Trygghetssykepleier - hjemmebaserte tjenester

Eirin Skålerud Leontin, Brensmork 2, 2074 Eidsvoll Verk, telefon: 94 86 96 62, epost: Eirin Skålerud Leontin

NB! sensitive opplysninger skal IKKE sendes på e-post - da skal du bruke sikker sending

Forebyggende hjemmebesøk

Trygghetssykepleier - forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud til alle innbyggere i Eidsvoll som fyller 80 år inneværende år og som ikke mottar omfattende tjenester fra kommunen.

Hva handler hjemmebesøket om?

Hjemmebesøket og samtalen skal være motiverende og handle om hva som er viktig for deg, og hvilke ønsker og forventninger du har til din hverdag og til framtiden.

Hjemmebesøket og samtalen kan handle om fysisk og psykisk helse, sosial aktivitet, ernæring, fallforebygging og boforhold. Du mottar også informasjon om kommunens tjenester og aktiviteter, og hvor du kan henvende deg om du på et senere tidspunkt trenger hjelp fra kommunen.

Koster det noe?

Tilbudet om hjemmebesøk er frivillig og gratis.

Hvordan kan jeg søke?

Tilbudet om hjemmebesøk, med dato og tid, vil bli sendt til alle aktuelle pr. brev. 

Samtalen utføres av kvalifisert helsepersonell, som har taushetsplikt.

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og veiledning til eldre.

Se denne informasjonsvideoen om forebyggende hjemmebesøk som er laget av HelsedirektoratetPublisert: 06.07.2021 10:31:25
Sist endret: 06.07.2021 10:39