Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Eldrerådet består av 7 medlemmer;

5 medlemmer med varamedlemmer som er alderspensjonister, foreslått av de 5 pensjonistforeningene:
Søndre Eidsvoll 60+
Aktive eldre Midtbygda
Feiring Pensjonistforening
Nordre Eidsvoll Pensjonistforening
Forsvarets Seniorforbund avdeling Øvre Romerike

2 medlemmer med varamedlemmer blant formannskapets/kommunestyrets medlemmer.

Reglement for eldrerådet.pdf

Årsmelding 2017.pdf

Brosjyre - Eidsvoll Eldreråd .pdf

Seniorpolitisk Handlingsplan Eldrerådet 2018 - 2019.pdf

Strategidokument for eldrerådet i Eidsvoll kommune.pdf


Publisert: 01.12.2016 13:19:00
Sist endret: 09.02.2018 12:25