Innhold

Meddommer i tingretten

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Meddommer og lagrettemedlem i lagmannsretten

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker.

Vervet som lagrettemedlem i lagmannsretten innebærer at du sammen med ni andre lagrettemedlemmer skal avgjøre skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene som har en strafferamme på over seks års fengsel.

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer.

Noen av kravene er:

  • Folkeregistrert i Eidsvoll kommune.
  • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
  • Snakker og forstår norsk.
  • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene.
  • Meddommere skal være den vanlige mannen/kvinnen i gata.
  • Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Meddommer - søknad om verv

Ytterligere informasjon

Mer informasjon finner du på www.domstol.no/lekdommer 

Følg "Lekdommer" på Twitter

Gå til lekdommersiden på Facebook


Publisert: 08.02.2017 23:55:25
Sist endret: 14.12.2020 15:03