Innhold

Feiringbygda på instagram

«Vi bryr oss om Eidsvoll» har lagt ut på grendetur for å bli bedre kjent med engasjementet i Grunnlovsbygda. Før vi (VBOE) fikk delta under det årlige Feiringtinget var vi nysgjerrig på hvordan den lille bygda klarer å skape så mye engasjement.

Egen regjering

Med egen regjering, 6 ministre, 9000 klikk på nettsidene sine hver måned og flere følgere på sosiale medier, enn innbyggere, gjør de åpenbart mye riktig. Jernverket, idretten og flere andre skaper også flotte lokale tilbud, som ny kunstgressbane. Er innbyggerne mer engasjert her enn i resten av Eidsvoll?  

Skiblander, minutt for minutt

Feiring fikk flott sendetid i NRK programmet Skibladner, minutt for minutt. PR-minister Tanja fortalte at hun først etter en rekke telefoner og innspill til slutt forsto at de ikke var interessert i hva de kunne tilby på land. Det utstrakte arbeidet resulterte tilslutt i en invitasjon om å komme ombord. På land valfartet folk fra det ene stedet, til det neste, for å hilse båten og markedsføre bygda positivt. Det ligger somregel mye arbeid bak de synlige resultatene.

«Feiring født, feiring støtt»

Feiringregjeringa jobber for at lokalsamfunnet skal være trivelig og levedyktig. At innbyggertallet øker manifesteres ved at «tinget» åpnes med den tradisjonsrike smekkeseremonien. Nyfødte Feiringer ønsker velkommen med uttrykket «Feiring født, feiring støtt». I 2016 gjennomførte ministrene alle oppgavene, uten en egen «Feiringminister», spenningen var stor rundt hvorvidt de ville få på plass dette vervet. Flere mente rollen har vokst så mye at det overvelder folk. Årsberetningen vitnet om mye aktivitet: vanntrampoline, midtsommerfest, kurs i markedsbodsbygging, jazzkonsert, oktoberfest, julegate, julemarkedshelg, teletubbiesfest og strikkekafe - med utlyst konkurranse om å designe Feiring-genseren!

Levende aktivitetskalender?

På Fering.info ble det publisert 180 saker igjennom året. De har lykkes med å få lag og foreninger til å sende inn mye, men jobber fortsatt aktivt med å plukke opp det som ikke sendes inn, slik at aktivitetskalenderen både er oppdatert og fullstendig. Her har resten av Eidsvoll mye å lære!

En oppdatert kalender kan skapes i samarbeid mellom kommunen, EUB og andre aktører, men VBOE tror en dedikert kommunal ressurs er avgjørende. En levende aktivitetskalender vil være verdifullt for alle, spesielt for innflyttere.

Månedlige quiz på Flygir

Næringsminister Øystein Haugen fra Sommarøy har skapt seg et nytt hjem og egen arbeidsplass i Feiring. Han beskriver bygda som åpen og allsidig og trekker frem den månedlige quiz`en på Fløygir som viktig for å bli kjent.

Stort samfunnsengasjement

Det siste året har arbeidet med veiutbygg stått i sentrum. VBOE lar seg imponere av den organisasjonen Feiringregjeringa har bygd. Når de fungerer som en høringsinstans i veispørsmål og andre saker som angår bygda viser de at den kompetansebaserte frivilligheten som er under oppseiling i større byer, også har en rolle i bygdene.

Det koster å være frivillig, men det har sin pris å  la være også!

Som gjest ble jeg utstyrt med Feiring materiale og utnevnt til "Feiringvenn" før kvelden er over. Da er det også klart at en Feiringminister er på plass! Han sier han ikke har opplevd å være på Tinget med så få folk, men tolker det dit at bygda nå ikke har en overhengende trussel utenfra hengende over seg. På vei ut fra Fløygir forteller PR-minister Tanja «Vi gjør jo dette fordi vi må. Ellers har vi ingen tilbud. Jeg ville bo her og da må jeg ta ansvar for å bidra til å skape det Feiring jeg ønsker meg.»

Feiringene ser verdien av å være frivillig. Det koster, men det har en pris å la være også.

 

Kontakt gjerne samarbeidsnettverket for engasjerte, lag & foreninger: post@frivilligsentralen.no 


Publisert: 01.06.2017 12:28:48
Sist endret: 01.06.2017 12:28