Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barn og unges rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgiving.

I Eidsvoll kommune har vi Ungdommes kommunestyre - som har representanter fra alle elevrådene ved grunnskolene i kommunen. På de fleste skoler er dette noen fra elevrådet. 

Minst to ganger i året avholdes det møter i hovedsak i kommunestyresalen på rådhuset. Ordføreren leder møtene, og i tillegg stiller representanter fra kommunens administrasjon.

Ansvarlig fra administrasjonen er virksomhetsleder for skole: Rune Holm

Av saker som tas opp i Ungdommens kommunestyre kan nevnes:

  • Fordeling av midler til hver enkelt skole, - øremerket tiltak elevene selv velger i sine respektive elevråd.
  • Uttalelse om kommuneplaner
  • Mobbemanifest

Ungdommens kommunestyre er et hørings- og uttalelsesorgan på de unges premisser.


Publisert: 07.02.2017 22:11:01
Sist endret: 07.02.2017 22:15