Innhold

John-Erik Vika (SP) er ordfører i Eidsvoll kommune.

 

Ordføreren

  • er Eidsvoll kommunes fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad, skal ivareta alle større representasjonsoppgaver og være ombudsmann for innbyggerne i kommunen
  • sørger for innkalling og leder møtene i kommunestyret og formannskapet
  • er også kommunenes rettslige representant
  • har møte og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem
  • er bindeleddet mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen

Ordføreren kan treffes på tlf. 66107100

mail: john-erik.vika@eidsvoll.kommune.no


Publisert: 01.12.2016 13:34:48
Sist endret: 01.12.2016 13:35