Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet inneholder bestemmelser som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars-og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til rådmannen. Når ikke annet er besluttet, kan rådmannen delegere myndighet videre.

Delegeringsreglementet for Eidsvoll kommune


Publisert: 19.12.2017 10:29:18
Sist endret: 23.04.2021 15:07