Kommunal klagenemnd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Klagenemnda skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Medlemmene velges blant formannskapets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder for nemda jfr. kommuneloven § 10 pkt. 3.

Reglement for Kommunal klagenemnd i Eidsvoll kommune

Ønsker du å se hvem som er medlemmer i dette utvalget, kan du klikke på "medlemmer" nedenfor. Ønsker du flere opplysninger om medlemmet klikker du på medlemmets navn.


Publisert: 01.12.2016 13:22:13
Sist endret: 01.12.2016 13:22