Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg er opprettet av kommunestyret i medhold av kommunelovens § 10. Hovedutvalget består av 13 medlemmer, med et antall numeriske varamedlemmer for hvert parti/gruppe tilsvarende partiets/gruppens antall faste medlemmer med et tillegg på to. Gjennomgående representasjon skal tilstrebes, og medlemmene velges fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer, eller listekandidater. Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder av hovedutvalget bør være medlem av formannskapet

Reglement for hovedutvalg for helse og omsorg

Tilleggsdokumenter Hovedutvalg for helse og omsorg

Tilleggsdokumenter 2016


Publisert: 01.12.2016 13:15
Sist endret: 26.10.2017 14:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?