de nye tilfellene settes i karantene og andre nødvendige smitteverntiltak er iverksatt og blir vurdert fortløpende.

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 233
 • Totalt antall friskmeldte 201
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 32

Tirsdag, 8. desember 2020

Null nye tilfeller siste døgn og en friskmeldt

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 231 
 • Totalt antall friskmeldte 201
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 30

Mandag, 7. desember 2020

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 231 
 • Totalt antall friskmeldte 200
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 31

Ukentlige staturrapporter 

Ukentlige statusrapport - avsluttet 14. desember 2020

Desember 2020
November 2020
Oktober 2020

Alle nyheter om korona

Februar 2021

Januar 2021

Desember 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
August 2020
Juni 2020
Mai 2020
April 2020
Mars 2020

 

In other languages

Corona: Information in other languages

Preventing thei spread of the coronavirus is the most important step to slow down the infection rate and avoid widespread illness. With fewer people in need of medical care at the same point of time, our health and care services will be better able to care for those in need. We can all help to prevent the spread  - Thank you for contributing! 

English - Habits which help prevent infection.pdf

Read more: https://helsenorge.no/coronavirus

Quarantine and home isolation

On the Norwegian Institute of Public Health website you will find information about home quarantine and home isolation in several languages

 

Næringsdrivende

Hjelpepakker og annen informasjon til næringsdrivende 

Kommunalt næringsfond - krisepakke fase 3 frist for å søke er 20. november 2020

Kommunalt næringsfond - hjelpepakke for å motvirke effektene av Koronatiltak frist for å søke er 1. oktober 2020

Nyttige lenker for næringsdrivende

Frivillig lag, foreninger, organisasjoner

Søk momskompensasjon - NB! frister

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Søknadsskjema for å søke momskompensasjon og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no

Politiske møter

Kommunestyremøter

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak, men uten tilhørere. Møtet streames.

Formannskapsmøter

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging

Møtene fremover er planlagt som digitale møter i Teams.

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet

Gjennomføres som fysiske møter i Badet kulturtun med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Felles møteregler 

Møt i god tid

Tilhørere må møte i god tid før møtet begynner da dørene stenges rett før møtestart.

NB! Gjennomføring av møter vil kunne endres med bakgrunn i endrede nasjonale føringer eller et omfattende lokalt utbrudd av covid-19.

Avstand og antall

Vi følger nasjonale råd - i henhold til smittevernreglene må det være mulig å holde minst 1 - en - meters avstand og det vil være maksimalt 50 deltagere om møterommet tillater dette - det vil føres lister over alle deltagere (politikere, administrasjon og publikum), med tanke på eventuell smittesporing.

Møterom generelt - politiske møter/råd og utvalg

Politiske møter/råd og utvalg gjennomføres i rådhuset som tidligere. I tillegg åpnes det for at det kan gjennomføres gruppemøter i tilknytning til politiske møter. Alle møter skal gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Det er formannskapssalen og kommunestyresalen som skal brukes. Denne ordningen går frem til jul og ny vurdering vil da gjøres. 


Publisert: 03.03.2020 12:03:08
Sist endret: 26.02.2021 09:20