Innhold

Samlet om koronasituasjonen - Eidsvoll 

Takk til alle som "møter opp" og deltar i denne dugnaden! Vi skal etterhvert omstrukturere dette slik at det blir mer oversiktelig for dere.

<3 Hold hodet kaldt og hjertet varmt! <3

Grundig og hyppig håndhygiene tar kun 40 sekunder

God håndhygiene er vårt sterkeste virkemiddel for å bekjempe spredning av viruset.  FHI gir oss tips om hvordan dette gjøres best


3. april 2020

2. april 2020

1. april 2020

26. mars 2020

25. mars 2020

24. mars 2020

20. mars 2020

19. mars 2020

18. mars 2020

17. mars 2020

16. mars 2020

15. mars 2020

13. mars 2020

13. mars 2020

12. mars 2020

11. mars 2020

Generelt hva gjør vi i Eidsvoll kommune?

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye coronaviruset.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt og andre som trenger det.

All tilgjengelig informasjon om Koronaviruset finnes på Folkehelseinstituttet sin nettside

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I denne YouTube-filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Informasjonsfilm om koronaviruset for born og unge

Dersom du mistenker at du er smittet av coronavirus skal du ringe ditt fastlegekontor eller din legevakt for å få råd om dette. Du skal ikke oppsøke skranke eller venterom i legekontoret eller på legevakt.

Begrunnet mistanke om coronasmitte foreligger hvis du har luftveissymptomer og i tillegg har

  • hatt nærkontakt med kjent coronasmittet person
  • har arbeidet med coronasyke
  • innen de siste 14 dager har ankommet fra områder med vedvarende smitte

Vi minner om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner, influensasykdom og mageinfeksjoner på en god måte.

Papirlommetørkle

....foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene

Bruk albuen

....når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. 

Vask hendene

...ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk

Hånddesinfeksjon

....med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise. 

Norsk - Vaner som forebygger smitte.pdf

English - Habits which help prevent infection.pdf

Corona: Information in other languages

Preventing the spread of the coronavirus is the most important step to slow down the infection rate and avoid widespread illness. With fewer people in need of medical care at the same point of time, our health and care services will be better able to care for those in need. We can all help to prevent the spread  - Thank you for contributing! 

Read more: https://helsenorge.no/coronavirus

Quarantine and home isolation

On the Norwegian Institute of Public Health website you will find information about home quarantine and home isolation in several languages


Publisert: 03.03.2020 12:03:08
Sist endret: 03.04.2020 11:57