NAV Eidsvoll og Hurdal 

Besøksadresse:  Wergelandsgate 7 (Saga 2), i Sundet - telefon: 55 55 33 33

Åpningstider: 

Timeavtaler alle dager fra 09.00 - 15.00

Publikumsmottak og drop-in er åpent på torsdager fra kl. 12.00 - 14.00


Bestill time på 
Ditt NAV eller pr. tlf. 

Innhold

NAV Eidsvoll og Hurdal

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no. Du kan ta kontakt med oss via Ditt NAV på www.nav.no, via dialog i aktivitetsplanen, via direktenummer til din veileder (kl. 9-15) eller ringe NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 (kl. 9-15).

Er du i en nødssituasjon?

Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler kan være penger til mat og hygieneartikler eller støtte til regninger som du må betale for å hindre at nødvendige tjenester som strøm eller lignende blir stengt. Dersom du er i en nødssituasjon, bør du så raskt som mulig ta kontakt med NAV på 55 55 33 33 for å få avklart situasjonen din.

Du bruker søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp hvis du trenger hjelp i en nødssituasjon. Det er viktig at du i søknadsskjemaet gir en god beskrivelse av situasjonen. NAV vil vurdere om det er en nødssituasjon etter å ha mottatt søknaden og/eller snakket med deg.

 

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. NAV kan gi deg råd om privatøkonomien din. Du kan ringe NAVs økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon på 55 55 33 39 eller 55 55 33 33 for å få snakke med en veileder på NAV-kontoret.

Økonomisk rådgivning

Innsending av skjemaer

Generelle råd og veiledning

NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

Opplysning, råd og veiledning

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i jobb, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak, opplæringsaktiviteter, individuell oppfølging og veiledning eller andre aktiviteter som støtter og forbereder deg på å komme i arbeid.

Kvalifiseringsprogrammet

Søknadsskjema Kvalifiseringsprogrammet

Økonomisk stønad

 

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan ha rett på hvis du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv. Søknaden blir vurdert individuelt. 

Vi anbefaler at du søker digitalt hvis du har mulighet til det. Du kan hente søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp ved hovedinngangen til NAV-kontoret mellom kl. 9-16 dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, eller fylle ut søknadsskjema og sende det til NAV Eidsvoll Hurdal:

 

NAV Eidsvoll Hurdal

Postboks 70

2081 Eidsvoll

 

Mer informasjon om økonomisk sosialhjelp og søknadsskjema

Søknad Økonomisk sosialhjelp (PDF)

 

Boliger og bolig- og tilskuddsordninger

Det finnes ulike alternativer hvis du har behov for støtte til å skaffe eller beholde bolig.

Bolig og tilskuddsordninger


Publisert: 14.09.2016 10:47:35
Sist endret: 02.05.2023 11:13