Innhold

Ordfører i Eidsvoll kommune

John-Erik Vika (SP) er ordfører i Eidsvoll kommune.

 

Ordføreren skal

  • være Eidsvoll kommunes fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad, skal ivareta alle større representasjonsoppgaver og være ombudsmann for innbyggerne i kommunen
  • sørge for innkalling og lede møtene i kommunestyret og formannskapet
  • være kommunens rettslige representant
  • ha møte og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem
  • være bindeleddet mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen

Kontaktinformasjon

Ordføreren kan treffes på tlf. 66107100

e-post: john-erik.vika@eidsvoll.kommune.no

 

Oversikt ordførere i Eidsvoll.pdf

 

Varaordfører i Eidsvoll kommune

Hege Svendsen (AP) er varaordfører i Eidsvoll kommune 

Varaordfører Hege Svendsen (AP)

Kontaktinformasjon varaordfører

Varaordføreren kan treffes på tlf. 66107014

e-post: hege.svendsen@eidsvoll.kommune.no


Publisert: 01.12.2016 13:34:48
Sist endret: 30.09.2019 10:21