Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Viltnemndas medlemmer velges av kommunestyret. Nemnda består av fem medlemmer. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Nemnda gir fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr og holder kontakt med elgjaktlagene i kommunen. Viltnemnda tar seg av påkjørt/skadet vilt og har en beredskapsordning til dette formålet. Viltnemnda har 4-5 møter i året, møteplanen er ikke fast slik som for andre råd og utvalg.

Reglement for viltnemnda vedtak i KS 29052012.pdf


Publisert: 01.12.2016 13:28:42
Sist endret: 27.02.2018 11:35