Innhold

Brudeparets forberedelser

  1. For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.
    På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse.
    Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

  2. Bestilling av vigsel gjøres ved å benytte følgende skjema Kommunal vielse - registrering/bestilling av tid
  3. Etter at original prøvingsattest er mottatt av kommunen kan vigsel normalt foregå etter 14 dager.

  4. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette kan enten være forloverne, eller to andre myndige personer som paret har med seg. Kommunen kan stille med ett av vitnene, men da må dette avtales på forhånd. 

Kommunal vielse - registrere og bestille tid

Tid og sted

Fredager (unntatt juli) kl. 12, 13 og 14 i Badet Kulturtun, musikkafeen. Annet tidspunkt og sted kan avtales særskilt, men paret må da selv besørge lokaler og dekke eventuelle faktiske utgifter til vigsleren. Badet Kulturtun har adresse: Eidsvollbakken 42, 2080 Eidsvoll

Det gjennomføres ikke vielser jul- og nyttårsaften, romjulen, påskeaften, "påskeuka" samt helligdager.

Spesielle datoer

Dersom det er ønskelig med vielse på Valentines Day (14. februar) eller spesielle datoer som 23.03.23 osv, kan det la seg gjøre om du melder ønsket i god tid og alle papirer er i orden innen datoen for vielse. 

Seremonien

Seremonien tar ca. 10-15 minutter, og gjennomføres av ordfører eller varaordfører.  Formular for borgerlig vigsel leses opp, og paret blir spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Vigselsprotokollen undertegnes etter seremonien og paret får en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret. Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tillatt å nyte alkohol på offentlig sted, heller ikke i forbindelse med vielser.

Kostnad

Vigslene og lokalet er gratis når vigselen holdes i rådhuset. Eventuell pynting må besørges og kostes av paret selv, og kan påbegynnes etter avtale. Pynten vil bli fjernet etter vielsen, men paret kan gjerne ta denne med seg.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv sørge for kvalifisert tolk.

Ringer, kunstnerisk innslag og fotografering

Dersom det er ønskelig å sette på ringer under seremonien, gi vigsleren beskjed om dette før seremonien starter.

Kulturelle innslag må bestilles/avtales og bekostes av paret selv. Dersom det ønskes diktlesing som en del av seremonien kan dette avtales på forhånd. Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Generelt

Skatteetatens informasjon om ekteskap

I 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap.

Tidligere inngått partnerskap omgjøres til ekteskap ved søkand til folkeregisteret.


Publisert: 27.11.2017 13:47:54
Sist endret: 11.01.2023 13:15