Innhold

Dåp og navnefest

En av livets store begivenheter er når et barn kommer til verden. Den kristne dåp praktiseres på ulike måter i de ulike kirker.

Et alternativ til barnedåp er navnefest. Humanistisk navnefest er en feiring av at et barn er født og har fått sitt eget navn.

Konfirmasjon

Bryllup

Spørsmål om dåp, konfirmasjon og bryllup rettes til Eidsvoll kirkelig fellesråd.

Gravferd, begravelse og kremasjon

Gravferd og kirkegårdene

Spørsmål om gravferd, begravelse og kremasjon rettes til Eidsvoll kirkelig fellesråd.

Se også Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd


Publisert: 02.11.2016 16:49:06
Sist endret: 15.11.2016 15:11