Besøksadresse

Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1,  2080 Eidsvoll

Innbyggertorget i Eidsvoll kommune - telefon: 66 10 70 00

Dette er psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam består av 11 faste medlemmer fra tre ulike virksomheter. Teamet kan bli tilkalt av politi/ambulanse/legevakt (akutt personell) ved akutte og dramatiske ulykker og/eller dødsfall.  

Plan for psykososialt kriseteam finner også under våre beredskapssider generelt. 


Publisert: 04.01.2017 20:46:33
Sist endret: 29.04.2022 14:38