Innhold

ACOS møteportal

I ACOS møteportal finner du innkallinger, sakskart og protokoller. Du kan fremme forslag og melde forfall samt finne kontaktinformasjon til politikere.

Logge på

For å komme inn i møteportalen, må du være registrert folkevalgt og/eller fått tilgang av møtesekretær. Logge deg på via ID-porten/MinID.

Innlogging til ACOS møteportal

Gjennomføring av politiske møter i den pågående covid-19 situasjonen

Kommunestyremøter

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak, men uten tilhørere. Møtet streames.

Formannskapsmøter

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging

Møtene fremover er planlagt som digitale møter i Teams.

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet

Gjennomføres som fysiske møter i Badet kulturtun med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Møterom,  -rutiner og -regler generelt

Møt i god tid

Tilhørere må møte i god tid før møtet begynner da dørene stenges rett før møtestart.

NB! Gjennomføring av møter vil kunne endres med bakgrunn i endrede nasjonale føringer eller et omfattende lokalt utbrudd av covid-19.

Avstand og antall

Vi følger nasjonale råd - i henhold til smittevernreglene må det være mulig å holde minst 1 - en - meters avstand og det vil være maksimalt 50 deltagere om møterommet tillater dette - det vil føres lister over alle deltagere (politikere, administrasjon og publikum), med tanke på eventuell smittesporing.

Møterom generelt - politiske møter/råd og utvalg

Politiske møter/råd og utvalg gjennomføres i rådhuset som tidligere. I tillegg åpnes det for at det kan gjennomføres gruppemøter i tilknytning til politiske møter. Alle møter skal gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Det er formannskapssalen og kommunestyresalen som skal brukes. Denne ordningen går frem til jul og ny vurdering vil da gjøres. 

Anbefalte nettlesere og åpning av pdf-dokumenter

OBS: Nettleser Microsoft Edge (standard i Windows 10) tillater ikke brukere å åpne pdf-dokumenter. Alternativ er å høyreklikke på pdf-dokumenter, lagre det på maskinen din og åpne det igjen derfra. Nettlesere som Opera og Chrome tillater å vise pdf-dokumenter direkte i nettleservinduet. 


Publisert: 04.11.2020 10:25:06
Sist endret: 10.11.2020 12:21