Styringsdokumenter og planer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan

Det foregår arbeid med å fornye kommuneplanen. Når arbeidet er ferdig vil samfunnsdelen og arealdelen samles i et felles dokument. Til ny plan er ferdig, er det planene under som gjelder:

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2022 - vedtatt 6.9.2011

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2022 vedtatt 6.9.2011

Kommuneplanens arealdel 2015- 2026 - vedtatt 10.3.2015

Plankart med delområder

Kommuneplankart med bestemmelser

Kommuneplanbestemmelser for Eidsvoll 2015-2026

Planbeskrivelse til arealdelen

Konsekvensutredning (KU) til kommuneplanenes arealdel

Estetisk veileder 

Handlingsplaner

Handlingsplaner og budsjett

Planstrategi

Planstrategi 2016-2019 og Planprogram for kommuneplan 2016-2030 - vedtatt 14.6.2016.

Beredskapsplan

Plan for kommunal kriseledelse ajourføres årlig. Ansvarlig for dette er assisterende rådmann.

Overordnet beredskapsplan

Plan overordnet beredskapsplan for Eidsvoll kommune

Temaplaner

Smittevernplan

Ebola- smittevern

MRSA- smittevern

Andre styrende dokumenter/prosedyrer:

Kommunedelplaner

Råholt og Sagmoen - vedtatt 6.10.1997 (ny plan er under arbeid og vil erstatte den gjeldende)

Plankart og bestemmelser. Det er også utarbeidet en rekke temakart til planen.

Eidsvoll sentrumsområde - vedtatt 28.8.2000

Plankart og bestemmelser 

Ormlia/Staviåsen -  vedtatt 6.2.2010

Plankart, bestemmelser og hoveddokument KU (planbeskrivelse)

Fellesprosjektet E6- Dovrebanen 

Kommunedelplan for fellesprosjektet og Reguleringsplan for E6 Dal - Minnesund

Temaplaner

Reguleringsplaner

Detaljregulering

Områderegulering

Årsregnskap

Årsregnskap

Årsmelding (årsrapport)

Årsmelding (Årsrapport)

Regionale planer

Akershus fylkeskommune

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 


Publisert: 19.12.2016 14:05:57
Sist endret: 06.07.2017 10:21