Innhold

Livssynsnøytralt seremonirom

Et livssynsåpent seremonirom er utformet slik at mennesker fra ulike tros- og livssynssamfunn og mennesker uten noen tilhørighet til noe tros- eller livssynssamfunn kan ta rommet i bruk til sentrale seremonier, for eksempel ekteskapsinngåelse eller gravferd.

Råholt kapell er tilrettelagt som livssynsnøytralt seremonirom. 
Spørsmål kan rettes til Eidsvoll kirkelig fellesråd.


Publisert: 02.11.2016 16:41:33
Sist endret: 15.11.2016 15:11