NAV Eidsvoll og Hurdal 

Besøksadresse:  Wergelandsgate 7 (Saga 2), i Sundet - telefon: 55 55 33 33

Åpningstider: 

Timeavtaler alle dager fra 09.00 - 15.00

Publikumsmottak og drop-in er åpent på torsdager fra kl. 12.00 - 14.00


Bestill time på 
Ditt NAV eller pr. tlf. 

Innhold

NAV Eidsvoll og Hurdal

NAV Eidsvoll Hurdal oppfordrer alle til å sende digital søknad om økonomisk sosialhjelp på www.nav.no.
Søknader og annet post til kommunale tjenester kan også leveres i den svarte postkassen ved hovedinngangen.

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no Du kan også ta kontakt med din veileder på direktenummer.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du får økonomiske problemer kan du få råd og veiledning.

Økonomisk rådgivning

Innsending av skjemaer

Generelle råd og veiledning

NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

Opplysning, råd og veiledning

Kvalifiseringsprogrammet

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

NAV

Søknadsskjema 

Økonomisk stønad

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Mer informasjon om økonomisk sosialhjelp

Søknadsskjema

 Boliger og bolig- og tilskuddsordninger

Bolig og tilskuddsordninger


Publisert: 14.09.2016 10:47:35
Sist endret: 20.12.2022 13:02