Innhold

Notater til møte 20.09.2016:

Spørsmål fra Torleif Hamre (SV) vedrørende bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige mindreårige flykninger

Ny helse- og omsorgsplan

Notat vedrørende fremdrift bygging av omsorgsbolig

 

Notater til møte 01.11.16:

Eidsvoll Senior Høyre

Notat brukerutvalg

Handlingsplan for samhandlingen mellom Ahus og tilhørende kommuner 2017 - 2019

Overordnet samarbeidsavtale (gjeldende avtale)

Overordnet samarbeidsavtale 2017-2019

Presentasjon: Orientering fra administrasjonen

Presentasjon: Måltider kost og ernæring

 

 Notater til møte29.11.16:

Omgjøre kommunale utleieboliger til innskudd

Rapport Tjeneste-gjennomgang NAV Eidsvoll 


Publisert: 01.12.2016 13:17:01
Sist endret: 01.12.2016 13:17