Rus og psykisk helse

Innhold

Psykisk  helse

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen. Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Tjenesten er behovsprøvd.

Hva kan jeg få hjelp til?

Du kan få tilbud om kurs, grupper eller individuelle samtaler.  

 • Individuelle behandlingssamtaler
 • Åpne dialoger i møte med klient og nettverk
 • Angstmestringsgruppe
 • IMR (Illness Management Recovery)
 • Kurs i depresjonsmestring (KiD)
 • Solsiden (åpent brukerstyrt senter og miljøterapeutiske grupper)
 • Boveiledning og praktisk bistand
  • dagliglivets ferdigheter
  • økonomiske rutiner
  • oppfølging hos offentlige kontorer
  • struktur og orden i hverdagen og sosial deltakelse

Hvem kan få hjelp?

Personer som:

 • har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager
 • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse

Dersom det er ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Hvordan søker jeg hjelp?

Fullmakt Helse og omsorgstjenester Eidsvoll

Helse og omsorgstjenester søknadsskjema utskriftformat

Akutt psykisk helsehjelp

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne.

Pris

Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsteder

Brosjyre

Fellesbrosjyre - pårørende til noen som sliter med Rus eller psykisk lidelse (pdf)

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Psykisk helsevernloven kap. 3 (Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern)

Psykisk helsevernloven kap. 4 (Gjennomføring av psykisk helsevern)

Psykisk helsevernforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

 

 


Publisert: 31.10.2016 10:20:49
Sist endret: 11.11.2019 10:04