Innhold

Parkering for forflytningshemmede

Hvem kan få parkeringstillatelse?
 • Søker må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres av lege.
 • Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
 • Søker må være bosatt i kommunen.
 • Se for øvrig orientering i søknadsskjemaet.
Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

 • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
 • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og ut over fastsatt lengste parkeringstid.
 • ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
 • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Du kan ikke parkere

 • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
 • på parkering reservert for andre brukergrupper
 • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på slike steder.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.

Misbruk vil medføre inndragning av kortet og eventuelt anmeldelse.

Lover og regelverk

Forvaltningsloven 

Du kan lese mer om parkeringskort for forflytningshemmede på nettsiden til Norges Handikapforbund.

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad (elektronisk skjema)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (pdf)

Legerklæring - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (pdf)

To bilder og legeattest må følge søknaden.

Kontaktinformasjon

Søknad sendes til Innbyggertorget

Postadresse

Post adressert til Eidsvoll kommune - går til Dokumentsenteret/arkivtjenesten.

Vanlig epost

post@eidsvoll.kommune.no

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post.

Sikker sending

Sikker innsending

NB! Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss.

Vanlig fysisk post

Eidsvoll kommune (skriv gjerne avdeling etter kommune), postboks 90, 2081 Eidsvoll

 Har du spørsmål, ta kontakt med oss


Publisert: 18.04.2018 14:31:09
Sist endret: 18.12.2020 14:38