Innhold

Notater til møte 20.09.2016:

(dokumentene finnes frem - på forespørsel)

 • Spørsmål fra Torleif Hamre (SV) vedrørende bosetting av enslige mindreårige flyktninger
 • Bosetting av enslige mindreårige flykninger
 • Ny helse- og omsorgsplan
 • Notat vedrørende fremdrift bygging av omsorgsbolig

 

Notater til møte 01.11.16:

(dokumentene finnes frem - på forespørsel)

 • Eidsvoll Senior Høyre
 • Notat brukerutvalg
 • Handlingsplan for samhandlingen mellom Ahus og tilhørende kommuner 2017 - 2019
 • Overordnet samarbeidsavtale (gjeldende avtale)
 • Overordnet samarbeidsavtale 2017-2019
 • Presentasjon: Orientering fra administrasjonen
 • Presentasjon: Måltider kost og ernæring

 

 Notater til møte 29.11.16:

(dokumentene finnes frem - på forespørsel)

 • Omgjøre kommunale utleieboliger til innskudd
 • Rapport Tjeneste-gjennomgang NAV Eidsvoll 

Publisert: 01.12.2016 13:17:01
Sist endret: 01.12.2016 13:17