Politisk organisering

Kommunestyret er øverste folkevalgte organ i kommunen, og fatter vedtak i saker som de ikke er delegert til andre eller er lagt til andre gjennom lov. Det gjelder bl.a. overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. Vi viser til kommuneloven, som omhandler formål og virkeområde for den kommunale virksomheten.

Politisk organisering perioden 2023 - 2027

Bilde som viser den politiske organiseringen i Eidsvoll kommune

 

Gruppeledere i Eidsvoll 2023-2027
PartiNavnMobilMailadesse
Sp Linn Suktamuk-Rygg 46 62 31 24 linnshaugen@gmail.com
Ap Hege Svendsen 41 00 33 73 hege.svendsen@eidsvoll.kommune.no
MDG Kristin Seim Buflod 97 97 93 27 kbuflod@online.no
SV Annette Solberg 40 64 89 15 annette.solberg@sv.no
R Anne Hilde Skjelvik 41 01 20 79 hilde.skjelvik@gmail.com
KrF John Granly 46 50 27 87 john@eidsvold.no
Pp Rune Storsve 95 40 98 26 ru-stor@online.no
FrP Øyvind Blakset 92 45 59 78 blakset@icloud.com
H Christoffer Nyborg 97 17 61 29

nyborgchristoffer@gmail.com

INP Stein Stensvold 41 90 57 03

stensen.stein@gmail.com

V Knut Bakkehaug 92 55 00 08 knutbakkehaug@hotmail.com

 


Publisert: 01.12.2016 13:37:28
Sist endret: 25.01.2024 13:37