NAV Eidsvoll 

Besøksadresse: Saga 2, Sundet - telefon: 55 55 33 33 kl. 08.00 - 15.30

Åpningstider:
Publikumsmottak er åpent mandag, onsdag og fredag klokken 12-14.
Vi tilbyr samtaler mandag – fredag 08 – 15. Bestill time på Ditt NAV eller pr. tlf. 

Innhold

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du får økonomiske problemer kan du få råd og veiledning.

Økonomisk rådgivning

Generelle råd og veiledning

NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

Opplysning, råd og veiledning

Kvalifiseringsprogrammet

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

NAV

Søknadsskjema 

Økonomisk stønad

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Mer informasjon om økonomisk sosialhjelp

Søknadsskjema

Jobbsenteret

Eidsvoll Kommune har i samarbeid med NAV Eidsvoll etablert jobbsenter som startet 1.januar 2017. Stortinget har gjort vedtak om at kommunen/NAV skal stille vilkår om aktivitet for mottagere av økonomisk bistand.

Her kan du lese mer om jobbsenteret.


Publisert: 14.09.2016 10:47:35
Sist endret: 15.11.2016 15:11