Innhold

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som du kan bære i et kjede rundt halsen. Du kan utløse alarmen dersom du faller, blir syk eller trenger akutt hjelp. Alarmen mottas og hjelpen blir sendt hjem til deg uansett når på døgnet du trenger det.

Hvem kan søke?

Du kan søke om trygghetsalarm dersom du:

  • er eldre og har nedsatt helse
  • er kronisk syk eller har funksjonsnedsettelser
  • bor alene og føler deg utrygg

Du har ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vil vurdere om trygghetsalarm er aktuelt for deg.

Søknad om helse og omsorgstjenester elektronisk

Søknad om helse og omsorgstjenester

Hva kan avgjøre om man får trygghetsalarm?

Når kommunen vurderer søknaden din, vil de se på om det foreligger:

  • sykdom eller forhold som kan gi akutt behov for hjelp
  • reell fare for fallproblemer knyttet til utrygghet og engstelse

Kommunen vil også vurdere om f.eks. mobiltelefon eller trådløs telefon kan gi samme hjelp og trygghet.

Pris

Trygghetsalarm
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Leie av trygghetsalarm inkl. nøkkelboks mnd 338,0  

Hvordan søke trygghetsalarm

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan få en annen til å søke på dine vegne. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt. I søknaden skal du beskrive hvorfor du trenger trygghetsalarm.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Statsforvalteren.

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 11:16:44
Sist endret: 14.09.2021 12:16