Innhold

Møte i formannskapet 05.05.15:

Svar på spørsmål fra Toril K. Altenborn (AP) - om kommunale fritidsklubber

Svar på spørsmål fra Rune Storsve (H) - snødeponering i Eidsvoll

Svar på spørsmål fra Wenche Hoel Ulvin (H) - navnsetting av tunellen på Morskogen

Møte i formannskapet 07.04.15:

Notat til sak 24/15: Alternativer for utbygging av Vilberg skole

Møte i formannskapet 03.03.15:

Vedlegg sak nr. 15/15: Kommuneplanforslag 01.02.2015 - høyoppløselig kart

Vedlegg sak nr. 15/15: Kommuneplanforslag 01.02.2015 med bestemmelser - trykk

Møte i formannskapet 17.11.15:

Notat angående tiltak for å bedre utnyttelsen av Panorama til beste for befolkningen og kulturlivet i Eidsvoll


Publisert: 01.12.2016 12:59:11
Sist endret: 01.12.2016 12:59