Innhold


Rundtur i bygda vår

«Vi bryr oss om Eidsvoll» har lagt ut på grendetur for å bli bedre kjent med engasjementet i Grunnlovsbygda. På Råholt er aktivitetssenteret på Gladbakk fylt av aktivitet hver eneste dag. I tillegg har AMFI etablert seg som en viktig møteplass og katalysator for mer frivillighet. Men et bedre tilbud til ungdom er et savn.

AMFI

Senterleder på AMFI, Nina Kristengård, har invitert engasjerte Råholtfolk til senterkontoret. Hun jobber for at AMFI skal være et hjerte i lokalsamfunnet på Råholt. Arrangementer som Råholtdagene, seniordager, barnas dager, helseforedrag og juletrefest trekker ikke bare folk til senteret for å handle, det bidrar til lokal tilhørighet og fellesskap. Dette styrkes også når lag og foreninger er tilstede og viser seg frem på stand. AMFI har gjennom tett samarbeid med blant annet Skaubanen, Pensjonistforening, Bøn FK og EIF bidratt til mer dialog på tvers av frivilligheten.

Skaubanen

For 5 år siden tok Cato Pettersen initiativ til å rydde opp Skaubanen som var i ferd med å gro igjen. Med et besøk på rundt 100 personer en vanlig helgedag med snø, er det virkelig blitt en møteplass å regne med! I februar arrangerte Eidsvoll turlag «kom deg ut dagen» og det krydde av folk som koste seg med natursti, i akebakken, på skøytebanen, rundt speiderhytta og med grilling. Stemningen der mange kom sammen på tvers av skolekretser og alder var som fra svunne tider.

Eidsvoll Frivilligsentral

En annen aktiv pådriver for samarbeid på tvers i bygda er Irene Engeskaug i Eidsvoll Frivilligsentral. Gjennom tursamarbeidet er det eksempelvis skiltet rundt 150 km med stier fra Feiring i nord, til Dal i sør. Engasjementet på Råholt har blomstret rundt Gladbakk aktivitetssenter, hvor det nå er tilbud fra morgen til kveld hver dag. Foreninger kan bruke lokalene mot prisen av en kaffekopp. Den aktive pensjonistforeningen på Råholt skal endre navn til «Vi over 60». De arrangerer en rekke gode møteplasser som turer og filmkvelder, men er avhengig av at «unge eldre» engasjerer seg for å opprettholde og videreutvikle tilbuet.

Samarbeidsorgan for alle FAU i Eidsvoll

Mange ildsjeler på Råholt finnes også i det skjulte, knyttet til borettslag, velforeninger, menighetsarbeid, idrettslag eller annet. FAU-leder i Bønsmoen barnehage, Hege Bjørgeengen er en av dem. Hun var med å etablere et samarbeidsorgan for foreldreutvalg i kommunen slik at foreldre i Eidsvoll nå kan samarbeide på tvers av skoler og barnehager når det er saker som fremmer felles interesser.

Det finnes mange ildsjeler

Det er mange som legger ned stor innsats i interesseorganisasjoner. Det er for eksempel ti ildsjeler som jobber gjennom hele året med det store familiearrangementet, HalloVenn, som arrangeres hvert år på halloween i Råholthallen. Dette viktige pådriverarbeidet er usynlig for de fleste av oss, men bærebjelken for at vi skal ha et levende lokalmiljø. Hege oppfordrer alle til å engasjere seg i sitt nærmiljø. Dette vil skape trivsel og samhold for alle generasjoner.

Dialog + involvering + flott ungdom = god investering

Engasjementet rundt møtebordet på AMFI er stort og ildsjelene enes om at det burde vært bedre tilbud for ungdom. Etter at AMFI hadde utfordringer med herværk var Nina i FAU-møte med ungdomsskolen og synlig i Facebook-diskusjoner. Det løste problemet å snakke med dem. Jeg har tro på å høre hva de ønsker og få de med på laget. Hun vil at de skal trives på senteret og inviterer dem til å være med å skape aktivitet. Dialog var også nøkkelen når de tillater Rånerne å bruker plassen på kvelden, forutsatt at de ikke «burner» eller forsøpler.

Lions engasjerer seg også i ungdommen

Einar Kjøren er gjennom Lions også engasjert i ungdom. De har hvert år med seg to fra Råholt ungdomsskole når de besøker Vilnius og barnehjemmet de støtter. Stadig tilflytting medfører et kontinuerlig behov for møteplasser der innflytterene integreres i lokalmiljøet. Det er masse ressurser i disse menneskene, så vi ønsker å ta dem godt i mot og legge til rette for at de skal kunne engasjere seg, avslutter Einar Kjøren.

Vi har hatt bygdequiz - også for å bli bedre kjent med Råholt og engasjementet der, på Milano Pizza (2etg. AMFI). 

Det er mye som skjer i bygda vår - også på Råholt

Følg med! I alle fora!

 Kontakt gjerne samarbeidsnettverket for engasjerte, lag & foreninger: post@frivilligsentralen.no 


Publisert: 01.06.2017 11:58:04
Sist endret: 01.06.2017 11:58