Innhold

Kommunestyret er øverste folkevalgte organ i kommunen, og fatter vedtak i saker som de ikke er delegert til andre eller er lagt til andre gjennom lov. Det gjelder bl.a. overordnede planer for virksomheten, herunder økonomiplaner med budsjett, regnskap og årsmelding. Vi viser til kommuneloven, som omhandler formål og virkeområde for den kommunale virksomheten.

Organisering - politisk 2019 - 2023.pdf

Organisering - politisk 2019 - 2023.pdf

 


Publisert: 01.12.2016 13:37:28
Sist endret: 01.12.2016 13:37