Innhold

Ordfører i Eidsvoll kommune

John-Erik Vika (SP) er ordfører i Eidsvoll kommune.

 

Ordføreren skal

  • være Eidsvoll kommunes fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad, skal ivareta alle større representasjonsoppgaver og være ombudsmann for innbyggerne i kommunen
  • sørge for innkalling og lede møtene i kommunestyret og formannskapet
  • være kommunens rettslige representant
  • ha møte og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem
  • være bindeleddet mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen

Kontaktinformasjon

Ordføreren kan treffes på tlf. 66107100

e-post: john-erik.vika@eidsvoll.kommune.no

 

Oversikt ordførere i Eidsvoll.pdf

 

Varaordfører i Eidsvoll kommune

Hege Svendsen (AP) er varaordfører i Eidsvoll kommune.

 

Hun har 100 % stilling og kontor på rådhuset i Eidsvoll.

Varaordføreren er leder for Administrasjonsutvalget i kommunen, hun sitter i formannskapet, kommunestyret og i styret til frivillighetssentralen.
Hun er også en kontaktperson mot næringslivet og har ansvar for barne- og ungdomsrådet.
Varaordføreren utfører også vielser og er ordførerens stedfortreder.

Kontaktinformasjon varaordfører

Telefon: 66 10 70 14
Mobil: 410 03 373
e-post: hege.svendsen@eidsvoll.kommune.no 

Facebook: https://www.facebook.com/varaigrunnlovsbygda 


Publisert: 01.12.2016 13:34:48
Sist endret: 30.09.2019 10:21