Innhold

Korona - Eidsvoll 

Takk, til alle dere som bidrar til å holde smittetallet nede, som "møter opp" og deltar i denne dugnaden, hver dag!

Eidsvoll kommune følger hele tiden nasjonale råd og ber også øvrige innbyggere følge med på oppdaterte nasjonale og lokale råd og retningslinjer. Vi følger fortløpende opp situasjonen, har jevnlige møter i kriseledelsen og oppdaterer smitteverntiltakene i tråd med nasjonale anbefalinger og regler. Alt dette vil oppdateres her i vår hovedkanal.  

Avstand og god håndhygiene er blant våre sterkeste virkemidler for å bekjempe spredning av viruset.

 • Ha god håndhygiene * wash your hands
 • Hold avstand  * keep distanse 
 • Bruk munnbind der det er påkrevet * wear a face mask where required and necessary
 • Hold deg hjemme om du er syk! * Stay at home if you are ill
 • Hold nede antall nærkontakter * avoid crowds and keep number of close friends low
 • Test deg om du har symptomer * get tested if you have symptoms

Alt hjelper, selv den minste lille smittevernhåndteringen nettopp du bidrar med!

Everything helps, even the smallest infection control you make an effort to do, it helps! 

Hold hodet kaldt og Bildet viser et rødt hjerte varmt! 

Koronatelefon 815 55 015 

Har du spørsmål om og rundt korona, du ikke får besvart her, kan du ringe dyktige fagfolk på 
informasjonstelefonen: 815 55 015

Vaksinetelefon  66 10 73 58 og 66 10 73 59

På vaksinetelefonen kan du få svar på praktiske spørsmål vedrørende vaksinasjonen som skjer ved Badet kulturtun. Andre spørsmål rundt egen helseproblematikk må tas med egen fastlege. 

 • Telefonnummer er  66 10 73 58 og 66 10 73 59 og telefonen er åpen alle hverdager fra kl. 09-15.
Viktige nettsider

Forskrifter, regler og anbefalinger 

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i den kommunen du oppholder deg i.

Det vil alltid være de strengeste innførte tiltakene (lokalt, regionalt, nasjonalt) i et område som gjelder. Det betyr for eksempel at dersom det finnes lokale tiltak og disse er strengere enn de nasjonale tiltakene, så gjelder de lokale tiltakene

Nyttige nettsider om tiltak, råd og regler

Her finner du nyttige nettsteder hvor man finner oversikt over gjeldende råd og regler. 

Eidsvoll har ingen lovfestede lokale tiltak for øyeblikket. Den lokale forskriften gikk ut 20. mai - fra og med 21. mai gjelder kun nasjonale tiltak og regler. 

Nasjonale tiltak

Oversikt over nasjonale regler og nasjonale anbefalinger finner du på denne siden. Vi velger å ikke gjengi disse her, da de blir oppdatert jevnlig på Helsenorge sine sider. www.helsenorge.no/koronavirus eller på www.regjeringen.no

Nasjonale tiltak, regler og anbefalinger

Nasjonale regler og anbefalinger i plakatform

Klikk for større bilde 

Nasjonal gjenåpningsplan

Det er data og ikke datoer som styrer for hvor raskt samfunnet kan gjenåpnes igjen. Det betyr at foran hvert trinn av gjenåpningsplanen vil regjeringen innhente smittetall, fakta og data fra Folkehelseinstituttet og fra Helsedirektoratet 

Nasjonal plan for gjenåpning finner du her

Utgåtte lokale forskrifter
Utgåtte forskrifter - erstattet med nye
Utgåtte - Historikk i regionale tiltak
Historikk i nasjonale myndigeters beslutninger
 • 30. april Regjeringen besluttet og avvikle de strenge regionale tiltakene for Eidsvoll (og Nannestad) kommuner. Dette gjelder fra og med 3. mai 2021
 • 22. april Regjeringen nedjusterte tiltaksnivået (eller videreførte) for 17 kommuner i Viken, deriblant Eidsvoll. Fra midnatt natt til mandag 26. april skal Eidsvoll følge tiltaksnivå B
 • 15. april Regjeringen åpnet for at flere kan få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler dersom de testes jevnlig. Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får åpne dørene. Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.
 • 13. april gjorde regjeringen endringer i tiltaksnivå A innen toppidretten. Organisert trening for toppidrettsutøvere ble tillatt fra 13. april kl. 16, og treningskamper i de to øverste divisjonene i fotball blir tillatt med virkning fra midnatt, natt til 16. april.
 • 10. april besluttet nasjonale myndigheter å videreføre tiltaksnivå A for Eidsvoll og 20 av kommunene i Viken. Gjelder fra 12. april til og med søndag 25. april
 • 16. mars besluttet nasjonale myndigheter at Eidsvoll, sammen med 50 andre kommuner, er satt til å følge tiltaksnivå A, særlig høyt tiltaksnivå, regulert i Covid-19-forskriftens kapittel 5A, med varighet frem til 11. april 2021.
National measures and regulations

There are no local Covid-19-regulatoins for Eidsvoll at the moment. 

National measures and regulations for Covid-19 in english and some other languages

New national measures are valid from may, 27th. We will post as soon as they are translated

You may listen the press conference in different languages while waiting for text

Press conference about the new measures for reopening society -  in different languages 

Regional measures kept in several municipalities in Viken county

Overview of rules and recommendations. National rules

Press conference April15th, from governmen,  in difrerent languages

Corona information in other languages

2021_04_16_nasjonale-tiltak_16-9.pdf

 

Bestill koronatest her 

Koronatest skal bestilles på forhånd og selve testingen gjennomføres mellom kl. 11-15, hver ukedag

Teststasjonen befinner seg ved Badet kulturtun som har adresse Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll

Mistenker du at du kan være smittet eller har symptomer, kan du enkelt bestille time elektronisk.

Testmetoden ved vår teststasjon er PCR. Du vil vanligvis få svar dagen etter, på helsenorge.no. Vi foretar ikke hurtigtester.

Koronatest 

Bestille time elektronisk Elektronisk timebestilling - koronatest

Bestill time til deg selv eller andre, ved å logge inn med BankID eller BankID på mobil. Du må ha personnummer til den som skal ha timen tilgjengelig ved bestilling.

Har du ikke BankID eller BankID på mobil kan du kontakte legevakta for å avtale tid, på tlf. 116117. 

Bruk av elektronisk timebestilling er viktig for at de som virkelig trenger kontakt med legevakten skal komme gjennom på telefonen slik at de kan få den hjelpen de trenger. 

Bare innbyggere med timeavtale kan møte opp, og kun til avtalt tid.

Hvis du ikke kan komme til avtalt time vær vennlig å gi oss beskjed (ring til legevakta), slik at vi kan frigi timen til noen som trenger den. 

Testmetoden ved vår teststasjon er PCR. Du vil vanligvis få svar dagen etter, på helsenorge.no. Vi foretar ikke hurtigtester.

Testing for the coronavirus

Anyone showing symptoms of COVID-19 or suspect that they might have a coronavirus infection should undergo testing. Read more about symptoms and testing here.  Our method of testing is PCR and you will normally get your test result the day after you`ve been tested. 

Book an appointment for testing:  Digital booking - corona test

The test station is located at Badet kulturtun which has the address Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll

See your coronavirus test result here.

Bestill koronavaksine her

Da skal ikke bestille time hvis du ikke har mottatt sms.

Vi bruker ikke ventelistefunksjonen, vi kontakter innbyggere innenfor den gruppen vi allerede holder på med om vi trenger noen til å møte på kort varsel

Har du mottatt sms eller e-post om at det er din tur i prioriteringsrekkefølgen? 

Alle skal bestille time selv ved å klikke/trykke på lenken du får i sms eller epost.

BankID

For alles sikkerhet logger man inn med BankID, det er den brikken eller id`en du bruker når du skal levere selvangivelsen eller betale regninger elektronisk osv. Vær nøye med valg av time - da denne ikke kan endres elektronisk/digitalt. 

Dersom du ikke har BankID eller av andre grunner trenger hjelp (evt. endre timen/avbestille) er vi behjelpelig på vaksinetelefonen 

Karanteneregler

Ved å holde avstand bremser vi korona (Covid-19) 

FHI fakta - karantene og isolering

Her viser FHI råd, karantene og hjemmeisolering i plakatform, i flere formater og former. Disse kan være nyttig å gjøre seg kjent med. 

Litt, mye eller helt avstand. Her ser du karantene og isolasjonsreglene som gjelder. Plakaten er hentet hos FHIHow much social distance? Quarantine when you are close contact etc and home isolation when confirmed Covid-19

Ventekarantene

Ordningen med ventekarantene for personer som deler bolig med en i smittekarantene ble avviklet 1. juli.

Ventekarantenen gjelder personer som deler bolig med en som er i smittekarantene, i påvente av negativ test eller utløp av karantene. Dette tiltaket innebærer en stor byrde for mange og anses å ha liten effekt for å hindre smittespredning slik smittesituasjonen er nå.

Kommunene kan selv innføre lokal ventekarantene dersom de anser det som nødvendig. Smittesporingsteamet i kommunen kan anbefale ventekarantene om de ser det som nødvendig i den bestemte situasjonen, men det er kun en anbefaling. 

Vaksinasjonsprogrammet

All vaksinering skjer i regi av kommunen og det vil bli distribuert informasjon til de som skal få tilbud om vaksinen etter at beboere på institusjon har fått vaksinen.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronoaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle som tilbys vaksinen i Eidsvoll anbefales å ta den.

Vi er avhengig av å ha oppdaterte mobilnumre i offentlige registre. Hvis du er i tvil sjekk i Kontakt- og reservasjonsregisteret her
Vi oppfordrer også her til å være behjelpelig til de av oss som ikke er så gode på det digitale.

Vaksinetelefon

Vaksinetelefon: 66 10 73 58 og 66 10 73 59 og telefonen er åpen fra kl. 09-15.

På vaksinetelefonen kan du få svar på praktiske spørsmål vedrørende vaksinasjonen som skjer ved Badet kulturtun, her kan du også stille spørsmål rundt vaksine og få endret eller avbestilt timen din.

Andre spørsmål rundt korona (Covid-19) henviser vi til FHIs koronatelefon 815 55 015

Status vaksinering pr. uke

Status vaksinering uke for uke

💉 Status vaksinering uke 29

Vi holder på med første dose på flere innbygger også denne uken, samt dose to på de som skal ha dette etter sitt intervall. Det er også fremskyndet noen som skal ha dose to. Alle dette gjelder får personlig beskjed direkte fra vaksinestasjonen. 

I uke 29 får vi 1700 doser. I uke 30 og 31 blir det ingen vaksinering. 

💉 Status vaksinering uke 28

24535 vaksinedoser er satt pr. 16. juli 2021

 • 7660 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 9215 eidsvollinger har akkurat nå én dose og venter på sin andre.

I uke 28 fikk vi 0 doser 

💉 Status vaksinering uke 27

Denne uken vaksineres det på løpende bånd fra de siste gruppene, samt de som står for tur til å få dose 2.
Vi har også oppfordret alle som ønsker å få satt dose 1 ved vaksinestasjonen til å bestille time innen uke 30, som blir siste uke med massevaksinering ved vaksinestasjonen.
Det er forskjellige årsaker til at man ikke enda har fått bestilt time, *ikke bestemt seg enda, *ikke hatt mulighet, *falt ut av innkallingslistene, osv.

Ta kontakt med oss om du ønsker vaksine. 

I uke 27 får vi 1900 doser 

 

💉 Status vaksinering uke 26

Denne uken fikk resten av gruppe 11 mulighet til å bestille time til vaksinering. 

I uke 26 mottar vi 2900 doser og i uke 27 får vi 1900 doser 

21752 vaksinedoser er satt pr. 2. juli

 • 6894 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 7964 eidsvollinger har akkurat nå èn dose og venter på sin andre

 

💉 Status vaksinering uke 25

Vi starter denne uken med å sende ut vaksineinvitasjoner til nye eidsvolligner, de siste i gruppe gruppe 10, og starter i gruppe 11 med de som er født 1982 til 1985

I uke 25 har vi 2700 doser og i uke 26 mottar vi 2900 doser. 

19059 vaksinedoser er satt pr. 25. juni

 • 6775 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 5509 eidsvollinger har akkurat nå èn dose og venter på sin andre

 

💉 Status vaksinering uke 24

Vi starter denne uken med å sende ut vaksineinvitasjon til nye eidsvollinger, 48-43 og 18, 19 og 20 år. NB! Det ligger viktig informasjon rundt dette under aktuelt på våre nettsider, eller under alle nyheter om korona nederst på denne siden

Antall doser som mottas uke 24 er 2200. Antall doser som mottas uke 25 er 2700

16843 vaksinedoser er satt pr. 18. juni

 • 6514 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 3815 eidsvollinger har akkurat nå èn dose og venter på sin andre


💉 Status vaksinering uke 23

Vi starter denne uken med å sende ut invitasjon til å bestille vaksinetime for ny gruppe, prioriteringsgruppe 9, som er alder 45-54 år. 

14837 vaksinedoser er satt pr. 11. juni

 • 5999 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 2873 eidsvollinger har akkurat nå èn dose og venter på sin andre

Uke 23 får vi levert 1750 doser og uke 24 får vi levert 2200 doser. 


💉 Status vaksinering uke 22

Vi starter denne uken med å sende ut vaksineinvitasjon til nye fødselsår, nemlig født 1963, -64, -65, og 1966, det ligger egen informasjon om dette.

13301 vaksinedoser er satt pr. 4. juni

 • 5214 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 2873 eidsvollinger har akkurat nå èn dose og venter på sin andre

Uke 22 får vi levert 1600 doser og uke 23 får vi 1750 doser


💉 Status vaksinering uke 21

11687 vaksinedoser er satt pr. 28. mai

 • 4356 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 2975 eidsvollinger har akkurat nå én dose og venter på sin andre.

uke 21 får vi 1150 doser og uke 22 før vi 1600 doser. Vi fortsetteer å invitere fra prioriteringsgruppe 8, og starter uke 21 de som er født 1959, 1960, 1961 og 1962


💉 Status vaksinering uke 20

Denne uken åpnet for bestilling av timer til prioriteringsgruppe 8, f. 1958. I tillegg til at noen kommer tilbake for sin dose 2

10457 vaksinedoser er satt frem til og med 21. mai 

 • 3442 eidsvollinger er nå fullvaksinerte. 
 • 3573 eidsvollinger har pr. nå én dose og venter på sin andre.

Uke 20 fikk vi levert 950 og uke 21 får vi 1150 doser


💉 Status vaksinering uke 19

Denne uken skal man prioritere de som skal ha dose to, dette er inkludert i forsendelsene vi får. Allerede fredag startet vi likevel å åpne for bestilling av timer til prioriteringsgruppe 8, først de eldste - f. 1957

9447 vaksinedoser er satt frem til og med 14. mai 

 • 2609 eidsvollinger er nå fullvaksinerte - det utgjør 10% av eidsvolls befolkning. Eidsvoll har 26031 innbyggere!
 • 4229 eidsvollinger har pr. nå én dose og venter på sin andre.

Uke 19 fikk vi levert 900 doser, for uke 20 får vi 950 og uke 21 får vi 1150 doser!


💉 Status vaksinering uke 18

Denne uken er det prioriteringsgruppe 7, 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand som får sms om bestilling av time til vaksinering.
Vi driver fortsatt også å vaksinerer de som tilhører prioriteringsgruppe 6 denne uka.

8416 vaksinedoser er satt frem til og med 7. mai

 • 1858 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 4700 eidsvollinger har pr. nå én dose og venter på sin andre.

Uke 18 får vi 900 doser (oppjustert) og i uke 19 får vi 900


💉 Status vaksinering uke 17

Denne uken sendes det ut invitasjon til prioriteringsgruppe 6. Det er de med alder 45-54 år, som har underliggende sykdommmer/tilstander. I tillegg skal noen ha vaksinedose nr. 2. Vaksinestasjonen har stor kapasitet og kan vaksinere mange pr. dag. Fremdriften vår er avhengig av hvor mange doser vi får pr. uke, og antall doser vi vil motta blir tilkjennegjort for to og to uker om gangen.

7438 vaksinedoser er satt frem til og med 30. april

 • 1420 eidsvollinger er nå fullvaksinerte (her har det vært en følgefeil som nå er rettet opp)
 • 4598 eidsvollinger har pr. nå én dose og venter på sin andre.

Uke 17 får vi 912 doser og uke 18 får vi 864 doser


💉 Status vaksinering uke 16

Denne uken sendes det ut invitasjon til prioriteringsgruppe 5. Det er de med alder 55-64 år, som har underliggende sykdommer/tilstander. Disse kan bestille time hovedsaklig til uke 17. I tillegg skal vaksinedose 2 settes på forrige gruppe. Vaksinestasjonen har stor kapasitet men ser pr. nå at det er en nedgang i antall vaksiner vi mottar fremover, dermed går det litt ekstra tid. Vi regner med at gruppene for underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 5, 6 og 7 kan ta ca tre uker, alt etter hvor mange doser vi mottar.

Uke 16 får vi 780 doser - Uke 17 får vi 912 doser

6400 vaksinerdoser er satt frem til og med 23. april

 • 1207 er nå fullvaksinerte
 • 3986 har fått èn dose og venter på sin andre


💉 Status vaksinering uke 15

I prioriteringsgruppe 4 er vi langt over halvvegs og mandag sendes det ut sms-invitasjon til innbyggere som er 66, 67 og 68 år, slik at time til vaksinering kan bestilles for disse.

Uke 15 får vi 850 doser og uke 16 får vi 780 doser.

5518 vaksinedoser er satt frem til og med 16. april

 • 1201 er nå fullvaksinerte
 • 3116 har fått èn dose og venter på sin andre


💉 Status vaksinering uke 14

Det åpnes denne uken for timebestilling til vaksinering for de som tilhører alder 69-72 år innenfor FHIs prioriteringsgruppe 4.

4566 vaksinedoser er satt frem til og med 9. april

 • 1287 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 1992 eidsvollinger har pr. nå én dose og venter på sin andre.


💉 Status vaksinering uke 13

Dette er påskeuken, da mottar vi 61 hetteglass som gir oss 366 doser. Dermed ser ut til at vi blir ferdige med prioriteringsgruppe 3 i påsken.

3769 vaksinedoser er satt frem til og med 2. april

 • 1240 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 1289 eidsvollinger har pr. nå én dose og venter på sin andre


💉 Status vaksinering uke 12

Vi ringer denne uken til de som er født 1944/45.

3365 vaksinedoser er satt frem til og med 26. mars

 • 1202 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 961 eidsvollinger har pr. nå én dose og venter på sin andre.

Denne uken (uke 12) mottar vi 71 hetteglass som gir oss 426 doser. Neste uke (uke 13 - påskeuken) mottar vi 61 hetteglass som gir oss 366 doser. Dermed ser ut til at vi blir ferdige med prioriteringsgruppe 3 i påsken.


💉 Status vaksinering uke 11

Mandag 15. mars: Prioriteringsgruppe 3 pågår - Vi ringer til de som er 78-79 år nå.

2909 vaksinedoser er satt frem til og med 19. mars

 • 1070 eidsvollinger er nå fullvaksinerte
 • 769 eidsvollinger har pr. nå én dose og venter på sin andre.

Vi jobber jevnt og trutt nedover i prioriteringsgruppe 3, ringer nå til de som er født 1944/45.


💉 Status vaksinering uke 10

Vi holder på med prioriteringskgruppe 3, ringer, informerer, ringer tilbake og sender ut informasjon

2664 vaksinedoser er satt frem til og med 12. mars

 • 1045 eidsvollinger er fullvaksinerte
 • 574 eidsvollinger har pr. nå èn dose og venter på dose to


💉 Status vaksinering uke 9

Vi fortsetter å kontakte personer innenfor prioriteringsgruppe 3 og gjør avtaler med disse. Det vil også denne uken prioriteres å sette dose to, altså fullvaksinere de som allerede har fått én dose.

Vi har god kapasitet på vaksinestasjonen og er hele tiden ajour i forhold til antall vaksiner mottatt. Det går ikke så fort nedover nå p.g.a. beskjedne leveringer av vaksiner.

2284 vaksinedoser er satt frem til 5. mars

 • 890 eidsvollinger er fullvaksinerte
 • 504 eidsvollinger har pr. nå én dose og venter på dose to


💉 Status vaksinering uke 8

Vi holder på med prioriteringsgruppe 3, og uke åtte starter med de som er 79+. Dosene som kommer denne uken (uke 8) og neste uke (uke 9) må først prioriteres til å sette dose to, altså til å fullvaksinere de som allerede har fått en dose før man vaksinerer videre.

1790 vaksinedoser er satt frem til og med 26. februar

 • 618 eidsvollinger er fullvaksinerte


💉 Status vaksinering uke 7

Kontakter 80+ og så videre nedover for avtaler, samt noe helsepersonell vil bli vaksinert.

1363 vaksinedoser er satt frem til 19. februar

 • 315 eidsvollinger er fullvaksinerte
 • 733 eidsvollinger har fått første dose


💉 Status vaksinering uke 6

886 vaksinedoser er satt frem til nå

 • 194 eidsvollinger er fullvaksinerte
 • 692 eidsvollinger har fått første dose


💉 Status vaksinering uke 4 og 5

Etter uke tre er man ferdige med å vaksinere første dose ved sykehjem, og i uke fire og fem vil man starte å ringe rundt til 85+ samt sette vaksine på disse. Hjemmesykepleien vil også reise ut å sette vaksine på de som er i behov for hjemmevaksine.

436 personer i Eidsvoll har fått vaskine pr. 2. februar

 • 89 personer er ferdigvaksinert.


💉 Status vaksinering uke 3

 • 63 doser gitt ved Vilberg bosenter og Pålsejordet bokollektiv


💉 Status vaksinering uke 2

 • 84 doser gitt ved Vilberg helsetun, Bøn sykehjem og Valstad sykehjem


💉 Status vaksinering uke 1

 • 89 doser gitt ved Vilberg helsetun

Vaksineinformasjon og ofte stilte spørsmål

Hvor langt er vi kommet i prioriteringsgruppene? Klikk for å åpne tabellen

Her finner du en skjematisk fremstilling av hvor langt vi har kommet etter prioriteringsgruppene.

+ inntil 20% av dosene til hver gruppe kan gå til prioritert helsepersonell

Vaksinestatus i tabellform

FHIs prioriteringsliste
1. Beboere i sykehjem   Ferdig dose 1 og 2
2. Alder 85 år eller eldre  Ferdig dose 1 og 2
3. Alder 75 til 84 år Ferdig dose 1 og 2
4. Alder 65 til 74 og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko Ferdig dose 1 og 2
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand Ferdig dose 1 og 2
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand Ferdig dose 1 og 2
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander Ferdig dose 1 og 2
8. Alder 55-64 år Ferdig dose 1 og nesten dose 2
9. Alder 45-54 år Ferdig dose 1

D o s e 2  venter

10. Alder 18-24 år og 40-44 år Ferdig dose 1 Dose to venter
11. Alder 25-39 Dose 1     Dose to  venter
 
 Oppfordrer alle som ønsker å ta vaksinen, har utsatt, ikke bestemt seg tidligere om å bestille time innen uke 30
 

Fargebetydning

hvit = Ikke startet

gul = Innkalling sendt, startet, pågår

orange = Dose 2 (pågår eller venter på)

grønn = Ferdig vaksinert - time er satt opp

Vaksinering i sommer?

Så og si ingen ved vaksinestasjonen tar ferie før vi er ferdige med minst én dose til alle som ønsker det - til og med gruppe 11. Vaksinering vil dermed pågå ut uke 29. 
Uke 30 og 31 blir det ingen vaksinering. Ta gjerne høyde for dette når ferie planlegges. Dette gjelder også alle som skal ha dose 2 i sommerukene. 

Revaksinering (dose 2)

Vi får tildelt et visst antall doser som skal gå til revaksinering, dette antallet får vi på bakgrunn av hva vi har rapportert inn for dose 1. 

Vi håper alle eidsvollinger som ønsker vaksinen har fått minst en dose før  uke 30.

Du får time til revaksinering når du er inne til første dose

Om koronasertifikat

Negativt prøvesvar nyere enn 24 timer eller status som beskyttet vil gi grønt koronasertifikat. 

 • Du trenger koronasertifikat om du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge. Dokumentere vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller negativ test ved reiser til land som er koblet til EUs tekniske løsning for sertifikatet.
 • Koronasertifikatet kan benyttes på større arrangementer, som konserter, teater, fotballkamper og festivaler osv.
Koronasertifikat digitalt eller på papir?

Du kan hente ut digitalt koronasertifikat på Helsenorge sine sider. 
Logg inn på helsenorge.no for å se ditt koronasertifikat. med elektronisk ID. 
Sertifikatet kan vises fram digitalt, lastes ned eller printes ut.

For å hente ut koronasertifikatet digitalt må du ha elektronisk ID.

Trenger du å låne PC, skriver og trenger hjelp med innlogging kan du komme innom Innbyggertorget i rådhuset i Eidsvoll.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Dersom du ikke har elektronisk ID kan du også ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet i posten. Merk at det bare er den som trenger sertifikatet som selv kan ringe for bistand. Du kan også bestille sertifikatet via brev.

Det anbefales at alle som kan, bruker den digitale løsningen, slik at de som ikke har andre alternativer kan få hjelp. I den digitale løsningen er det også mulig å ta en utskrift av sertifikatet på papir.

Bestilling via telefon

Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.

Ring informasjonstelefonen for korona (svarer på norsk, engelsk, polsk, arabisk, urdu og somali).

Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag Telefon: 815 55 015

Bestilling via brev i post

For å bestille koronasertifikat via post må du ha norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Brevet ditt må stadfeste at du ønsker å få tilsendt koronasertifikat, og må inneholde:

 • Navn, fødsels- eller d-nummer, oppholdsadresse, samt adressen du vil ha sertifikatet sendt til
 • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, norsk førerkort eller ID-kort)

Brevet og kopi av legitimasjon sendes til:

Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Du kan benytte følgende skjema for utfylling av nødvendige opplysninger: Bestille koronasertifikat for ikke-digital bruker (PDF, bokmål) 

Slik bruker du koronasertifikatet

Slik bruker du koronasertifikat for å reise til andre land i Europa

Slik bruker du koronasertifikat for å komme inn på større arrangement i Norge

Velkommen til Vaksinestasjonen (se informasjonsvideoen)

Her finner du en liten  informasjonsvideo til hva som venter deg når du kommer til vaksinasjonstasjonen ved Badet kulturtun. 

Det er tydelig merket hvor inngangen til vaksinestasjonen er. Når du åpner døren inn til oss vil du bli møtt av en person som ønsker deg velkommen, sørger for at du har på munnbindet. I tillegg vil du bli spurt om du er feberfri og føler deg i grei form. Er alt dette i orden kan du sprite hendene dine og gå videre inn til registrering. 

Velkommen til oss når det er din tur!

Trenger noen av dine nærmeste hjelp (en nabo, venner, familie, andre)?
 • Vi oppfordrer alle til å være behjelpelig med transport og bestilling av time hvis du har familie, venner, naboer eller andre du kan tenke trenger litt hjelp.
  Bestilling av time skjer eletronisk ved hjelp av lenken vedkommende har fått i sms eller epost
Har du husket å oppdatere din kontaktinformasjon?

Er du usikker på om du er registrert med riktig telefonnummer, ber vi deg om å gå inn på https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon for å oppdatere din kontaktinformasjon. Dette vil gjøre jobben med å få tak i riktige personer enklere for systemene. 

Vi er avhengig av å ha oppdaterte mobilnumre i offentlige registre. Hvis du er i tvil sjekk i Kontakt- og reservasjonsregisteret her
Vi oppfordrer også her til å være behjelpelig til de av oss som ikke er så gode på det digitale.

Hvilken vaksine settes i Eidsvoll?

I Eidsvoll er det kun Pfizer sin vaksine som settes. pr. 11. mars 2021.

AstraZeneca-vaksinen ble stoppet med øyeblikkelig virkning 11. mars 2021 og er nå tatt ut av vaksineprogrammet helt.  

 • I Eidsvoll er det kun helsepersonell som frem til 11. mars har fått AstraZeneca-vaksinen!
  Helsepersonell som har fått dose en av AstraZeneca får nå tilbud om Pfizer sin som dose to.
 • Innbyggere har hele tiden fått Pfizer-vaksinen!
Hva med de som ikke har bankID?

For alles sikkerhet logger du inn med BankID, det er den brikken eller id'en du bruker når du skal levere selvangivelsen eller betale regninger elektronisk osv.

Dersom du ikke har BankID eller av andre grunner trenger hjelp (evt. endre timen/avbestille) er vi behjelpelig på vaksinetelefonen.

Hvor lenge er det mellom dose èn og dose to? (endret 15. juni)

Dette er det som gjelder pr. 15. juni

 • Intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner (Pfizer, som vi setter i Eidsvoll)  er 6 uker for alle i grupper med underliggende sykdommer, altså prioriteringsgruppe 1-7

 • Intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner (Pfizer, som vi setter i Eidsvoll) er 12  uker for personer under 65 år uten underliggende sykdommer , altså prioriteringsgruppe 8-11.

15. juni endret regjeringen igjen intervallet fra 9 tilbake til 12 uker. 

 • Vi ønsker i så liten grad som mulig å flytte timer da det er utfordrende logistikk for oss og uforutsigbarhet for dere innbyggere.
 • Dersom det blir helt nødvendig vil innbyggere som må flytte timen få tilsendt ny SMS med all nødvendig informasjon og med link til ombooking av time.

  ❤ Foreløpig beholder du den timen du fikk tildelt da første dose ble gitt, dette gjelder alle innbyggere.
  ❤ Du trenger altså ikke foreta deg noe, så sant du ikke får personlig sms/beskjed om dette fra oss.

7. juni endret regjeringen intervallet fra 12 til 9 uker, med tilbakevirkende kraft for innbyggere som har fått sin første dose fra og med 17. mai. 

3. mai utvidet regjeringen intervallet mellom dose 1 og 2 til inntil 12 uker. Endringen trådte i kraft mandag 3. mai og vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose. Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som da hadde fått booket vaksinasjonstime etter første dose.

Hvem får tilbud om vaksine? 

For å sikre at det er nok vaksiner til de som trenger det mest først er det satt opp en prioriteringsliste, denne følges strengt.

Alle innbyggere I Eidsvoll får tilbud om vaksine i egen kommune om du står på prioriteringslista. Har du allerede fått tilbud via arbeidsgiver (fordi du er helsepersonell osv.) kan du se bort fra den du får tilbud om i egen kommune. Se status vaksine for hvor langt vi har kommet i vår kommune. 

Studerer du i utlandet, eller skal du studere i utlandet fra høsten?

Er du student i utlandet og skal være hjemme i Eidsvoll i sommer, eller skal du reise til utlandet å starte studier fra høsten?

Om dette gjelder deg, ta kontakt med vaksinetelefonen vår 66107358 så vil du få tilbud om vaksine mens du er hjemme og før du drar. Det er viktig at du sier ifra hvis du skal ut å reise tidlig i august med tanke på tidsintervallet mellom dose 1 og dose 2. 
Er du mellom 18-24 år så følger du vanlig innkallelse, da vil vi ha tid til å sette dose 2 hvis du ikke skal ut å reise tidlig i august. 

Hvordan booker jeg tid for vaksinering?

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Legekontorene sender over lister på de som skal prioriteres.

Om du er i risikogruppen - har underliggende sykdommer/tilstander er det din fastlege som bestemmer. Har du fastlege i annen kommune skal denne ha fått beskjed om å melde dette til pasientens hjemkommune. Se avsnitt nedenfor "Person i risikogruppen med fastlege utenfor bostedskommunen"
Hvis din fastlege (utenfor din bostedskommune) ikke har fått med seg dette be fastlege gi beskjed til vaksinetelefonen tlf. 66 10 73 58)

Personer over 80 år vil bli kontaktet pr. telefon for timebestilling. All annen timebestilling vil gjøres elektronisk via kommunens nettside.

Alle innbyggere i Eidsvoll blir varslet med SMS når det er klart for din gruppe. 

Er du i risikogruppen?

NB! Det skilles mellom høy risiko og risiko med underliggende sykdommer/tilstander. Det er fastlegen som bestemmer hvem som har høy risiko og hvem som ligger i gruppene for underliggende sykdommer.
Fastlegene melder dette til vaksinekontoret i kommunen, tlf. 66 10 73 58. 

Prioriteringsgruppene finner du under avsnittet "Hvem blir prioritert? - Prioriteringsgrupper FHI"

Er du mellom 18-64 og er i risikogruppene som er definert av FHI?

I så tilfelle vil kommunen kalle deg inn til vaksinering, og du trenger ikke ta kontakt med kommunen eller fastlegen for legeerklæring, timebestilling eller lignende.

Vær forberedt på at det kan ta tid før du blir tilbudt vaksine.

Fastlege utenfor bostedskommunen (og i risikogruppa)?

I Gardermoregionen

Personer mellom 18-64 i risikogruppen (innbyggere ) som har fastlege i Gardemoregionen (Gjerdrum, Nannestad, Nes, Ullensaker, Hurdal og Eidsvoll) vil bli kalt inn i den kommunen hvor man har fastlege. Man blir prioritert i henhold til FHI sin liste (se avsnitt nedenfor om prioritering av vaksinegrupper)

Utenfor Gardermoregionen

Personer  mellom 18-64 i risikogruppen (innbyggere) som har fastlege i en annen kommune utenfor Gardermoregionen, må selv be sin fastlege gi beskjed til kommunens vaksinetelefon tlf. 66 10 73 58 om at vedkommende er i risikogruppe og skal prioriteres.

Det er ulik praksis fra kommune til kommune.

Man kan få beskjed fra sin fastlege at man vil bli meldt inn i den kommunen man har fastlege, også utenfor Gardermoregionen.  Eidsvoll kommune vil vaksinere de vi får beskjed om fra fastlegene, uavhengig hvilken kommune de bor i.
(se pkt. ovenfor, be fastlege gi beskjed til vaksinetelefonen tlf. 66 10 73 58)

Kan jeg sette meg på venteliste?

Vi harikke ventelister. Hvis vi ser at vi får restdoser eller har ledige timer så kaller inn etter FHI`s prioriteringsgrupper på kort varsel, altså den aldersgruppen vi allerede holder på med.

Remin - som leverer vaksinebestillingssystemet klarer foreløpig ikke å differensiere denne teksten/fjerne dette for de kommuner som ikke har ventelister. Derfor står det slik og av denne grunn informerer vi alltid at: Du skal ikke foreta deg noe før du får personlig invitasjon til å bestille time. 

Hvor er vaksinasjonslokalet i Eidsvoll?

All vaksinasjon vil foregår på Badet Kulturtun, adresse: Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll, dette ligger mellom Eidsvoll stasjon og Eidsvoll kirke.

Du kan ha med deg en person/hjelper/pårørende om du har behov for det.

Hva er pris for vaksinering?

Covid-19 vaksinen er gratis for alle

 • Ingen trenger trenger å oppgi betalingsinformasjon i forbindelse med vaksinasjon.
Hvem blir prioritert? Hvordan ser prioriteringsgruppene ut?

Ved vaksinering mot Covid-19, følger Eidsvoll kommune de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

 • Beboere i sykehjem og prioritert helsepersonell
 • Alder 85 år eller eldre
 • Alder 75 til 84 år
 • Alder 65 til 74 og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko* i forbindelse med:
  • Organtransplantasjon*
  • Immunsvikt*
  • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år*
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon*
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand 
 • Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand  
 • Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander  
 • Alder 55-64 år   
 • Alder 45-54 år  
 • Alder 18-24 år og 40-44 år
 • Alder 25-39 år

Med underliggende sykdom eller tilstand menes følgende

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på >35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
Før du kommer til vaksinering

Du skal ikke møte opp dersom du er syk, har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon.

Av praktiske hensyn ber vi deg om bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Husk å holde avstand og overholde smittevernregler. Munnbind må brukes.

Før vaksinering skal egenerklæringsskjema fylles ut digitalt når du booker tid og dette er et kriterie for å møte opp. 
Ved behov for den eldste aldersgruppen vil vaksinestasjonen være behjelpelig med utfylling av skjemaet.

Her kan du lese egenerklæringen på bokmål, nynorsk, engelsk og samiske språk

Bivirkninger av vaksinen

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.

Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioN Tech vaksinen dyrkes ikke på eggeplommer, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen.

Når vaksinen utvikles, er målet alltid at vaksinen skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger . Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.

Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder korornavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene. Kilde: FHI - Folkehelseinstituttet

Skal barn ta vaksinen?

Personer under 18 år anbefales ikke å vaksinere seg foreløpig. De vaksinene som så langt finnes er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for de under 18 år som har en alvorlig underliggende sykdom.

Fullvaksinert - trenger jeg å følge smittevernreglene?

Råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19

Nyttige sider å følge med på

FHI - informasjon til befolkningen

FHI - prioritering av grupper

FHI - temaside for vaksinasjonsprogrammet 

Koronasertifikat

Om koronasertifikat

Negativt prøvesvar nyere enn 24 timer eller status som beskyttet vil gi grønt koronasertifikat. 

 • Du trenger koronasertifikat om du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge. Dokumentere vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller negativ test ved reiser til land som er koblet til EUs tekniske løsning for sertifikatet.
 • Koronasertifikatet kan benyttes på større arrangementer, som konserter, teater, fotballkamper og festivaler osv.
Koronasertifikat digitalt eller på papir?

Du kan hente ut digitalt koronasertifikat på Helsenorge sine sider. 
Logg inn på helsenorge.no for å se ditt koronasertifikat. med elektronisk ID. 
Sertifikatet kan vises fram digitalt, lastes ned eller printes ut.

For å hente ut koronasertifikatet digitalt må du ha elektronisk ID.

Trenger du å låne PC, skriver og trenger hjelp med innlogging kan du komme innom Innbyggertorget i rådhuset i Eidsvoll.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Dersom du ikke har elektronisk ID kan du også ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet i posten. Merk at det bare er den som trenger sertifikatet som selv kan ringe for bistand. Du kan også bestille sertifikatet via brev.

Det anbefales at alle som kan, bruker den digitale løsningen, slik at de som ikke har andre alternativer kan få hjelp. I den digitale løsningen er det også mulig å ta en utskrift av sertifikatet på papir.

Bestilling via telefon

Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.

Ring informasjonstelefonen for korona (svarer på norsk, engelsk, polsk, arabisk, urdu og somali).

Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag Telefon: 815 55 015

Bestilling via brev i post

For å bestille koronasertifikat via post må du ha norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Brevet ditt må stadfeste at du ønsker å få tilsendt koronasertifikat, og må inneholde:

 • Navn, fødsels- eller d-nummer, oppholdsadresse, samt adressen du vil ha sertifikatet sendt til
 • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, norsk førerkort eller ID-kort)

Brevet og kopi av legitimasjon sendes til:

Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Du kan benytte følgende skjema for utfylling av nødvendige opplysninger: Bestille koronasertifikat for ikke-digital bruker (PDF, bokmål) 

Slik bruker du koronasertifikatet

Slik bruker du koronasertifikat for å reise til andre land i Europa

Slik bruker du koronasertifikat for å komme inn på større arrangement i Norge

 

Daglige rapporter

Her vil du finne status på smitte i Eidsvoll (mandag - fredag), enkle rapporter på smittetilfeller og friskmeldte siste døgn.

Hver mandag gjør vi en kort oppsummering fra helgen samt oppsummering av status vaksinering, testing og så videre.

Det vil alltid legges ut egen informasjon når situasjonen krever det, uavhengig av disse rapportene. Slik informasjon legges ut under  Aktuelt på forsiden og samles også nederst her på denne koronasiden Alle nyheter om korona

Korona står på listen over meldingspliktige sykdommer som meldes inn i MSIS-registeret. Meldingspliktige sykdommer er inndelt i ulike sykdomsgrupper og hva slags informasjon MSIS kan innhente avhenger av hvilken gruppe sykdommen tilhører. MSIS-registeret kan du lese om her. Slike meldingspliktige sykdommer rapporteres inn fra fastlegene i hele landet, kontinuerlig, dette for å kunne "overvåke" om det skal settes inn tiltak, om det er en epidemi eller pandemi på gang.

Korona har et spesiell fokus for oss alle nå, i og med at det pågår en pandemi. 

Slik er situasjonen i Eidsvoll pr. d.d. 

Uke 29

Fredag 23. juli

Det er registrert ett nytt smittetilfelle siste døgn, kjent smittevei. Ingen er friskmeldt. Det gir oss følgende tall før helgen:

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 878
 • Totalt friskmeldt er 855
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 9
Torsdag 22. juli

Det er registrert to nye tilfeller med korona, begge med kjent smittevei. Det er friskmeldt en person ut av isolasjon siste døgn. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll 

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 877
 • Totalt friskmeldt er 855
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 8
Onsdag 21. juli

Det er registrert ett nytt smittetilfelle, med kjent smittevei. Det er dette døgnet ikke registrert noen ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 875
 • Totalt friskmeldt er 854
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 7
Tirsdag 20. juli

Det er ikke registrert nye smittede siste døgn. To personer er registrert friskmeldt og ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 874
 • Totalt friskmeldt er 854
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 6
Mandag 19. juli

Det er i løpet av helgen registrert tre nye tilfeller med koronasmitte. Alle tre med kjent smittevei. To av disse er innad i familie og var allerede i karantene da smitten ble påvist. Det er registrert to friskmeldt ut av isolasjon i løpet av helgen. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 874
 • Totalt friskmeldt er 852
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 8

 • Totalt døde: 14

Uke 28

Fredag 16. juli

Det er registrert to nye smittede siste døgn, begge med kjent smittevei. Det er tre personer som er registrert frismeldt og ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 871
 • Totalt friskmeldt er 850
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 7

 

Torsdag 15. juli

Det er registrert én ny smittet siste døgn, kjent smittevei. Det er også registrert to nye friskmeldte ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 869
 • Totalt friskmeldt er 847
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 8

 

 

Onsdag 14. juli

Det er registrert én ny smittet, kjent smittevei. I tillegg er det registret syv nye friskmeldte ut av sin isolasjon

 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 868
 • Totalt friskmeldt er 845
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 9

 

Tirsdag 13. juli

Det er ikke registrert nye smittede siste døgn, men to personer er friskmeldt ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 867
 • Totalt friskmeldt er 838
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 15

 

Mandag 12. juli

Det er i løpet av helgen registrert tre nye smittede med korona, alle tre med kjent smittevei. Det er skrevet egen informasjon om tilfellet med smitte hos en ansatt i barnehage, i tillegg til annen hendelse i løpet av helgen. Det er i løpet av helgen friskmeldt ut av isolasjon syv personer.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 867
 • Totalt friskmeldt er 836
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 17

 

Antall døde er 14

 

Uke 27

Fredag 9. juli

Det er registrert tre nye smittede siste døgn, en av disse har kjent smittevei. Det er friskmeldt en person ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 864
 • Totalt friskmeldt er 829
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 21

 

Torsdag 8. juli

Det er registrert tre nye smittede siste døgn, en av disse med ukjent smittevei. Det er også friskmeldt en ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 861
 • Totalt friskmeldt er 828
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 19

 

Onsdag 7. juli

Det er i løpet av siste døgn registrert fem nye tilfeller av koronasmittede, tre med ukjent smittevei. Et av smittetilfellene ble meldt i egen informasjon i går. Det er i tillegg registrert to personer frismeldt og ut av sin isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 858
 • Totalt friskmeldt er 827
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 17

 

Tirsdag 6. juli

Det er i løpet av siste døgn registrert to nye smittede. Det er ikke friskemeldt noen ut av isolasjon siste døgn. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 853
 • Totalt friskmeldt er 825
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 14

 

Mandag 5. juli

Det er i løpet av helgen registrert ni nye smittede med korona, fredag (1) kjent smittevei, lørdag (3) og søndag (5). Det er i løpet av helgen friskmeldt ut av isolasjon to personer.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 851
 • Totalt friskmeldt er 825
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 12

 • Antall døde er 14

 

Uke 26

Fredag 2. juli

Det er registrert én ny smittet i løpet av siste døgn. I tillegg er det registrert en friskmeldt ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 842
 • Totalt friskmeldt er 823
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 5
Torsdag 1. juli

Det er registret tre nye smittede, ett av disse skrev vi egen informasjon om i går. Det er ikke registrert nye friskmeldte.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 841
 • Totalt friskmeldt er 822
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 5
Onsdag 30. juni

Det er ikke registrert nye smittede siste døgn, det er heller ikke friskmeldt noen ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 838
 • Totalt friskmeldt er 822
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 2
Tirsdag 29. juni

Det er ikke registrert nye smittede siste døgn, det er ingen friskmeldt ut av isolasjon. Det gir oss de samme tallene som i går. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 838
 • Totalt friskmeldt er 822
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 2
Mandag 28. juni

Det er i løpet av helgen, fredag-lørdag-søndag, registrert èn ny smittet med korona (kjent smittevei) og det er friskmeldt fire personer ut av isolasjon i løpet av helgen.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 838
 • Totalt friskmeldt er 822
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 2

 • Antall døde er 14

Uke 25

Fredag 25. juni

Det er ikke registrert noen nye smittetilfeller siste døgn, derimot er en friskmeldt ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 837
 • Totalt friskmeldt er 818
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 5
Torsdag 24. juni

Det er registrert ett nytt tilfelle siste døgn, og ingen friskmeldt ut av isolasjon. Dette gir oss følgende tall torsdag morgen. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 837
 • Totalt friskmeldt er 817
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 6
Onsdag 23. juni

Det er ikke registrert nye smittede siste døgn. Det er heller ikke nye friskeldte ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 836
 • Totalt friskmeldt er 817
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 5
Tirsdag 22. juni

Det er ikke registrert noen nye smittede siste døgn. Vi har heller ikke friskmeldt noen ut av isolasjon. Dette gir oss de samme tallene som i går. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 836
 • Totalt friskmeldt er 817
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 5
Mandag 21. juni

Det er i løpet av helgen, fredag-lørdag-søndag, registrert èn ny smittet med korona (kjent smittevei) og det er friskmeldt èn person ut av isolasjon i løpet av helgen.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 836
 • Totalt friskmeldt er 817
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 5

 • Antall døde er 14

Uke 24

Fredag 18. juni

Det er registret ett nytt smittetilfelle siste døgn, kjent smittevei innad i familie, elev ved Eidsvoll videregående skole. Dette ble lagt ut på våre nettsider i egen informasjon i går. Det er friskmeldt en person ut av isolasjon

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 835
 • Totalt friskmeldt er 816
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 5
Torsdag 17. juni

Det er registrert to nye smittede siste døgn. To personer er også registrert friskmeldt og ut av isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 834
 • Totalt friskmeldt er 815
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 5
Onsdag 16. juni

Det er registrert èn ny smittet siste døgn. Ingen er registrert ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 832
 • Totalt friskmeldt er 813
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 5
Tirsdag 15. juni

Det er ikke registrert nye smittede siste døgn, ingen er friskmeldt ut av isolasjon heller. Dette gir oss de samme tallene som mandag. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 831
 • Totalt friskmeldt er 813
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 4
Mandag 14. juni

Det er i løpet av helgen registrert en ny smittet med korona, fredag (1) kjent smittevei, lørdag (0) og søndag (0). Det er i løpet av helgen friskmeldt ut av isolasjon fire personer.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 831
 • Totalt friskmeldt er 813
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 4

 • Antall døde er 14

Uke 23

Fredag 11. juni

Det er registrert èn ny smittet siste døgn, med kjent smittevei. Seks personer er friskmeldt ut av sin isolasjon og en person er overført annen kommune.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 830
 • Totalt friskmeldt er 808
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 7
Torsdag 10. juni

Det er ikke registrert nye smittede siste døgn, men det er friskmeldt to personer ut av sin isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 829
 • Totalt friskmeldt er 802
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 13
Onsdag 9. juni

Det er meldt inn to nye smittede siste døgn, begge med kjent smittevei. Vi har friskmeldt en ny person ut av sin isolasjon

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 829
 • Totalt friskmeldt er 800
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 15
Tirsdag 8. juni

Det er ikke registrert noen nye smittede siste døgn, og det er friskmeldt tre personer ut av isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 827
 • Totalt friskmeldt er 799
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 14
Mandag 7. juni

Det er i løpet av helgen registrert tre nye smittet med korona, fredag (1), lørdag (1) og søndag (1), alle med kjent smittevei, en av disse tilhørte Eidsvold Turn A-lag fotball. Det er i løpet av helgen også friskmeldt 15 personer.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 827
 • Totalt friskmeldt er 796
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 17
 • Antall døde er 14

 

 

Uke 22

Fredag 4. juni

Det er registrert to nye smittede siste døgn og tre friskmeldte ut av sin isolasjon. Alle tester som ble gjort på personene som var på Trento Run forrige uke har testet negativt.  Alle prøver på Søndre Eidsvoll skolekorps, som testet seg ut av karantene i går, viser også negativt, ingen smittet.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 824
 • Totalt friskmeldt er 781
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 29

 

Torsdag 3. juni

Det er registrert en ny smittet i løpet av siste døgn, kjent smittevei, resulterer ikke i nye nærkontakter. Det er registrert to personer friskmeldt og ut av isolasjon

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 822
 • Totalt friskmeldt er 778
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 30

 

Onsdag 2. juni

Det er registrert syv nye tilfeller siste døgn, alle med kjent smittevei. To av disse var prøvesvar som enda ikke hadde kommet til gårsdagens rapport og er tilknyttet Ås skole og i familie med allerede registrerte tilfeller. Dette medfører ingen ny karantene da de allerede var i karantene.  Det er ikke registrert noen ut av karantene siste døgn. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 821
 • Totalt friskmeldt er 776
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 31

 

Tirsdag 1. juni

Det er ikke registrert noen nye smittede siste døgn. Det er friskmeldt en person ut av isolasjon. Alle prøver tatt av elever og lærere ved Ås skole, søndag 30. mai var negative. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 814
 • Totalt friskmeldt er 776
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 24

 

Mandag 31. mai

Det er i løpet av helgen registrert 17 nye smittet med korona, fredag (6), lørdag (5) og søndag (6), to av disse med ukjent smittevei. Det er skrevet informasjon i løpet av helgen på flere av tilfellene. Det er i løpet av helgen også friskmeldt 15 personer.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 814
 • Totalt friskmeldt er 775
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 25

 • Totalt antall døde er 14

Uke 21

F redag 28. mai

Fredag 28. mai

Det er registrert to nye smittede siste døgn, kjent smittevei, en av disse med trolig smitte innad i samme familie. Dette står i egen informasjon 27. mai.  Det er også registrert to friskmeldt ut av isolasjon

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 797
 • Totalt friskmeldt er 760
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 23
Torsdag 27. mai

Det er registrert syv nye smittede siste døgn, kjent smittevei, og tre av disse er i samme familie og utløste hendelsene vi skrev om i går. Det er registrert tre friskmeldt ut av isolasjon

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 795
 • Totalt friskmeldt er 758
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 23
Onsdag 26. mai

Det er ikke registrert nye smittede siste døgn, fire personer er fristmeldt ut av sin isolasjon

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 788
 • Totalt friskmeldt er 755
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 19
Tirsdag 25. mai

Det er ikke registrert nye smittede siste døgn. Det er friskmeldt to personer ut av isolasjon

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 788
 • Totalt friskmeldt er 751
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 23
Mandag 24. mai

Smitterapport for helgen 21. - 23. mai
Det er i løpet av helgen registrert 12 nye smittet med korona, fredag (3), lørdag (5) og søndag (4) alle disse har kjent smittevei og ni av tilfellene er innad i familier og tre av disse 12 er under 20 år. Det er i løpet av helgen også friskmeldt fire personer.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 788
 • Totalt friskmeldt er 749
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 25

 • Totalt antall døde er 14

Uke 20

Fredag 21. mai

Det er meldt inn tre nye tilfeller med koronasmitte siste døgn, alle tre har kjent smittevei, innad i familie og knyttet til Eidsvoll vgs.  Det er registrert en ny ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 776
Totalt friskmeldt er 745
Totalt i isolasjon pr. d.d. er 17

Torsdag 20. mai

Det er meldt om en ny person med koronasmitte siste døgn, kjent smittevei (familie til en allerede smittet, allerede i karantene). Ingen personer friskmeldt siste døgn. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 773
 • Totalt friskmeldt er 744
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 15

 

Onsdag 19. mai

Det er ikke meldt noen smittede siste døgn, ingen nye ut av isolasjon. Tallene for Eidsvoll er de samme som i går. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 772
 • Totalt friskmeldt er 744
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 14
Mandag  17. og tirsdag 18. mai

Smitterapport for langhelgen 14. - 17. mai
Det er registrert syv personer smittet med korona i løpet av helgen, fredag 0, lørdag 0, søndag 4 og mandag 3, to av disse har ukjent smittevei. Det er i løpet av helgen friskmeldt fem personer.

Tirsdagssmitterapporten 18. mai

Det meldes om seks personer smittet siste døgn, alle under 20 år og med kjent smittevei (videregående skole og familiemedlem).

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 772
 • Totalt friskmeldt er 744
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 14

 • Totalt antall døde er 14

Uke 19

Fredag 14. mai

Det er ikke meldt inn noen nye smittede siste døgn. I tillegg er det registrert tre personer ut av karantene. 

ℹ️ Totalt fulgt opp i Eidsvoll

☑Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 759
☑ Totalt friskmeldt er 741
☑ Totalt i isolasjon pr. d.d. er 4

 

Torsdag 13. mai

Det er registrert èn ny smittet siste døgn (èn elev ved RUSK som skrevet i  egen informasjon på våre nettsider i går kveld). Det er registret tre personer ut av karantene siste døgn. 

ℹ️ Totalt fulgt opp i Eidsvoll

☑Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 759
☑ Totalt friskmeldt er 738
☑ Totalt i isolasjon pr. d.d. er 7

Onsdag 12. mai

Det er ikke registrert noen nye smittede siste døgn. Tre personer er frismeldt ut av sin isolasjon. 

ℹ️ Totalt fulgt opp i Eidsvoll

☑Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 758
☑ Totalt friskmeldt er 735
☑ Totalt i isolasjon pr. d.d. er 9

Tirsdag 11. mai

Det er ikke registrert noen nye smittede siste døgn, og en er friskmeldt ut av isolasjon. 

ℹ️ Totalt fulgt opp i Eidsvoll

☑Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 758
☑ Totalt friskmeldt er 732
☑ Totalt i isolasjon pr. d.d. er 12

Mandag 10. mai

Det er registrert tre personer smittet med korona i løpet av helgen fredag, lørdag og søndag), to av disse har ukjent smittevei. Det er i løpet av helgen også friskmeldt elleve personer.

ℹ️ Totalt fulgt opp i Eidsvoll

☑Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 758
☑ Totalt friskmeldt er 731
☑ Totalt i isolasjon pr. d.d. er 13

☑ Totalt antall døde er 14

Uke 18

Fredag 7. mai

Det er meldt inn tre smittede siste døgn, en av disse har ukjent smittevei. Det er også registrert fire friskmeldt ut av isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll 

 • Totalt påvist Covid-19-tilfeller er 755
 • Totalt friskmeldt er 720
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 21
Torsdag 6. mai

Det er ikke registrert noen nye tilfeller av smitte det siste døgnet men vi har registrert en person ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll 

 • Totalt påvist Covid-19-tilfeller er 752
 • Totalt friskmeldt er 716
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 22
Onsdag 5. mai

Det er meldt inn to nye smittede, begge med ukjent smittevei. Det er også registrert to nye ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 752
 • Totalt friskmeldt er 715
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 23
Tirsdag 4. mai

Det er registrert to nye smittede, kjent smittevei innad i familie. I tillegg har vi registrert to nye ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 750
 • Totalt friskmeldt er 713
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 23

 

Mandag 3. mai

Det er registrert 16 personer smittet med korona i løpet av fredag (7), lørdag (1) og søndag (8), to av disse 16 har ukjent smittevei. Tre av disse tilfellene ble meldt i egne innlegg i helgen, i tillegg er et håndball-lag er også satt i karantene etter å ha vært i kontakt med en av de som har fått påvist smitte i helgen.

Det er i løpet av helgen også friskmeldt ni personer og en er overført i isolasjon i annen kommune.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 748
 • Totalt friskmeldt er 711
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 23

 • Totalt antall døde er 14

Uke 17

Fredag 30. april

Det er registrert en ny smittet  (kjent smittevei) siste døgn og to personer friskmeldt ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 732
 • Totalt friskmeldt er 701
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 17
Torsdag 29. april

Det er registrert tre nye smittede siste døgn, en av disse med ukjent smittevei. (De registrerte fra gårsdagens rapport har alle kjent smittevei nå). Det er registrert en person friskmeldt og ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 731
 • Totalt friskmeldt er 699
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 18 
Onsdag 28. april

Det er registrert syv nye smittede, alle med ukjent smittevei foreløpig, det jobbes fortsatt med kartlegging. Det er også registrert tre nye friskmeldte ut av sin isolasjon

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 728
 • Totalt friskmeldt er 698
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 16 
Tirsdag 27. april

Det er ikke registrert noen smittede siste døgn, derimot har vi friskmeldt ytterligere tre personer ute av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 721
 • Totalt friskmeldt er 695
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 12 
Mandag 26. april

Det er registrert to personer smittet med korona i løpet av fredag, lørdag og søndag, en av disse er overført annen kommune og telles ikke med i vår oppfølging. Kjent smittevei. Det er i løpet av helgen friskmeldt ni personer som da er ute av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 721
 • Totalt friskmeldt er 692
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 15

 • Totalt antall døde er 14

Uke 16

Fredag 23. april

Det er registrert to nye tilfeller med korona, ett av disse med ukjent smittevei og en person er friskmeldt ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 720
 • Totalt friskmeldt 683
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. 23

 • Totalt antall døde er 14
Torsdag 22. april

Det er meldt om tre nye smittetilfeller siste døgn, alle med kjent smittevei innad i familie. I tillegg er fire personer friskmeldt ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll 

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 718
 • Totalt friskmeldt er 682
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 22

 • Totalt antall døde er 14
Onsdag 21. april

Ett nytt tilfelle av korona er meldt inn siste døgn, det er kjent smittevei. Det er friskmeldt fire personer ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 715
 • Totalt friskmeldt er 678
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 23

 • Totalt antall døde er 14
Tirsdag 20. april

Det er siste døgn meldt om tre nye tilfeller med korona, to av disse har ukjent smittevei. I tillegg er fem nye eidsvollinger friskmeldt ut av sin isolasjon. 

 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 714
 • Totalt friskmeldt er 674
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 26

 • Totalt antall døde er 14

 

Mandag 19. april

Det er registrert 16 tilfeller med korona i løpet av helgen, fredag tre + en (alle med kjent smittevei, èn overført annen kommune og følges ikke lengre opp av Eidsvoll), lørdag fire (to med ukjent smittevei), søndag åtte (alle med kjent smittevei innad i familier). I samme periode er 13 personer friskmeldt ut av sin isolasjon

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 711
 • Totalt friskmeldt er 669
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 28

 • Totalt antall døde er 14

Uke 15

Fredag 16. april

Det er registrert en ny smittet, denne har kjent smittevei innad i familie. I tillegg er det registrert fem nye friskmeldte ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 695
 • Totalt friskmeldt er 656
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 25

 • Totalt antall døde er 14
Torsdag 15. april

Det er ikke registrert noen nye smittede siste døgn, og fire personer er friskmeldt ut av sin isolasjon

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 694
 • Totalt friskmeldt er 651
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 29

 • Totalt antall døde er 14
Onsdag 14. april

Det er registrert fem nye smittede siste døgn, to av disse har tilknytning til Stensby barnehage som det står i egen artikkel på våre nettsider, tirsdag.  I tillegg er syv personer ferdig med sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 694
 • Totalt friskmeldt er 647
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 33

 • Totalt antall døde er 14
Tirsdag 13. april 

Det er registrert to nye smittede siste døgn, begge med kjent smittevei. I tillegg er det ni personer som er friskmeldt ut av sin isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 689
 • Totalt friskmeldt er 640
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 35

 • Totalt antall døde er 14
Mandag 12. april

Det ble registrert 15 positive koronatester i løpet av helgen, fredag fem, lørdag fire og søndag seks (tre av disse med ukjent smittevei). To av tilfellene på lørdag er elever ved RUSK, disse står i egen artikkel på våre hjemmesider, lørdag. Det er også registrert 22 personer friskmeldt/ut av sin isolasjon i løpet av helgen.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 687
 • Totalt friskmeldt er 631
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 42

 • Totalt antall døde er 14

Uke 14

Fredag 9. april

Det er registrert fem smittede siste døgn, tre av disse har kjent smittevei. I tillegg har vi ni smittede knyttet til hendelsen fra pensjonatet i nabokommune disse oppholder seg på karantenehotellet i vår kommune.  Det er registrert ni nye friskmeldte/ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 672
 • Totalt friskmeldte er 609
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 49
 • Totalt antall døde er 14
Torsdag 8. april

Det er registrert ti nye tilfeller siste døgn, fire av disse med ukjent smittevei, resterende har kjent smittevei innad i familier hvor det allerede registrert smitte. En person er friskmeldt ut av sin isolasjon siden i går. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 658
 • Totalt friskmeldte er 600
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 44

 • Totalt antall døde er 14
Onsdag 7. april

Det er registrert fem nye tilfeller siste døgn, to med ukjent smittevei, tre med kjent smittevei innad i familien. Tre av disse fem er bosatt i Oslo men oppholder seg i Eidsvoll i sin isolasjon. Smitten har skjedd i Oslo. 
Det er registrert seks nye friskmeldte som da er ute av sin isolasjon

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19-tilfeller er 648
 • Totalt friskmeldte er 599
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 35

 • Totalt antall døde er 14
Tirsdag 6. april

Det ble registrert to positive koronatester i løpet siste døgn, en av disse med ukjent smittevei. Det er også registrert 13 personer ut av sin isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 643
 • Totalt friskmeldt er 593
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 36

 • Totalt antall døde er 14
Mandag 5. april

Det ble registrert ni positive koronatester i løpet av helgen, fredag en, lørdag tre og søndag fem (tre med ukjent smittevei). Det er også registrert 21 personer friskmeldt/ut av sin isolasjon i løpet helgen.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 641
 • Totalt friskmeldt er 580
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 47

 • Totalt antall døde er 14

Uke 13

Fredag 2. april

Det ble registrert ni nye tilfeller siste døgn, alle med kjent smittevei. Tre av disse er barn, to ved Læringsverkstedet avd. Mork og ett ved Eidsvoll Verk skole. Alle berørte har blitt kontaktet og karantene er iverksatt.

Det er i tillegg registrert ellelleve friskmeldte siste døgn. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 632
 • Totalt friskmeldt er 559
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 59

 • Totalt antall døde er 14
Torsdag 1. april

Det ble registrert 16 nye tilfeller siste døgn, èn med ukjent smittevei. Det er i tillegg registrert ti friskmeldte siste døgn. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 623
 • Totalt friskmeldt er 548
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 61

 • Totalt antall døde er 14
Onsdag 31. mars

Det ble registrert ni nye smittede Covid-19 i løpet av siste døgn, alle har kjent smittevei. Det er i tillegg registrert 13 friskmeldte siste døgn. Det er kommet svar på testene fra 3. trinn på Råholt skole hvorav kun èn var positiv og resten var negative. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 607
 • Totalt friskmeldt er 538
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 55

 • Totalt antall døde er 14
Tirsdag 30. mars

Det ble registrert fem positive koronatester i løpet av siste døgn, alle med kjent smittevei. Det er i tillegg registrert syv nye friskmeldte (NB! tallene i går er justert med en ekstra friskmeldt). 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 598
 • Totalt friskmeldt er 525
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 59

 • Totalt antall døde er 14
Mandag 29. mars 

NB! oppdatert tall 30. mars. (en ekstra friskmeldt og da en mindre i isolasjon enn først oppgitt).

Det ble registrert 36 positive koronatester i løpet av helgen, fredag 9, lørdag 20 og søndag 7 (to av disse med ukjent smittevei). Det er også registrert 35 personer friskmeldt/ut av sin isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 593
 • Totalt friskmeldt er 518
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 61

 • Totalt antall døde er 14
Uke 12
Fredag 26. mars

Det er registrert 12 nye smittede Covid-19 i løpet av siste døgn. Det er også registrert ut 12 nye friskmeldte siste døgn som da er ute av sin isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 557
 • Totalt friskmeldt er 481
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 61

 • Totalt antall døde er 14
Torsdag 25. mars

Det er registrert ni nye smittede Covid-19 i løpet av siste døgn. Det ligger en egen informasjon ute med oppsummering av tilfellene ved Råholt skole og Råholt ungdomsskole. Det er siste døgn meldt om fire nye friskmeldt som da er ute av sin isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 545
 • Totalt friskmeldt er 470
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 61

 • Totalt antall døde er 14
Onsdag 24. mars

Det er registrert ni nye smittede Covid-19 i løpet av siste døgn. En av disse er tilknyttet skoler/barnehage, denne ble lagt ut som egen informasjon her på nettsidene i går ettermiddag. I tillegg er fem nye friskmeldt og ute av sin isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 536
 • Totalt friskmeldt er 466
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 56

 • Totalt antall døde er 14
Tirsdag 23. mars

Det er registrert seks nye smittede Covid-19 i løpet av siste døgn. Tre av disse er tilknyttet skoler, disse ble lagt ut  i egen informasjon på nettsidene i går. I tillegg er fem nye friskmeldt og ut av isolasjon. 

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 527
 • Totalt friskmeldt er 461
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 52

 • Totalt antall døde er 14
Mandag 22. mars

Det ble registrert 33 tilfeller av Covid-19 i løpet av helgen (fredag, lørdag og søndag). Det er i løpet av helgen også registrert elleve personer som ble friskmeldt ut av sin isolasjon. I løpet av hele uke elleve er det tilsammen meldt inn 54 tilfeller og tre av disse har hatt ukjent smittevei. De to siste ukene har man også testet nær 2600 personer og det er 10% av Eidsvolls befolkning.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 521
 • Totalt friskmeldt er 456
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 51

 • Totalt antall døde er 14

Uke 11

Fredag 19. mars

Det er registrert syv tilfeller med Covid-19 i løpet av siste døgn, en av disse er et barn (dette ble meldt i egen informasjon i går kveld), et av tilfellene bor i annen kommune og oppfølgingen overføres hjemkommunen. I tillegg til dette er fem eidsvollinger friskmeldt siden i går.  

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 488
 • Totalt friskmeldt er 445
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 29

 • Totalt antall døde er 14
Torsdag 18. mars

Det er registrert elleve nye tilfeller i løpet av siste døgn, tre av disse med ukjent smittevei. Ingen av disse tilfellene er barnehage- eller skolebarn.  Det er i tillegg hele ni eidsvollinger som ble friskmeldt siste døgn.  

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 481
 • Totalt friskmeldt er 440
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 27

 • Totalt antall døde er 14
Onsdag 17. mars

Det er tre nye tilfeller siste døgn i tillegg er seks eidsvolllinger friskmeldte og ut av isolasjon

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 470
 • Totalt friskmeldt er 431
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 25

 • Totalt antall døde er 14
Tirsdag 16. mars

Det er ikke registrert noen nye tilfeller siste døgn. Det er tre eidsvollinger friskmeldte og ut av isolasjon

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 467
 • Totalt friskmeldt er 425
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 28

 • Totalt antall døde er 14
Mandag 15. mars

Det er registrert elleve tilfeller av Covid-19 i løpet av helgen (fredag, lørdag og søndag). I samme periode er 16 friskmeldt og ut av sin isolasjon.

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 467
 • Totalt friskmeldt er 422
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 31

 • Totalt antall døde er 14

Uke 10

Fredag 12. mars

Det er registrert tre nye tilfeller i løpet av siste døgn, alle med kjent smittevei. En er friskmeldt siden i går. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Påviste Covid-19-tilfeller er 456
 • Friskmeldt og ut av isolasjon er 406
 • I isolasjon som følges opp pr. d.d. er 36

 • Totalt antall døde er 14
Torsdag 11. mars

Det er registrert elleve nye tilfeller siste døgn, to av disse med ukjent smittekilde. I dette antallet ligger også tilfellene som ble meldt i egen artikkel i går (Vilberg helstun og Ankertunet barnehage). Tallet inneholder også en ny elev ved Vilberg skole (som allerede er i karantene). Det er to nye friskmeldte som er ute av sin isolasjon. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll 

 • Påviste Covid-19-tilfeller er 452
 • Ut av isolasjon/friskmeldt er 405
 • I isolasjon pr. d.d. er 33

 • Totalt antall døde er 14
Onsdag 10. mars

Det er registrert fire nye tilfeller siste døgn, det er fire elever ved Vilberg skole som allerede er i karantene. Tilfellene er informert i egen artikkel tirsdag 9. mars. I tillegg er en friskmeldt og ute av isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll

 • Påviste Covid-19-tilfeller er 441
 • Ut av isolasjon/friskmeldt er 403
 • I isolasjon pr. d.d. er 24

 • Totalt antall døde er 14
Tirsdag 9. mars

Det er registrert ett nytt tilfelle siste døgn, samt at det er fire personer som friskmeldes ut av isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll 

 • Påviste Covid-19 tilfeller er 437
 • Ut av isolasjon/friskmeldt er 402
 • I isolasjon pr. d.d. er 21

 • Totalt antall døde er 14
Mandag 8. mars

Det er registrert 14 nye tilfeller av Covid-19 i løpet av helgen (fredag, lørdag og søndag). Det er to friskmeldte.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll 

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 436
 • Totalt friskmeldt er 398
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 24

 • Totalt antall døde er 14

Uke 9

Fredag 5. mars

Det er registrert fem nye tilfeller av Covid-19 siden i går.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll 

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 422
 • Totalt friskmeldt er 396
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 13

 • Totalt antall døde er 13
Torsdag 4. mars

Det er ikke registrert noen nye tilfeller av Covid-19 siden i går, men ytterligere to eidsvollinger er friskmeldt og ute av isolasjon.

Totalt fulgt opp i Eidsvoll 

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 417
 • Totalt friskmeldt er 396
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 8

 • Totalt antall døde er 13
Onsdag 3. mars

Det er registrert fem nye tilfeller av Covid-19 siste døgn og en friskmeldt siden i går. .  

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 417
 • Totalt friskmeldte er 394
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 10

 • Totalt antall døde er 13
Tirsdag 2. mars

Det er ikke registrert noen tilfeller av smitte siste døgn, og ytterligere en eidsvolling er friskmeldt. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 412
 • Totalt friskmeldte er 393
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 6
 • Totalt antall døde er 13
Mandag 1. mars

Det er i løpet av helgen registrert tre nye tilfeller av Covid-19, en fredag, to lørdag og ingen på søndag. Det er hele ni eidsvollinger som er friskmeldt i løpet av helgen. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 412
 • Totalt friskmeldte er 392
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 7

 • Totalt antall døde er 13

Uke 8

Fredag 26. februar

Det er registrert ett nytt tilfelle av Covid-19 siste døgn, dette er knyttet til utbrudd på en arbeidsplass i annen kommune. I tillegg er det tre friskmeldte siden i går.  

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 409
 • Totalt friskmeldte er 383
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 13

 • Totalt antall døde er 13
Torsdag 25. februar

Det ikke registrert nye smittede siste døgn, det er heller ingen nye ut av isolasjon.

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 408
 • Totalt friskmeldte er 380
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 15

 • Totalt antall døde er 13
Onsdag 24. februar

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i løpet av siste døgn. det er et barn ved Læringsverkstedet barnehage avd. Mork, som allerede var i karantene. Det er også to personer friskmeldt siste døgn. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 408
 • Totalt friskmeldte er 380
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 15

 • Totalt antall døde er 13
Tirsdag 23. februar

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i løpet av siste døgn. To er friskmeldte og ute av isolasjon. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 407
 • Totalt friskmeldte er 378
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 16

 • Totalt antall døde er 13
Mandag 22. februar

Det er registrert fire nye tilfeller av Covid-19 i løpet av helgen og seks eidsvollinger er friskmeldte i løpet av fredag, lørdag og søndag.  

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 406
 • Totalt friskmeldte er 376
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 17

 • Totalt antall døde er 13

481 personer er testet i løpet av uke syv (15. til 19. februar) 

Uke 7

Fredag 19. februar

Smittesporingsteamet har i løpet av siste døgn fått melding om syv nye tilfeller av Covid-19, to av disse er tilfellene på Ås skole og Læringsverkstedet barnehage, avd. Mork, som ble meldt i egen informasjon i går. Det er friskmeldt to personer siden i går. 

Antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 402
 • Totalt friskmeldte er 370
 • Totalt i isolasjon  pr. d.d. er 19
 • Totalt antall døde er 13 
Torsdag 18. februar

Smittesporingsteamet har i løpet av siste døgn fått melding om fire nye tilfeller av Covid-19

Antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 395
 • Totalt friskmeldte er 368
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 14

 • Totalt antall døde er 13
Onsdag 17. februar

Det er registrert tre nye smittetilfeller og en friskmeldt i løpet av siste døgn.

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 391 
 • Totalt friskmeldte er 368
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 10

 • Totalt døde er 13
Tirsdag 16. februar

Det er ikke registrert noen nye tilfeller siste døgn - men ytterligere seks eidsvollinger er meldt friske og ute av isolasjon. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 388
 • Totalt friskmeldte er 367
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 8

 • Totalt døde er 13
Mandag 15. februar

Det er registrert tre nye tilfeller av Covid-19 i løpet av helgen og hele 17 eidsvollinger er friskmeldte i løpet av fredag, lørdag og søndag.  

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 388
 • Totalt friskmeldte er 361
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 14

 • Totalt døde er 13

Uke 6

Fredag 12. februar

Det er registrert ett nytt tilfelle av Covid-19 og tre eidsvollinger er friskmeldte i løpet av det siste døgnet. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 385
 • Totalt friskmeldte er 344
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 28

 • Totalt døde er 13
Torsdag 11. februar

Det er registrert fire nye tilfeller av Covid-19 og tre er friskmeldt i løpet av det siste døgnet. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 384
 • Totalt friskmeldte er 341
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 30

 • Totalt døde er 13
Onsdag 10. februar

Det er registrert to nye tilfeller av Covid-19 og hele syv eidsvolliger ble friskmeldte og er dermed ute av isolasjon, i løpet av det siste døgnet. 

Totalt antall fulgt opp i Eidsvoll

 • Totalt påviste Covid-19 tilfeller er 380
 • Totalt friskmeldte er 338
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 29

 • Totalt døde er 13
Tirsdag 9. februar

Det er registrert ett nytt tilfelle siste døgnt og to personer er friskmeldt og dermed ut av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 378
 • Totalt antall friskmeldte er 331
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 34

 • Totalt antall døde: 13
Mandag 8. februar

Smittesporingstemaet har i løpet av fredag, lørdag og søndag fått inn 20 nye positive svar på Covid-19 tester. I løpet av helgen er også syv personer friskmeldt og ut av isolasjon. 

Økningen i smitte i uke 5 relateres til barnefamilier og skoler, i hovedsak Råholt ungdomsskole. Seks tilfeller er knyttet til en bedrift i Ullensaker kommune.

Kommunen har pr. nå ingen indikasjon på at noen av de smittede har det mutert virus. Fem positive prøver ble sendt til sekvensering i uke 4 og svaret forelå i uke 5, ingen testet positivt på mutert virus.

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 377
 • Totalt antall friskmeldte er 329
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 35

 • Totalt antall døde: 13

Uke 5

Fredag 5. februar

Det er registrert fire nye tilfeller siste døgn, i tillegg er fem stykker friskmeldt og dermed ute av isolasjon

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 357
 • Totalt antall friskmeldte er 322
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 22

 • Totalt antall døde: 13
Torsdag 4. februar

Det er registrert ni tilfelle siste døgn og fire friskmeldte. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 353
 • Totalt antall friskmeldte er 317
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 23

 • Totalt antall døde: 13
Onsdag 3. februar

Det er ikke registrert noen positive prøvesvar på Covid-19 siste døgn, det er imidlertid to personer friskmeldt som dermed er ute av isolasjon

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 344
 • Totalt antall friskmeldte er 313
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 18

 • Totalt antall døde: 13
Tirsdag 2. februar

Det er registrert ett nytt tilfelle siste døgn og fem friskmeldte. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 344
 • Totalt antall friskmeldte er 311
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 20

 • Totalt antall døde: 13
Mandag 1. februar

Det er i løpet av helgen registrert 17 nye Covid-19 smittetilfeller, fredag ble det avdekket ni, lørdag syv og søndag ett tilfelle. I løpet av helgen er det også åtte stykker som er friskmeldte og ute av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 343
 • Totalt antall friskmeldte er 306
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 24

 • Totalt antall døde: 13

Uke 4

Fredag 29. januar 2021

Det er registrert ett nytt Covid-19 smittetilfelle siste døgn og hele fem stykker ut av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 326
 • Totalt antall friskmeldte er 298
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 15

 • Totalt antall døde: 13
Torsdag 28. januar 2021

Smittesporingsteamet melder om fem nye tilfeller av Covd-19 siste døgn, i tillegg meldes det om tre friskmeldte. Dessverre meldes det også om at en beboer ved Vilberg helsetun døde av Covid-19 ved AHUS onsdag 27. januar. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 325
 • Totalt antall friskmeldte er 293
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 20

 • Totalt antall døde: 13
Onsdag 27. januar 2021

Smittesporingsteamet melder inn tre nye tilfeller av Covid-19 siste døgn. I tillegg meldes det om tre friskmeldte og ut av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 320
 • Totalt antall friskmeldte er 290
 • Totalt i isolasjon pr. d.d. er 18

 • Totalt antall døde: 12
Tirsdag 26. januar 2021

Det er ikke registrert nye tilfeller av Covid-19 siste døgn. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 317
 • Totalt antall friskmeldte 287 
 • Totalt antall døde: 12 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 18
Mandag 25. januar 2021

I løpet av fredag, lørdag og søndag er det registrert fire nye Covid-19 smittetilfeller siste døgn og flere friskmeldte som er ute av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 317
 • Totalt antall friskmeldte 287 
 • Totalt antall døde: 12 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 18

Uke 3 - 2021

Fredag 22. januar 2021

Det er registrert åtte nye Covid-19 smittetilfeller siste døgn og to friskmeldte. Disse tilfellene er knyttet til hendelsene det ble informert om i går. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 313
 • Totalt antall friskmeldte 275 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 28
Torsdag 21. januar 2021

Det er registrert åtte nye Covid-19 smittetilfeller siste døgn og to personer er friskmeldte. Seks av disse kommer fra testene som ble gjort tirsdag av alle nærkontaktene til tilfellene i Bønsmoen barnehage (4 nye) og Råholt ungdomsskole (2 nye).

Ny informasjon om karantenetid er sendt ut fra barnehagestyrer og fra rektor, og alle nærkontaktene vil bli kontaktet av Smittesporingsteamet. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 305
 • Totalt antall friskmeldte 273 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 22
Onsdag 20. januar 2021

Det er registrert tre nye Covid-19 smittetilfeller siste døgn. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 297
 • Totalt antall friskmeldte 271 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 16
Tirsdag 19. januar 2021

Det er ikke registrert noen nye smittetilfeller siste døgn 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 294
 • Totalt antall friskmeldte 270 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 13
Mandag 18. januar 2021

Det er registrert åtte nye Covid-19 smittetilfeller i løpet av fredag og helgen samt at veldig mange er friskmeldte i løpet av sist uke og helgen. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 294
 • Totalt antall friskmeldte 270 
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 13

Uke 2 - 2021

Fredag 15. januar 2021

Det er meldt ett nytt Covid-19 smittetilfelle i løpet av siste døgn.

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 286
 • Totalt antall friskmeldte 253
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 22
Torsdag 14. januar 2021

Det er meldt tre nye Covid-19 smittetilfeller i løpet av siste døgn og to friskmeldte

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 285
 • Totalt antall friskmeldte 253
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 21
Onsdag 13. januar 2021

Det er meldt tre nye Covid-19 smittetilfeller i løpet av siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 282
 • Totalt antall friskmeldte 251
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 20
Tirsdag 12. januar 2021

Det er ingen nye Covid-19 smittetilfeller i løpet av siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 279
 • Totalt antall friskmeldte 251
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 17
Mandag 11. januar 2021

Det er registrert fire nye Covid-19 smittetilfeller i løpet av fredag og helgen samt tre friskmeldte

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 279
 • Totalt antall friskmeldte 251
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 17

Uke 1 - 2021

Fredag 8. januar 2021

Det er registrert to nye Covid-19 smittetilfeller siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 275
 • Totalt antall friskmeldte 248
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 16
Torsdag 7. januar 2021

Det er registrert ett nytt smittetilfelle og en ny friskmeldt siste døgn.  

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 273
 • Totalt antall friskmeldte 248
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14
Onsdag 6. januar 2021

Det er registrert to nye tilfeller av Covid-19 siste døgn 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 272
 • Totalt antall friskmeldte 247
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14
Tirsdag 5. januar 2021

Det er ikke registrert noen nye tilfeller av Covid-19 siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 270
 • Totalt antall friskmeldte 247
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 12
Mandag 4. januar 2021

I løpet av nyttårshelgen og frem til i dag 31. desember 2020 - 4. januar 2021 er det meldt åtte nye smittede og tre friskmeldte

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 270
 • Totalt antall friskmeldte 247
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 12

Daglige rapporter 2020

Uke 53

onsdag 30. desember

Siste døgn er det meldt inn to nye smittede og en friskmeldt

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 262
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 7

tirsdag 29. desember

Det er ikke registrert noen nye smittede siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 260
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 6

mandag 28. desember

Det er i løpet av julehelgen meldt inn to nye smittede og åtte friskmeldte

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 260
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 6
Uke 52

torsdag 24. desember

Det er meldt inn to nye smittede siste døgn og hele fire friskmeldte og ute av isolasjon. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 258
 • Totalt antall friskmeldte 246
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 12

onsdag 23. desember

Ingen nye smittede siste døgn

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 256
 • Totalt antall friskmeldte 242
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14

tirsdag 22. desember

I løpet av siste døgn er det ikke meldt inn nye smittetilfeller men en til er friskmeldt. 

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 256
 • Totalt antall friskmeldte 242
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14

mandag 21. desember

I løpet av helgen er det meldt fem friskmeldte som er ute av isolasjon og seks som har fått påvist smitte!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 256
 • Totalt antall friskmeldte 241
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 15
Uke 51

Fredag, 18. desember 2020

Siste døgn er det meldt inn to nye friskmeldte som er ute av isolasjon, ellers ingen melding om nye smittede!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 250
 • Totalt antall friskmeldte 236
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14

Torsdag, 17. desember 2020

Siste døgn er det meldt inn tre nye tilfeller i tillegg til èn ny friskmeldt som er ute av isolasjon!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 250
 • Totalt antall friskmeldte 234
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 16

Onsdag, 16. desember 2020

Siste døgn er det meldt inn fire nye tilfeller i tillegg til èn ny friskmeldt som er ute av isolasjon!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 247
 • Totalt antall friskmeldte 233
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14

Tirsdag, 15. desember 2020

Ingen nye tilfeller er meldt inn siste døgn - men hele fem nye friskmeldte som er ute av isolasjon!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 243
 • Totalt antall friskmeldte 232
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 11

Mandag, 14. desember 2020

Syv nye tilfeller med påvist smitte er meldt inn siden fredag, samt fem friskmeldte!

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 243
 • Totalt antall friskmeldte 227
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 16
Uke 50

Fredag, 11. desember 2020

Ett nytt tilfelle med påvist smitte er meldt inn siden i går, men en stor økning i antall friskmeldte!

Alle tilfellene som ble avdekket i november er nå friskmeldte og ute av isolasjon! Etter en gjennomgang av tallene er det derfor en stor reduksjon i antall personer som er isolasjon.

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 236
 • Totalt antall friskmeldte 222
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 14

Torsdag, 10. desember 2020

To nye tilfeller er meldt inn siste døgn, samt to nye friskmeldte og ute av isolasjon.

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 235
 • Totalt antall friskmeldte 203
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 32

Onsdag, 9. desember 2020

To nye tilfeller er meldt inn siste døgn. Ingen nye ut av isolasjon.

En av de med påvist smitte er ansatt ved Vilberg helsetun.  Aktuelle nærkontakter til begge de nye tilfellene settes i karantene og andre nødvendige smitteverntiltak er iverksatt og blir vurdert fortløpende.

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 233
 • Totalt antall friskmeldte 201
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 32

Tirsdag, 8. desember 2020

Null nye tilfeller siste døgn og en friskmeldt

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 231 
 • Totalt antall friskmeldte 201
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 30

Mandag, 7. desember 2020

 • Totalt antall påviste Covid-19 tilfeller som er fulgt opp i Eidsvoll er 231 
 • Totalt antall friskmeldte 200
 • Totalt antall i isolasjon pr. d.d. er 31

Ukentlige staturrapporter 2020

Ukentlige statusrapport - ble avsluttet 14. desember 2020. Vi startet med daglige rapporter på smittetall fra og med 7. desember 2020

 

Alle nyheter om korona

Juli 2021

Juni 2021

Mai 2021

April 2021 

 

Mars 2021

 

 

Februar 2021

 

 

Januar 2021

 

 

Desember 2020

 

 

November 2020

 

 

Oktober 2020

 

 

September 2020

 

 

August 2020

 

 

Juni 2020

 

 

Mai 2020

 

 

April 2020

 

 

Mars 2020

 

 

 

 

 

In other languages

 

🏠Stay home if you feel sick.
🤧🤒You should be tested if you have symptoms of COVID-19.
😷Wear a mask.
↔ Stay at least one meter apart.
🚫Avoid crowds and poorly ventilated spaces.
🖐Wash your hands.
✅Get vaccinated when it’s available to you.

 

Corona: Information in other languages

 

Preventing the spread of the coronavirus is the most important step to slow down the infection rate and avoid widespread illness. With fewer people in need of medical care at the same point of time, our health and care services will be better able to care for those in need. We can all help to prevent the spread  - Thank you for contributing! 

English - Habits which help prevent infection.pdf

Read more: https://helsenorge.no/coronavirus

 

Quarantine and home isolation

 

On the Norwegian Institute of Public Health website you will find information about home quarantine and home isolation in several languages

 

 

Næringsdrivende

 

Hjelpepakker og annen informasjon til næringsdrivende 

Tilskudd til virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen frist for å søke er 12. mai

Frist utgått: 

Ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak - frist for å søke er 26. april

Nå åpner søknadsportalen for eventbransjen lagt inn 22. mars 2021 - frist for å søke er 7. april 2021

Kommunalt næringsfond - krisepakke fase 3 frist for å søke er 20. november 2020

Kommunalt næringsfond - hjelpepakke for å motvirke effektene av Koronatiltak frist for å søke er 1. oktober 2020

 

Nyttige lenker for næringsdrivende

 

 

Frivillig lag, foreninger, organisasjoner

 

 

Søk momskompensasjon - NB! frister

 

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Søknadsskjema for å søke momskompensasjon og mer om ordningen finner du på www.lottstift.no

 

Politiske møter

 

Kommunestyremøter

Gjennomføres som teams-møter. Møtet streames.

Formannskapsmøter

Gjennomføres som teams-møter.  

Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Gjennomføres som teams-møter. 

Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging

Gjennomføres som teams-møter. 

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet

Gjennomføres som teams-møter. 

Felles møteregler 

Møt i god tid

NB! Gjennomføring av møter vil kunne endres med bakgrunn i endrede nasjonale føringer eller et omfattende lokalt utbrudd av covid-19.

Møterom generelt - politiske møter/råd og utvalg

Politiske møter/råd og utvalg gjennomføres i rådhuset som teams-møter. Det kan ikke gjennomføres gruppemøter i tilknytning til politiske møter. Denne ordningen går frem til ny vurdering gjøres. 

 

Regional measures kept in several municipalities in Viken county


Publisert: 03.03.2020 12:03:08
Sist endret: 19.07.2021 09:42