NAV Eidsvoll 

Besøksadresse: Saga 2, Sundet - telefon: 55 55 33 33

Åpningstider: NB! Kun timeavtaler inntil videre - andre åpningstider og kontaktmåter på grunn av koronasituasjonen (se egen info nedenfor)


Bestill time på 
Ditt NAV eller pr. tlf. 

Innhold

NAV har åpent kun for timeavtaler inntil videre

NAV Eidsvoll vil inntil videre være åpent kun for timeavtaler.

Ønsker du samtale med en veileder på NAV Eidsvoll, må den avtales på forhånd.

Timeavtaler kan du bestille ved å:

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du får økonomiske problemer kan du få råd og veiledning.

Økonomisk rådgivning

Generelle råd og veiledning

NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

Opplysning, råd og veiledning

Kvalifiseringsprogrammet

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

NAV

Søknadsskjema 

Økonomisk stønad

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Mer informasjon om økonomisk sosialhjelp

Søknadsskjema

 Boliger og bolig- og tilskuddsordninger

Bolig og tilskuddsordninger


Publisert: 14.09.2016 10:47:35
Sist endret: 05.06.2020 13:09