Innhold

Administrativ organisering

Kommunedirektør er øverste sjef for kommunens administrasjon og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Som administrasjonssjef skal kommunedirektør sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Normalt har kommunedirektør fått delegert myndighet fra kommunestyret i alle ikke-prinsipielle saker, og hvor ikke særlovgiving har definert myndighet til andre. Delegert myndighet fra kommunestyret kan så delegeres videre fra kommunedirektør og ned til virksomhetsledere, og videre fra virksomhetsledere til avdelingsledere, for eksempel fra kommunedirektør til virksomhetsleder for skole, og videre ned til f.eks. rektor.

Organisasjonskart - administrativt

Organisasjonskart overordnet Eidsvoll kommune.pdf

Klikk på bildet for å få et større pdf. dokument som viser organisasjonskart for Eidsvoll kommune - overordnet

Stab

Anne Olen Aasen Kommunedirektør    
Marte Hoel Assisterende kommunedirektør Send epost 924 34 066
Runar Nilsen Øonomisjef Send epost 400 37 332
Eli Nerbø Personalsjef Send epost 906 78 645

 

Fellestjenester

Eli Nerbø                 leder Fellestjenesten                   Send epost 906 78 645

Kommuneoverlege i Eidsvoll

Carl Magnus Jensen Kommuneoverlege                    Send epost

411 91 855

Virksomhetsledere

Rut Bergem Barnehage Send epost 930 63 313
Rune Holm Skole Send epost 940 21 238
Nina E. Handegaard Familiens Hus Send epost 936 73 616
Janita Hofseth  Helse og bistand 

Send epost

905 93 433
Anne Kristin Holm Hjemmebaserte tjenester Send epost 934 29 963
Vidar Roseth  Vilberg kompetansesenter Send epost 916 09 261
Anita Borrmann Skoglund Kultur Send epost 974 03 939
Tommy Mikalsen  Kommunalteknikk Send epost 900 46 634
Einar Ordahl Konst. Kommunal forvaltning Send epost  
Tonje B. Eik Konst. Eiendomsforvaltningen Send epost 911 10 441
Berglind Olafsdottir NAV Eidsvoll Send epost 55 55 33 33

 

Politisk organisering

Kommunestyret, som består av 35 representanter, er øverste folkevalgte organ i kommunen og fatter vedtak i saker som de ikke er delegert til andre eller er lagt til andre gjennom lov. Det gjelder bl.a. overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. Vi viser til kommuneloven, som omhandler formål og virkeområde for den kommunale virksomheten.

Organisasjonskart - politisk

Organisering - politisk 2019 - 2023.pdf

Organisering - politisk 2015 - 2019 

Telefonliste - ansatte

Telefonliste - søk på ansatt/stilling osv.


Publisert: 19.12.2016 11:02:04
Sist endret: 12.09.2023 11:41