Politisk organisering

Kommunestyret er øverste folkevalgte organ i kommunen, og fatter vedtak i saker som de ikke er delegert til andre eller er lagt til andre gjennom lov. Det gjelder bl.a. overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. Vi viser til kommuneloven, som omhandler formål og virkeområde for den kommunale virksomheten.

Politisk organisering perioden 2019-2023.pdf

 

Gruppeledere i Eidsvoll
PartiNavnMobilMailadesse
SP Linn Suktamuk-Rygg 466 23 124 linnshaugen@gmail.com
AP Tove Heranger 906 90 628 tove.eidsvoll@gmail.com
MDG Hans Petter Sveen 986 94 035 hanspetter@sveen.net
SV Anne Finstad 419 35 538 anne.finstad@lokalpolitiker.no
R Helge Hellevang 906 13 526 helghe@geo.uio.no
KRF John Granly 465 02 787 john@eidsvold.no
PP Petter Engebretsen 974 16 216 evel-oe@online.no
FRP Thomas Jacobsson 936 51 787 thomas.jcbssn@gmail.com
H Christoffer Nyborg 971 76 129 nyborgchristoffer@gmail.com

 


Publisert: 01.12.2016 13:37:28
Sist endret: 29.06.2023 14:15