Innhold

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 

Selve valgdagen er mandag 9. september 2019

Listeforslag

Listeforslag

 

Åpningstider:

mandag 9. september 2019 - kl. 10-21

Stemmesteder på valgdagen

Kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes ved følgende stemmesteder
Stemmesteder
NrKretsStemmelokale
1

Dal

Dal skole

2

Råholt

Råholt skole

4

Eidsvoll Verk

Eidsvoll Verk skole

7

Vilberg

Vilberg skole

8

Ås

Ås skole

9

Minnesund

Langset skole

10

Feiring

Fløygir ungdomslokale

Informasjonsbrosjyrer på flere språk

Brosjyre på flere språk (vil bli tilgjengelig senere)

Husk at du ha med legitimasjon!

På valgdagen 9. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var registrert som bosatt den 1. juli 2019. 

Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket  som helst valglokale i kommunen. 

Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme. Imidlertid du ha med legitimasjon.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten fra sin kommune. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. 

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Dersom du forhåndsstemmer kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Har du andre spørsmål om valgkortet, ta kontakt via Innbyggertorget tlf, 66107000

Legitimasjon

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan IKKE gå god for eller bekrefte velgerens identitet. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. 

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. 

Stemmerett og manntall

Disse har stemmerett ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget:

Norske statsborgere som:

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. 

1. Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter valgloven § 2-1.

2.  I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de

a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller

b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

3.  For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. 

For å kunne stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du stå innført i manntallet i en kommune.

Les mer om valget på

regjeringens valgportal

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn

I henhold til valgloven § 2-6 legges manntallet for stortingsvalget ut til offentlig ettersyn i innbyggertorget i rådhuset og Eidsvoll bibliotek i uke 28. I henhold til valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Tidligstemming

Fra 1. juli til 9. august:
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi stemme fra 1. juli. 

Forhåndsstemming

Valgstyret har fastsatt slike steder og tider for forhåndsstemmingen ved valget i 2019:

Det skal avholdes to dager med forhåndsstemming ved Eidsvoll videregående skole. Tidspunkt avtales med skolen.

Det skal avholdes forhåndsstemming ved innbyggertorget i rådhuset i den vanlige åpningstiden, med utvidet åpningstid fredag 6. september.2019.

Det skal avholdes forhåndsstemming på Gladbakk, med slike åpningstider:

Onsdag 21.08.2019 kl. 10.00 – 15.00 

Onsdag 28.08.2019 kl. 10.00 – 15.00

Det skal avholdes forhåndsstemming på Eidsvoll Amfi, med slike åpningstider:

Fredag 23.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Lørdag 24.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Fredag 30.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Lørdag 31.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Det skal avholdes forhåndsstemming på Coop i Feiring, med slike åpningstider: 

Lørdag 24.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Det skal avholdes forhåndsstemming i Wergelands Hus, med slike åpningstider: 

Lørdag 17.08.2019 kl. 10.00 – 14.00 

Lørdag 24.08.2019 kl. 10.00 – 14.00 

Lørdag 31.08.2019 kl. 10.00 – 14.00

Valgresultater

på valgresultat.no

Valgresultater for Eidsvoll

Kretsvise resultater 
- velg bytt sted øverst i bildet du kommer til, om det ikke skulle stå Akershus eller Eidsvoll
- Velg Akershus - Velg Eidsvoll 


Publisert: 01.12.2016 13:43:01
Sist endret: 21.03.2019 13:16