Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet inneholder bestemmelser som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars-og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til rådmannen. Når ikke annet er besluttet, kan rådmannen delegere myndighet videre.

Delegeringsreglement for Eidsvoll kommune - Revidering 20mars2017.pdf

Delegeringsreglement for Eidsvoll kommune - vedlegg dokument nr 4.pdf

Delegeringsreglement for Eidsvoll kommune - vedlegg dokument nr 5.pdf

Delegeringsreglementet er under revidering (pr. august 2020)


Publisert: 19.12.2017 10:29
Sist endret: 01.09.2020 13:50