Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 

Valgdagen er mandag 9. september 2019

Listeforslag og godkjente valglister

Formelle krav og frister for innlevering av listeforslag - frist 1. april

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister

 • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll eller leveres på rådhuset: Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll
 • Frist for å levere listeforslaget er 1. april kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen!
  NB! Det holder ikke at listeforslaget er poststemplet innen tidsfrist
 • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille. 
 • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres 
 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 som bør brukes. Denne inneholder alle formelle krav til listene.

På denne linken kan du lese fullstendig gjennomgang av kravene til listeforslag og behandling av disse i henhold til valgboka.

Spørsmål kan rettes til valgstyrets sekretær Nina Thorsen Hageløkken på mail: nina.thorsen.hagelokken@eidsvoll.kommune.no  

Listeforslag

Her vil vi presentere listeforslagene etterhvert som de kommer inn til oss. Se ovenfor når det gjelder frister og formelle krav. Listene ligger også til offentlig gjennomsyn i papirformat i Eidsvoll rådhus, innbyggertorget.

Godkjente valglister

Valglistene til kommunestyrevalget 2019 ble godkjent i valgstyrets møte 28.05.2019. 

Stemmesteder på valgdagen

Åpningstider - mandag 9. september 2019 - kl. 10.00-21.00

 
NrKretsStemmelokale
1

Dal

Dal skole

2

Råholt

Råholt skole

4

Eidsvoll Verk

Eidsvoll Verk skole

7

Vilberg

Vilberg skole

8

Ås

Ås skole

9

Minnesund

Langset skole

10

Feiring

Fløygir ungdomslokale

Informasjonsbrosjyrer på flere språk

Here you will find information  - på engelsk 

Legitimasjon

- husk å ta med legitimasjon!

På valgdagen 9. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var registrert som bosatt den 1. juli 2019. 

Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket  som helst valglokale i kommunen. 

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Valgkort er ikke legitimasjon.

Gode eksempler på legitimasjon er

 • pass førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.
  Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. 

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. 

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten fra sin kommune. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. 

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Dersom du forhåndsstemmer kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene og går raskere for deg dersom du tar med valgkortet når du skal stemme - men det er ikke et krav for å få stemt.

 • Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.
 • Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.
 • Har du andre spørsmål om valgkortet, ta kontakt via Innbyggertorget tlf, 66107000

Stemmerett og manntall

Disse har stemmerett ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget:

Norske statsborgere som:

 • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
 • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. 

 1. Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter valgloven § 2-1.
 2. I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de
  a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. 

For å kunne stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du stå innført i manntallet i en kommune.

Feil i manntallet? 

Manntallet legges ut for offentlig ettersyn i Innbyggertorget i rådhuset og Eidsvoll bibliotek i uke 28. 
Den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
Dette er i henhold til valgloven § 2-6 og §2-7 

Tidligstemming

Fra 1. juli til 9. august:
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi stemme fra 1. juli. 

Forhåndsstemming i Eidsvoll

Du kan forhåndsstemme i valglokaler hvor som helst i landet! Din stemme vil bli sendt til kommunen du er registrert bosatt i. Du finner oversikt over alle landets valglokaler via nettsiden til valg.no.

I Eidsvoll kommune kan du forhåndsstemme her:

Innbyggertorget i rådhuset:

Mandag, tirsdag, onsdag, fredag: kl. 08.00 - 15.30

Torsdag: kl. 08.00 - 16.24

Fredag 06.09.2019: kl. 08.00 - 18.14

Eidsvoll videregående skole:

Onsdag 04.09.2019 kl. 10.00 – 14.00 

Torsdag 05.09.2019 kl. 10.00 – 14.00

Gladbakk aktivitetssenter:

Onsdag 21.08.2019 kl. 10.00 – 15.00 

Onsdag 28.08.2019 kl. 10.00 – 15.00

Eidsvoll Amfi:

Fredag 23.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Lørdag 24.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Fredag 30.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Lørdag 31.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Coop i Feiring: 

Lørdag 24.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Wergelands Hus: 

Lørdag 17.08.2019 kl. 10.00 – 14.00 

Lørdag 24.08.2019 kl. 10.00 – 14.00 

Lørdag 31.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Institusjoner:

Kommunens institusjoner vil bli kontaktet for å avtale dag for forhåndsstemmemottak.

Les mer om valget på

Regjeringens valgportal

Valgresultater

på valgresultat.no

Valgresultater for Eidsvoll

Kretsvise resultater 
- velg bytt sted øverst i bildet du kommer til, om det ikke skulle stå Akershus eller Eidsvoll
- Velg Akershus - Velg Eidsvoll 

Informasjonsinnlegg - egne kanaler

Oversikt over våre informasjonsinnlegg i egne kanaler: 

 


Publisert: 01.12.2016 13:43:01
Sist endret: 21.03.2019 13:16