Innhold

Bøn - Et lite sted med stort hjerte.

«Vi bryr oss om Eidsvoll» har lagt ut på grendetur for å bli bedre kjent med engasjementet i Grunnlovsbygda. I det tidligere arbeidersamfunnet på Bøn fant vi Eidsvolls flotteste lekeplass, engasjerte nyinnflyttere og foreninger som rekker ut hånda til nye som kan være med å skape aktivitet.


Ildsjeler

En nydelig vinterdag møter vi noen av ildsjelene på Bøn. Nina Hernæs har invitert oss inn i det gamle «Samvirkelaget» på Nygård.

Vidar Pettersen sier han ble født i Eidsvolls første sentrumsknutepunkt, i et hus som sto rett utenfor. Kanskje var ildsjel-genet medfødt, for når vi spør hvorfor han engasjerer seg svarer han «jeg har alltid gjort det. Hvis det ikke skjer noe, så finner jeg på noe».

8 gjennomførte markedsdager i klubbhuset til Bøn idrettslag er et eksempel. Vidar ønsker at folk på Bøn skal bevare tilhørigheten og føle at «det er her de bor og har engasjement». «Kultur'n i bygda. Det er frivilligheten det. Det har vi så mye av i Eidsvoll», sier Vidar.

Gunn Tomren er en av de mange innflytterne. Hun kom til grenda for ett år siden med mann og barn. Naboene her er helt utrolig sier hun, allerede første dagen kom de på døra med blomster. Hun har også vært innom markedet og ble tatt godt imot. Du må kanskje by litt på deg sjøl, men alle prater med deg.

Morten Østnor snakker engasjert om BØN FK og utviklingen fra 13 til 200 aktive spillere. Han forteller om breddeklubben med stort hjerte, fair play kultur og dugnadsånd. De skal være åpen for alle og ha aktive rollemodeller på A-laget. Ildsjeler som Egil Åstad stiller alltid opp ved behov for alt fra gressklipping til kjøring av skiløyper.

God dugnadsånd

Med over 2000 tidligere industri-arbeidsplasser er det historisk sus rundt grenda med de tette boligene og det spesielle samholdet. Ettersom butikken, posten og barnepark forsvant er det blitt færre møteplasser. Derfor var et mål å skape et samlingspunkt når Bøn og omegn Vel solgte velhuset. Nesten 1 million kroner er investert og med stor dugnadsinnsats har det resultert i en kjempeflott lekeplass. Salget kom også Bøn FKs klubbhus til gode og gjennom samarbeid har Vellet fortsatt tilgang til forsamlingshus. Utover sankthansfeiring og julegrantenning, lager Vellet 17. mai gate og har «veisjefer» som koordinerer dugnadsinnsats ved opprustning av private veier og belysning.

Nye ideer for Bøn?

Når praten har gått en stund begynner nye ideer å boble frem. De er enige om at potensialet i klubbhuset er enda større. Det huser flere sosiale kvelder og er et åpent møtested, men Morten ønsker å invitere pensjonister og seniorer til å ta det i bruk. Ha formiddagstreff eller kvelder om det er noen som vil samles om en hobby, eller hjelpe til å ta i et tak. Ungdom som ikke er engasjert i sport er også velkommen, om noen har en idé om ungdomsklubb, spillekvelder eller annet er det bare å organisere det! Nina og Gunn lufter tanken om en månedlig søndagskafé og Vidar drømmer om en historieutstilling. Det er gøy med alt de har fått til og vi håper det smitter, for jo flere medbygdinger som møter opp eller lager arrangementer, jo mer liv kan det bli! 11. februar 2017 kunne du oppleve Eidsvollsmesterskap i Poker.

Ta kontakt da vel?!

Bøn & Omegn Vel og Bøn FK håper du tar kontakt, følger dem på Facebook eller legger igjen en lapp i postkassa om du vil bidra til at Bøn fortsetter å være et tettsted å regne med.

 

Kontakt gjerne samarbeidsnettverket for engasjerte, lag & foreninger: post@frivilligsentralen.no 


Publisert: 21.02.2017 13:43:24
Sist endret: 21.02.2017 13:43