Innhold

Notater til møte 13.02.2018

Arbeidsledighet ungdom i Eidsvoll kommune - aldersgruppen 18 - 30 år.pdf

Avd Folkehelse fysio- og ergoterapi - Gladbakk aktivitetssenter.pdf

Notater til møte 20.03.2018

Orientering fra virksomhetsleder Vilberg kompetansesenter i møte i HHO 20.03.18.pdf

Notater til møte 29.05.2018

Omsorgsboliger i handlingsplanen.pdf

Orientering fra administrasjonen.pdf

Omtanke.pdf

Notater til møte 21.08.2018

Eidsvoll barneverntjeneste - status - Presentasjon HHO 21.8.18.pdf

Notater til møte 18.09.2018

Notat fra administrasjonen til Hovedutvalg for helse og omsorg 18.9.2018.pdf

Powerpoint vist i Hovedutvalg for helse og omsorg 18.09.18.pptx

Notater til møte 23.10.2018

Notat til møte i HHO 23.10.18 - Rutiner for diagnostisering og rapportering psykisk utviklingshemmede.pdf

Prosedyre for registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemmede som mottar helse- og omsorgstjenester.pdf

Prosedyre for innsending av refusjonskrav for særlig ressurskrevende tjenester.pdf

Jobbsenteret.pdf

Notater til møte 20.11.2018

Mail fra Christoffer Nyborg til HHO-møte 20.11.18.pdf

Forskrift og salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker, Eidsvoll kommune, Akershus.pdf

Presentasjon - Rusforebyggende tiltak for barn og unge i Eidsvoll.pdf

Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Eidsvoll kommune, Akershus.pdf


Publisert: 15.02.2018 14:01:33
Sist endret: 15.02.2018 14:01