Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet inneholder bestemmelser som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars-og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til rådmannen. Når ikke annet er besluttet, kan rådmannen delegere myndighet videre.

Delegeringsreglement Eidsvoll kommune


Publisert: 19.12.2017 10:29
Sist endret: 18.06.2020 12:44