Kommunestyret består av 35 representanter.

Kommunestyret er øverste folkevalgte organ i kommunen, og fatter vedtak i saker som de ikke er delegert til andre eller er lagt til andre gjennom lov. Det gjelder bl.a. overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. Vi viser til kommuneloven, som omhandler formål og virkeområde for den kommunale virksomheten.

Kommunestyret velges hvert 4. år og møtes 8 - 10 ganger per år. Møtested er i hovedsak kommunestyresalen i rådhuset, og nesten alle møter begynner kl 1800. Møtene kunngjøres i lokalavisene.

Reglement for kommunestyret

Ønsker du å se hvem som er medlemmer i dette utvalget, kan du klikke på "medlemmer" nedenfor. Ønsker du flere opplysninger om medlemmet klikker du på medlemmets navn.


Publisert: 01.12.2016 12:42
Sist endret: 12.01.2017 23:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?