Innhold

Møte i formannskapet 01.03.16

  • Notat - Tilsyn fra fylkesmannen - gjennomføring og behandling i kommunen (tilsyn med samhandling av utskrivningsklare pasienter og tilsyn med avlastning)

Møte i formannskapet 05.04.16:

  • Notat - prioriteringer fremdrift prosjekter 2016
  • Høringsuttalelse om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune 

Møte i formannskapet 11.10.16

  • Bosetting av enslige mindreårige flykninger.
  • Notat fra rådmannen vedrørende bosetting av enslige mindreårige flykninger.
  • Færre enslige mindreårige flykninger må bosettes i kommunene

Publisert: 01.12.2016 13:07:26
Sist endret: 01.12.2016 13:07