Innhold

Fungerende ordfører i Eidsvoll kommune

Hege Svendsen (AP) er fungerende ordfører i Eidsvoll kommune.

Ordfører Hege Svendsen (AP)

Ordføreren skal

  • være Eidsvoll kommunes fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad, skal ivareta alle større representasjonsoppgaver og være ombudsmann for innbyggerne i kommunen
  • sørge for innkalling og lede møtene i kommunestyret og formannskapet
  • være kommunens rettslige representant
  • ha møte og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis hun er valgt medlem
  • være bindeleddet mellom administrativt nivå (kommunedirektøren) og politisk nivå i kommunen
  • utfører vielser

Kontaktinformasjon

Ordføreren kan treffes på tlf. 66107000.

e-post: hege.svendsen@eidsvoll.kommune.no

 

Oversikt ordførere i Eidsvoll.pdf

 

Fungerende varaordfører i Eidsvoll kommune

Tove Fagerli Brodshaug (SP) er varaordfører i Eidsvoll kommune. 

Varaordfører har 100 % stilling og kontor på rådhuset i Eidsvoll.

Fungerende varaordfører sitter i hovedutvalg for næring, plan og miljø, utvalg for teknisk og kommunale prosjekterer, kommunal klagenemnd, formannskapet og kommunestyret. 
Fungerende varaordfører er også en kontaktperson mot næringslivet.
Fungerende varaordfører utfører også vielser og er fungerende ordførers stedfortreder.

Kontaktinformasjon fungerende varaordfører

Mobil: 917 62 163
e-post: tove.fagerli.brodshaug@eidsvoll.kommune.no

 


Publisert: 01.12.2016 13:34:48
Sist endret: 31.08.2022 07:25