Innhold

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep. 

dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. Her finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

dinutvei.no gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Vold i nære relasjoner er et standardisert begrep hvor overgriper og offer er knyttet til hverandre ved nære familiebånd eller på annen måte betyr mye for hverandre i hverdagen.

Din utvei er utviklet av

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

  • Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 2014-2017 «Et liv uten vold» (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013)
  • Strategidokumentet for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 2014-2017 "Barndommen kommer ikke i reprise" (.pdf) - (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013).
  • dinutvei.no - nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.
  • hvorlite.no - politiets nettside om vold i nære relasjoner.

Publisert: 16.10.2018 14:43:15
Sist endret: 22.10.2023 17:14