Kreftkoordinator

Nina Engstad, Brensmork 2, 2074 Eidsvoll Verk - Telefon: 98 60 79 32/90 22 93 68 - epost: Nina Engstad

NB! sensitive opplysninger skal IKKE sendes på e-post - da skal du bruke sikker sending

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatorens/ressurssykepleierens oppgaver er å tilrettelegge for en mer sammenhengende helsetjeneste, slik at både pasienter og pårørende som rammes av kreft kan oppleve en større trygghet og ivaretakelse i en sårbar situasjon. Kreftkoordinatoren/ressurssykepleieren er også tilgjengelig for veiledning og informasjon.

Dette er et lavterskel tilbud for pasienter og pårørende som rammes av en kreftsykdom og man trenger ingen henvisning.

Kreftkoordinatorens oppgaver kan være:

  • gi råd og veilede
  • være en samtalepartner og støtte
  • kartlegge behov, ha oversikt over tjenester
  • samordne tilbud og tjenester
  • oppfølging i hjemmet
  • sikre oppfølging av barn og unge som pårørende

Publisert: 21.09.2016 12:49:31
Sist endret: 06.07.2021 10:30