Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


John Erik Vika, fra Senterpartet, er ordfører i Eidsvoll kommune.

 

Ordføreren

  • er Eidsvoll kommunes fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad, skal ivareta alle større representasjonsoppgaver og være ombudsmann for innbyggerne i kommunen.
  • sørger for innkalling og leder møtene i kommunestyret og formannskapet.
  • er også kommunenes rettslige representant
  • har møte og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.
  • er bindeleddet mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen

Ordføreren kan treffes på tlf. 66107100

mail: john-erik.vika@eidsvoll.kommune.no


Publisert: 01.12.2016 13:34:48
Sist endret: 18.09.2017 13:17