Rus og psykisk helse

Innhold

Rus og avhengighet

Ønsker du hjelp på grunn av avhengighet av alkohol eller andre rusmidler? Familie og pårørende kan også ta kontakt.

Hva slags hjelp kan jeg få?
 • råd og veiledning
 • behandlings- og rehabiliteringstjenester
 • bistand til plass i institusjon i spesialisthelsetjenesten
 • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål 
Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til
 • poliklinisk rusbehandling
 • rusbehandling i institusjon
 • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Hjelp til selvhjelp

Hjelp til selvhjelp er sentralt i oppfølgingen for at bruker i størst mulig grad skal mestre å bo i eget hjem. Dette kan være:

 • Individuelle behandlingssamtaler
 • Åpne dialoger i møte med klient og nettverk
 • IMR (Illness Management Recovery)
 • Solsiden (åpent brukerstyrt senter og miljøterapeutiske grupper)
 • Boveiledning og praktisk bistand
  • dagliglivets ferdigheter
  • økonomiske rutiner
  • oppfølging hos offentlige kontorer
  • struktur og orden i hverdagen og sosial deltakelse

 

Rusmiddelavhengige og deres familier og pårørende. Frivillighet ligger til grunn for hjelpen du mottar.

Hvordan få hjelp?

Helse- og omsorgstjenester - søknad

Pris

Kommunale tjenester innen rus og avhengighet er gratis, men det kan komme på egenandeler i forbindelse med for eksempel kurs og legetjenester.

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Statsforvalteren.

Brosjyrer

Fellesbrosjyre - pårørende til noen som sliter med Rus eller psykisk lidelse.pdf

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 14:26:36
Sist endret: 22.11.2022 14:37