Borgerlig vigsel i Eidsvoll

Fra 1.1.18 foregår borgerlige vigsler i den enkelte kommune, og i Eidsvoll er det lagt opp slik:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Brudeparets forberedelser:

  1. For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.
    På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse.
    Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

  2. Bestilling av vigsel gjøres ved å benytte følgende skjema Kommunal vielse-registrering.

  3. Etter at original prøvingsattest er mottatt av kommunen kan vigsel normalt foregå etter 14 dager.

  4. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette kan enten være forloverne, eller to andre myndige personer som paret har med seg. Kommunen kan stille med ett av vitnene, men da må dette avtales på forhånd. 

Kommunal vielse - registrering

Tid og sted:

Fredager (unntatt juli) kl. 12, 13 og 14 i rådhuset, kommunestyresalen. Annet tidspunkt og sted kan avtales særskilt, men paret må da selv besørge lokaler og dekke eventuelle faktiske utgifter til vigsleren. Rådhusets adresse: Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll.

Seremonien:

Seremonien tar ca. 10-15 minutter, og gjennomføres av ordfører eller varaordfører.  Formular for borgerlig vigsel leses opp, og paret blir spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Vigselsprotokollen undertegnes etter seremonien og paret får en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret. Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tillatt å nyte alkohol på offentlig sted, heller ikke i forbindelse med vielser.

Kostnad:

Vigslene og lokalet er gratis når vigselens holdes i rådhuset. Eventuell pynting må besørges og kostes av paret selv, og kan påbegynnes etter avtale. Pynten vil bli fjernet etter vielsen, men paret kan gjerne ta denne med seg.

Språk:

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv sørge for kvalifisert tolk.

Ringer, kunstnerisk innslag og fotografering:

Dersom det er ønskelig å sette på ringer under seremonien, gi vigsleren beskjed om dette før seremonien starter.

Kulturelle innslag må bestilles/avtales og bekostes av paret selv. Dersom det ønskes diktlesing som en del av seremonien kan dette avtales på forhånd. Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Generelt:

Skatteetatens informasjon om ekteskap

I 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap.

Tidligere inngått partnerskap omgjøres til ekteskap ved søkand til folkeregisteret.


Publisert: 27.11.2017 13:47:54
Sist endret: 27.11.2017 13:47