Priser og gebyrer

Det tas forbehold om feil i enkeltprisene. Det er prisene som står i det vedtatte Gebyrregulativet som er gjeldende - dette dokumentet ligger i sin helhet nedenfor. Nedenfor har vi delt opp gebyrene og samlet de under temaer slik at du enklere kan finne den prisen du er ute etter. Det tas forbehold om skrivefeil i prisene nedenfor. Det vil alltid være prisene i det vedtatte gebyrregulativet som er gjeldende.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Betalingssatser - Gebyrregulativ 2018

Gebyrregulativ vedtatt for 2018 (pdf)

Gebyrregulativet  vedtas i kommunstyret i desember og gjelder fra 1. januar året etter.

Nedenfor har vi delt opp gebyrene og samlet de under temaer slik at du enklere kan finne den prisen du er ute etter.
Vi tar forbehold om skrivefeil i prisene nedenfor. Det vil alltid være prisene i det vedtatte gebyrregulativet  som er gjeldende. 

Barnehage

Barnehager
BeskrivelsePris pr.: Pris inkl. mva Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling barnehage, makspris staten mnd        kr. 2.910,- 11 måneder

For barn opptatt i en av barnehagene i Eidsvoll betales for hel plass den statlige fastsatte maksimalsatsen med mindre eier har vedtatt noe annet. Slikt vedtak krever i tilfelle samtykke fra foreldrerådet i aktuell barnehage. Fra 01.01.18 er statens maksimalsats kr. 2 910,- for hel plass. Med hel plass menes tilbud om oppholdstid på 41 timer eller mer pr. uke. For tilbud mindre enn hel plass fastsettes satsen av eier. Pris for kost (matpenger) pr. mnd. fastsettes også av eier.

Redusert betaling

Redusert betaling basert på inntekt

Foreldrebetaling i barnehage skal for første barn utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige person-, og kapitalinntekt. P.t gis reduksjon ved samlet inntekt i husstanden under kr. 533.500,-

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. For barn nr. 3 og evt. flere barn gis 50 % moderasjon. Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i Eidsvoll. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Gratis kjernetid basert alder og inntekt

Det gis fritak for foreldrebetaling 20 timer per uke for alle tre, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet skattepliktig person-, og kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Inntektsgrensen er p.t. kr. 533.500,- pr. år.

Maksprisen og redusert foreldrebetaling er fastsatt av Stortinget og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Matkostnader

Barnehager - matpenger
BeskrivelsePris pr.: Pris inkl. mva Tilleggsopplysninger
Matpenger barnehage år        kr. 2.970,- Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg og vil varierer fra barnehage til barnehage.

Skole og SFO

SFO 

 
Skolefritidsordning (SFO)
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling SFO 1/1plass  År         27 170  
Foreldrebetaling SFO 1/2plass År         18 240  
Matpenger SFO År           2 250  
Kjøp av dagplass i ordinær skoleuke Dag              230  
Kjøp av dagplass i skolens ferie Dag              355  
Søskenmoderasjon fra barn nr. 2 Mnd              300  

Utleie skolelokaler

Skolelokaler
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Utleie klasserom Time              200  
Utleie gymsal Time              400  
Utleie gymsal sesongbasert avtale                 -   Pris etter avtale

Utleie auditoriet ved Råholt ungdomsskole

Utleie - auditoriet ved Råholt ungdomsskole
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger  Arrangement 2.350 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke.   Arrangement 3.000 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie auditoriet; lag og foreninger Arrangement 1.000 Prosjektor/lerret og enkelt mikrofonanlegg inngår.

Helse, omsorg og velferd

Hjemmehjelp - praktisk bistand

Har du vedtak om hjemmehjelp omfattes du av abonnementsordningen. 

Ingen skal betale mer enn kr. 270,- per time. Det gis betalingsfritak fra abonnementsordningen etter 1 mnd uten hjelp. 

Kjøring i forbindelse med handling av matvarer kr. 4,10 pr. km. 

Satser hjemmehjelp
InntektPris pr. mnd
Inntil 2 G (maksimalsats satt av staten) per mnd. kr 205,-
2-3 G (for tiden 187.268-280.902) per mnd. kr  535,-
3-4 G (for tiden 280.902-374.536)

per mnd. kr 1.034,-

4-5 G (for tiden 374.536-468.170) per mnd. kr 1.573,-
Over 5 G (for tiden over 468.170) per mnd. kr 2.074,-

 

Matombringelse

Matombringelse
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Matlevering hjemmeboende  pr. middag

 70  

Trygghetsalarm og ambulerende vaktmester

Ambulerende vaktmester og trygghetsalarm
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Ambulerende vaktmester, enkeltoppdrag Oppdrag 255,0  
Innstallering av trygghetsalarm/elektroniske dørlåser. Engangsgebyr Oppdrag 775,0 Inkluderer utgifter til administrasjon, installasjon av elektoniske dørlåser, kjøring
Flytting av trygghetsalarm/elektroniske dørlåser til ny adresse Oppdrag 260,0  
Leie av trygghetsalarm inkl. nøkkelboks mnd 319  

Sykehjem - opphold i institusjon

Sykehjem korttids-, langtids- og dagopphold
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Langtidsopphold    
 • Stortinget fastsetter maksimalsatser for korttidsopphold, dagopphold og langtidsopphold i institusjon.
 • Egenandelens størrelse ved langtidsopphold skal ikke overstige reelle oppholdsutgifter. Kurdøgnprisen skal fastsettes ut fra hva en sykehjemsplass faktisk koster. Kurdøgnprisen er for 2017 kr 800 000, -. og endres evnt. fra 01.01.18.  Det betyr at ingen beboer skal betale mer enn denne satsen.
 • Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på pr. tiden kroner 8.200 pr år, (fra 01.01.18) kan det kreves betalt 75 prosent årlig.
  Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.
  Beboer på langtidsopphold som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på pr. tiden kroner 39 300 pr år (fra 01.01.18).
     
Korttidsopphold døgn 160
 • Stortinget fastsetter maksimalsatser for korttidsopphold, dagopphold og langtidsopphold i institusjon.
 • Det innebærer også en bestemmelse om at det kan tas betaling som for langtidsopphold etter 60 døgn med korttidsopphold.
Dag-/nattopphold dag/natt 80  

Vask av privattøy Vilberg bosenter

Vask av privattøy Vilberg bosenter
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Vask av privattøy Vilberg bosenter vaskenett

 50  

BOA Veiledning og utleie Snoezelen-/Sansestimuleringsavdeling

Utleie og veiledning ved BOA - Snoezelen-/sansestimulering 
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Veiledning/instruksjon time 240  
Leie av lokalene time 240  
Leie kommunale brukere, egen kommune barn/elev pr. semester 515  

BOA - vedsekker, makulering, leie av bil/buss

BOA
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Makulering levert papir Kg. 7,75  
Makulering hentet papir Kg. 8,75  
Utleie buss Mercedes Sprinter Km. 20,0  
Utleie Opel Vivaro Km. 12,0  
Blandingsved 60 l. sekk  Sekk 50,0  
Bjørkeved 60 l. sekk Sekk 60,0  
Transport pr. sekk innen Eidsvoll kommune Sekk 9,5  
Leie av dunk BOA (Langtidsleie) Måned 110,0  
Leie av dunk BOA (Kortidsleie) Pr. periode 50,0  

Transport tur/retur ØRI og Solsiden

Transport helse og bistand
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Transport enkelttur ØRI Tur Følger Ruter Prisen skal følge Ruter sine priser for 2018. Disse justeres i februar. 
Transport enkelttur Solsiden Tur 20,0  
Transport månedskort ØRI Mnd. Følger Ruter Prisen skal følge Ruter sine priser for 2018. Disse justeres i februar. 
Transport dagstur/gruppetur Solsiden Km. 4,0 Deles på antall deltaker
Transport enkeltoppdrag Km. 4,0  

Kafé Gladbakk

Kafe Gladbakk
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Middag, 1 porsjon   85,0 Mandag, tirsdag, torsdag
Middag, 1 porsjon   50,0 Onsdag  (grøt) 
Middag, 1 porsjon   56,0 Fredag 
Dessert   20,0  
Lefse/kokosrull Kjøp 15,0  
Vaffel Kjøp 15,0  
Kaker Kjøp 20,0  
Kaker m/is Kjøp 25,0  
Youghurt Kjøp 10,0  
Pållegg m/brød Kjøp 22,0  
Kaffe og te Kjøp 13,0  
Kaffe/te kanner Kjøp 75,0  
Mineralv./lettøl Kjøp 30,0  
Melk/appelsinjuic Kjøp 6,0  
Kartong juice Kjøp 15,0  
Frokostgruppe Kjøp 30,0  
Smørbrød Kjøp 38,0  
Salat-tallerken Kjøp 55,0  
Mat på arrangement Kjøp 300,0  
Julegrøt m/fkaffe og kake Kjøp 75,0  
Hyggetime med matservering Kjøp 37,0  
Leie av kafe for beboere/selskap   300,0  
Vinter/høstfest   300,0  

Teknisk og eiendom

Renovasjon

Renovasjon, avfall, søppeldunker, septikk
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Grunngebyr pr. boenhet år 1.048

Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder

Avfallsgebyr (80 liters beholder) år 1.115

Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder

Avfallsgebyr (140 liters beholder) år 1.950 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (240 liters beholder) år 3.344 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (360 liters beholder) år 5.018 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (660 liters beholder) år 9.198 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
Avfallsgebyr (Dypoppsamler per boenhet) år 1.115 Renovasjonsgebyr (grunngebyr + avfallsgebyr). Gjelder privatkunder
       

Fritidsbolig

     
Renovasjonsgebyr fritidsbolig år 1.090  
       

Septikkgebyr

     
Septiktank inntil 4 m³, tømmes hvert år år 2.800  
Septiktank inntil 4 m³, tømmes hvert annet år år 1.729  
Gråvannstank og tank for fritidsbolig, tømmes hvert 4. år år    703  
Tømming ut over 4 m³    582  
Tømming av tette tanker    466  
Renseavgift for anlegg som ikke har tvungen tømming    234  
Gebyr for akutt tømming innen 24 timer    500  
Gebyr for oppmøte uten å få tømt gang 1.500  

Vann og avløp

Abonnenter som ikke har installert vannmåler skal betale for et stipulert forbruk på 4 m³ pr. m² boareal. 
Fritidsboliger er ikke pålagt å installere vannmåler og skal betale for et stipulert forbruk på 2 m³ pr.  m² boareal.

Vann og avløpsgebyrer etter ny forskrift (PS 86/17)
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Fastledd vann pr år/-avtale 613  
Forbruksgebyr vann 15,6  
Fastledd avløp pr år/-avtale 1 333,0  
Forbruksgebyr avløp 35,5  
Tilknytningsgebyr bolig,  Vann  82 Alle nye boenheter betaler en sats på kr.82 x 120 kvm, kr 9840, arealer som overstiger 120m2 BRA betaler et tillegg på kr.82 per kvm.
Tilknytningsgebyr bolig,  Avløp 82 Alle nye boenheter betaler en sats på kr.82 x 120 kvm, kr 9840, arealer som overstiger 120m2 BRA betaler et tillegg på kr.82 per kvm.
Tilknytningsgebyr for næring, Vann 50 For bruksenheter betales en sats på kr.82 for inntil 400 m2, for arealer over dette betales en sats på kr. 50 per kvm. Kommunestyre kan i tilfeller som kan vurderes som åpenbart høyt tilknytningsgebyr fastsette eget tilknytningsgebyret
Tilknytningsgebyr for næring, Avløp 50 For bruksenheter betales en sats på kr.82 for inntil 400 m2, for arealer over dette betales en sats på kr. 50 per kvm. Kommunestyre kan i tilfeller som kan vurderes som åpenbart høyt tilknytningsgebyr fastsette eget tilknytningsgebyret
Vannmålerleie ¾" År 288  
Vannmålerleie 1" År 288  
Vannmålerleie 1½" År 388  
Vannmålerleie 2" År 1 434  
Vannmålerleie 4" År 2 762  
Vannmålerleie 4" kombi År 5 984  

Gebyr for spesielt forurenset avløp

Organisk materiale (BOF5) kg 13,40  
Suspendert stoff kg 13,40  
Fosfor kg 13,40  

Øvrige gebyrer

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler Gang 550  
Gebyr for avstenging/ påsetting av vann Gang 1 200  
Skifte av ødelagt vannmåler som følge av egenforvoldt skade,
f.eks. frost, ytre påvirkning.
Gang 2 220  

Saksbehandling etter forurensningsloven

Søknad om utslippstillatelse, inntil 15 pe Søknad 4 700  
Søknad om utslippstillatelse,  15-50 pe Søknad 6 000 Endring i differensiering av behandling av disse sakene
Søknader > 50 pe  Søknad 10 000 Endring i differensiering av behandling av disse sakene
Mindre endringer Time 520  

Brann og redning / feier og fyrverkeri

NB! Nye priser kommer - følgende priser er fra 2017

Feier og fyrverkeri

OmrådeBeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Feiervesenet Feiegebyr helårsbolig År              275  
Tilsynsgebyr helårsbolig År              220  
Fyrverkeri Behandling avSøknad gang           1 653  
Egenmelding gang              551  
Tilsyn av fyrverkeri utsalg gang              551  

Bestilling av tekniske data

Bestilling av tekniske data (digitale) VA=Vann og avløp
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Administrasjonsgebyr  Gang 1 200  
Bestilling av VA-data til boligeiendom (1) Gang 1 300 (Målestokk 1:1000)
Bestilling av VA-data til næringseiendom liten Gang 10 000 Mindre næringsaktører. 
Bestilling av VA-data næringseiendom stor Gang 50 000 Større næringsaktører.
Bestilling av VA-data til utbyggingsprosjekter (2-10 boenheter) Gang 7 500  
Bestilling av VA-data til utbyggingsprosjekter (11-49 boenheter) Gang 20 000  
Bestilling av VA-data til utbyggingsprosjekter (50-100 boenheter) Gang 30 000  
Bestilling av VA-data til utbyggingsprosjekter (100 eller flere boenheter) Gang 50 000  
Bestilling av VA-data andre anlegg Gang 30 000 Teknisk infrastruktur (vei, vann, avløp) 
Utskrift VA-kart Gang 500  

Byggesaker

 

Kapittel 1 - Fellesbestemmelser

Pkt 1.1 Generelt

Bestemmelsene gjelder for alle byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker m.m. med mindre annet er bestemt under det enkelte kapittel i regulativet. 

Pkt 1.2 Gebyr

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser som framgår av regulativet. Gebyr skal dekke kommunens kostnader med tjenestene. Betaling av gebyr er et vilkår for å få utført tjenesten det søkes om.
Etter merverdiavgiftsloven §2, 2. ledd, skal alle varer og tjenester være avgiftspliktig, unntatt for offentlig myndighetsutøvelse, som å fatte beslutninger, vedta tiltak e.l.
Gebyret fastsettes på grunnlag av de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad er mottatt i kommunen, og det er bruksarealet BRA som skal benyttes ved beregningen av gebyret i byggesaker. Dersom det ikke kan beregnes BRA, skal bebygd areal BYA benyttes. Gebyr skal beregnes for hvert enkelt tiltak.
Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen fordi regulativet er en forskrift. Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er kun en oppfølging av gebyrregulativet og ikke et enkeltvedtak ihht. forvaltningslovens bestemmelser.

Pkt 1.3 Betalingstidspunkt

Gebyret skal i hovedregel betales før en tjeneste utføres. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Udekket krav videresendes kemner . Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik: 

Planforslag og konsekvensutredninger:

Gebyr for reguleringsplan, planprogram, planendring og dispensasjon skal være betalt før saken legges fram til førstegangsbehandling. Unntak gjelder for planer der beregning av gebyr må justeres så nært opp mot behandlingen, at fakturafrist må påløpe etter behandlingsdato. 

Byggesaker:

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Gebyr  må betales førgangsettingstillatelse, brukstillatelse, eller ferdigattest blir gitt. 

Oppmålingsarbeider:

Gebyret kan kreves betalt før oppmålingsarbeidet igangsettes. Dette gjelder ikke gebyr etter anvendt tid. Gebyr etter reglene i Matrikkelloven skjer etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter. Tinglysingsgebyr påplusses gebyret. Utgifter til merkemateriell kan påplusses. Gebyrene etter matrikkelloven er fritatt for merverdiavgift. I vinterperioden 1 november til 1 mai, kan tidsfristen på 16 uker fravikes. Matrikkelforskriften §18, tredje ledd.

Seksjoneringssaker:

Gebyret kan kreves betalt før tinglysing. 

Pkt 1.4 Særskilte kostnader

Nødvendige utgifter til tinglysing og annet som kommunen utreder som ledd i behandlingen, betales i tillegg til fastsatt gebyr.
Dersom kommunen engasjerer sakkyndig bistand, jf plan- og bygningslovens § 33-1, betales slike utgifter i tillegg til fastsatt gebyr.

Pkt. 1.5 Urimelig gebyr - Fravikelse av gebyrregulativet

Ved gebyrfastsettelsen kan virksomhetsleder for kommunal forvaltning vurdere å redusere gebyr som anses som urimelig høyt. Med urimelig menes her meget stort avvik fra gjennomsnittlige omkostninger for sammenlignbare saker.
Virksomhetsleder kan vurdere å gi gebyrfritak for mindre byggverk i tomter regulert til friområder, grav- og urnelunder, offentlig grønnstruktur, vern av kulturmiljø eller kulturminne.

pkt 1.6 Timepris

Ved tiltak som ikke er beskrevet i kapitel 2-5 eller ved mertid ved saksbehandling av tidskrevende saker kan gebyr beregnes etter timepris.
Gebyr for byggesaker
Pkt 3.1 Nye boliger - Pbl § 20-3
Grunnbeløp dekker avdelingens kostnader inntil 1.gangsvedtak inkl. administrative arbeider. Grunnbeløp gjelder for både tillatelse og avslagTillegg dekker avdelingens kostnader etter 1.gangsvedtak: Matrikkelføring, tilsyn, veiledning, oppfølging, adm.arbeider osv., medregnes ikke ved avslagFor 4-20 boenheter i 1 søknad er grunnbeløpet pkt 3.1.2, konsentr. småhusbeb.For >20 boenheter i 1 søknad er grunnbeløpet pkt 3.1.3, større bolighus
BeskrivelsePris pr.:  Priser inkl. mva  Tilleggsopplysninger

Pkt 3.1.1 Frittstående småhus:

Grunnbeløp for søknad inntil 3 boenheter

pr. søknad  21.000 Nedjustert grunnbeløp: saksbehandling for tillatelse og avslag

Pkt 3.1.2 Konsentrert småhus-bebyggelse rekkehus/ kjedehus o.l.:

Grunnbeløp for søknad 4-20 boenheter

pr. søknad 65.000 Grunnbeløp fro saksbehandling, gj.både tillatelse og avslag

Pkt 3.1.3 Grunnbeløp for større bolighus og blokker

pr. søknad   195.000 Kostnader for saksbehandling inntil 1.gangsvedtak: mertid for blokker, store boligfelt

Pkt 3.1.4 Tillegg for nybygg bolig

 pr. bygning 6.700  Felles pris, differensiert tillegg fjernes, oppjustert for nybygg

Pkt 3.1.5 Tillegg for ny boenhet

pr. boenhet 770 Felles pris, differensiert tillegg fjernes, nedjust. for matrikkel

Eks. gebyr enebolig: 21000 + 6700 + 770  

Eks gebyr tomannsbolig: 21000 + 6700 + 770 + 770

Eks. rekkehus 4 boenheter: 65000 + 6700 + (770x4)

Eks blok med 45 leiligheter:195000 + 6700+ (770x45)

28.470

29.240 

74.780

236.350

 

Pkt 3.2 Nybygg med tilleggsdel (frittstående/integrert): Garasje, parkering, boder, lager, annen bygning. Pbl §§ 20-3 og 20-4

Pkt 3.2.1 Grunnbeløp, tiltak ≤ 70 m²

pr. søknad

 

6.000

 

 

Pkt 3.2.2 Grunnbeløp, tiltak 71-150 m²

pr. søknad

 

9.000

 

Kostnader for saksbehandling inntil 1.gangsvedtak

 

Pkt 3.2.3 Grunnbeløp, tiltak 151-300 m²

pr. søknad

 

 17.000

 

Kostnader for saksbehandling inntil 1.gangsvedtak

 

Pkt 3.2.4 Grunnbeløp, tiltak >300 m²

pr. søknad

 

 30.000

 

Kostnader for saksbehandling inntil 1.gangsvedtak

 

Pkt 3.2.5 Tillegg for bygg med tilleggsdel

pr. bygning

 

 2.500

 

 

Kombinasjonsbygg: bolig/næring/lager/parkering o.l., Pbl §§20-3 og 4

For kombinasjonsbygg beregnes gebyr etter 3.1.1 - 3.2.5 og 3.7

Pkt 3.3 Utvidelse: Tilbygg/påbygg/underbygg m tilleggsdel (bolig, fritidsbolig, og annen bygning), Pbl §20-3 og §20-4

Pkt 3.3.1 Grunnbeløp, tilbygg ≤ 50 m²

pr. søknad

 

   2.000

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.3.2 Grunnbeløp, tilbygg 51-150 m²

pr. søknad

 

  6.000

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.3.3 Grunnbeløp, tilbygg 151-300 m²

pr. søknad

 

 13.000

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.3.4 Grunnbeløp, tilbygg >300 m²

pr. søknad

 

18.000

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.3.5 Tillegg for under-, på-, tilbygg m tilleggsdel

pr. tiltak

 

  2.500

 

 

Pkt 3.4 Utvidelse: Tilbygg/påbygg/underbygg m hoveddel (bolig, fritidsbolig, og annen bygning), Pbl §20-3 og §20-4

Pkt 3.4.1 Grunnbeløp, tiltak ≤50 m²

pr. søknad

 

 7.200

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.4.2 Grunnbeløp, tiltak 51-150 m²

pr. søknad

 

 10.500

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.4.3 Grunnbeløp, tiltak 151-300 m²

pr. søknad

 

18.400

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.4.4 Grunnbeløp, tiltak >300 m²

pr. søknad

 

40.000

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.4.5 Tillegg for under-, på-, tilbygg m hoveddel

pr. tiltak

 

2.500

 

 

Pkt 3.5 Endringer, bruksendring i bolig og fritidsbolig, pbl §20-3 og 20-4

Pkt 3.5.1 Grunnbeløp, tiltak ≤50 m²

pr. søknad

 

 3.700

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.5.2 Grunnbeløp, tiltak >50 m²

pr. søknad

 

  5.500

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.5.3 Tillegg for endring, bruksendring i bolig, fritidsbolig

pr. tiltak

 

        2.500

 

 

Pkt 3.6 Endring, bruksendring i kontor, næring, offentligbygg, sykehus, industri o.l., pbl §20-3 og 20-4

Pkt 3.6.1 Grunnbeløp, tiltak ≤50 m²

pr. søknad

 

  10.000

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.6.2 Grunnbeløp, tiltak 51-150 m²

pr. søknad

 

20.000

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.6.3 Grunnbeløp, tiltak 151-300 m²

 pr. søknad

 

35.000

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.6.4 Grunnbeløp, tiltak >300 m²

 

 pr.søknad

 

 

45.000

 

 

 Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

 

Pkt 3.6.5 Tillegg: endring, bruksendring i annen bygning (ikke bolig)

 pr. tiltak

 

       2.500

 

 

Pkt 3.7 Andre tiltak,  anlegg, næring, off.bygg, kontor, industri, LNF osv.

Pkt 3.7.1 Nybygg  ≤  300 m²: grunnbeløp for næring, off.bygg, kontor, industri osv.

 pr. søknad 

 

 

  30.000

 

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

 

Pkt 3.7.2 Nybygg  301-1000 m²: grunnbeløp for næring, off.bygg, kontor, industri osv.

pr. søknad

 

 

   50.000

 

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

 

Pkt 3.7.3 Nybygg  >1000 m²: grunnbeløp for næring, off.bygg, kontor, industri osv

 pr. søknad

 

 

80.000

 

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

 

Pkt 3.7.4 Driftsbygning ≤300 m²: grunnbeløp

 

pr. tiltak

 

 

     5.000

 

 

 

Pkt 3.7.5 Driftsbygning 301-1000 m²: grunnbeløp

pr. søknad

 

8.000

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.7.6 Driftsbygning >1000 m²: grunnbeløp

pr. søknad

 

12.000

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.7.7 Større tiltak/anlegg: grunnbeløp for bro- og veianlegg, større teknisk anlegg, støyskjerm > 50m, større rivingsarbeider >100m²

pr.søknad

 

 

 

  11.000

 

 

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

 

 

Pkt 3.7.8 Mindre tiltak/anlegg: Grunnbeløp for heis, tekniske installasjoner, fasadeendring, skilt, mindre støttemur/ støyskjerm, mindre rivingsarbeider < 100 m² 

 pr.søknad

 

 

 

4.500 

 

 

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

 

 

Pkt 3.7.9 Midlertidig bygning 2 år, grunnbeløp

pr. søknad 

 

 6.500

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.7.10 Park, lekeareal, utearealer o.l.: grunnbeløp

pr. søknad

 

  2.500

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.7.11 Riving <300m²: grunnbeløp

pr. søknad

 

   1.000

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

Pkt 3.7.12 Riving >300m²:grunnbeløp

 

 

pr. søknad

 

 

 

7.500

 

 

 

Kostnader for saksbehandling, gj. både tillatelse og avslag

 

 

 

Pkt 3.7.13 Tillegg for annet tiltak, nybygg som ikke er bolig

pr. tiltak   2.500 Felles tillegg for matrikkel, tilsyn, veil., oppf., adm.arbeider
Pkt 3.8 Timepris - tiltak som ikke er beskrevet over - (pbl § 20-3, §20-4)
BeskrivelsePris pr.:Pris inkl.mvaTilleggsopplysninger
Tiltak ikke beskrevet i 3.1 -3.10 som f.eks. terrenginngrep pr. time 975 Beregnes etter medgått timer
Mertid ved tidskrevende saker pr. time 975 Saker som krever mertid utover vanlig saksbehandling
Svært mangelfull søknad pr. time 975 Mertid for ny vurdering og for hvert mangelbrev
Endring av gitt tillatelse pr. time 975 Beregnes etter tidsbruk
Igangsettelse fra nr 3   975 Beregnes etter tidsbruk
Matikkelføring tiltak pbl 20-5, 2 timer pr. tiltak 1 950 Matrikkelføring av ikke-søknadspliktig tiltak
Felles tillegg 1 time   975 Felles tillegg for matrikkel, tilsyn, veil., oppf., adm. arbeider

 

 Pkt 3.9 Ulovligheter - Pbl kap 32. Gjelder forhold som ikke er knyttet til en pågående byggesak

BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mva.Tilleggsopplysninger
Tilsyn og oppfølging ulovlighet pr. time 975 Kostnader for saksbehandling, oppfølging, adm. arbeider
Ulovlighet er rettet opp etter tilsyn: Ingen straffgebyr etter overtredelses-gebyr, SAK 10 kap 16   0 ingen saksbehandling
Godkjenning i ettertid: Gebyr beregnes ettersatsene fra pkt 3.1 til 3.7, eller etter Pkt 3.8     Kostnader for saksbehandling, oppfølging, adm. arbeider
Mertid ved tidskrevende saker pr. time 975 Kostnader for saksbehandling, oppfølging, adm. arbeider
Pkt 3.10 avslag
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Beregnes kun for grunnbeløp etter kap 3.1-3.8
For tiltak etter pkt 3.8, skal timebruk beregnes for avslag
pr. tiltak   Saksbehandling for tiltak etter kapitel 3, uten tillegg
Søknad som trekkes før vedtak pr. time 975 Gebyr etter medgått timer

Oppmåling

Kapittel 4 Dispensasjoner
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Fra kommuneplan og -delplaner pr. forhold         13.500 Saksbehandling av søknad om dispensasjon med høring og/eller politisk behandling er mer tidskrevende

Dispensasjoner fra arealplaner uten høring men tidskrevende, f.eks  byggessak med stor kompleksitet

 

pr. forhold          9.000

Gjelder  bl.a i byggesaker som forretningsbygg, skole, butikk , kontor osv. Gjelder også strengere bestemmelseri eldre reg.planer f.eks. størrelse på våningshus 

 

Dispensasjon fra arealplaner uten høring i  og byggesaker for garasje, uthus, mindre tiltak

 

pr. forhold

 

 

          6.500

 

 

Gjelder dispensasjon uten høring i byggesaker for garasje og uthus hvor det er mindre konsekvenser enn tiltak med hoveddel (boareal)

 

Dispensasjoner uten høring for delesaker, tilbygg, påbygg, underbygg til bolig i LNF-område.  pr. forhold           4.500 Gjelder mindre utvidelser i eksisterende boliger i LNF-område.
Dispensasjoner uten høring for garasje/uthus og andre mindre tiltak LNF-område pr. forhold           3.500 Gjelder garasje knyttet til eksisterende bolig i LNF.
Gebyr for oppmålingstjenester / fradelingsbehandling
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger

Pkt 5.1  Grensejustering og tillegg - Matrikkelloven §6 og §15

     
Fra 0-150 m² pr.areal           7.280  
Fra 151-300 m² pr.areal           9.810  
Fra 301-450 m² pr.areal         11.810  
Fra 451-600 m² pr.areal         13.920  
Fra 601-750 m² pr.areal         15.920  
Fra 751-900 m² pr.areal         18.035  
Fra 901-1050 m² pr.areal         20.040  
For arealer fra 1051 m² brukes pkt.5.2 pr.areal    
Matrikulering ved arealoverføring: + 20% på gebyr pga. merarbeid      

Pkt 5.2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  - Matr.l. §6

     
Fra 0-1500 m² pr.areal         21.200  
Fra 1501-3000 m² pr.areal         26.900  
Fra 3001-4500 m² pr.areal         31.640  
For arealer over 4500 m² øker gebyret med kr. 500 pr.daa.      
Der det foreligger vektorisert godkjent reguleringsplan, reduseres gebyret med 20 % pr. tomt fra og med tomt 2 til og med tomt 4, og reduseres med 30 % pr. tomt fra og med tomt 5.      

Pkt 5.3 Oppmålingsforretning: Enkelte grensepunkt - Matr.l. §17

     
Oppmålingsforetning over grenser som ikke tidligere er koordinat-bestemt. Minstegebyr er for to punkt. pr. to punkt           5.270  
Fra og med tredje grensepunkt pr. pkt           2.530  
Ved koord bestemte pkt. uten innkalling. Minstegebyr er for to pkt. pr. to punkt           2.635  
Fra og med tredje grensepunkt pr. punkt           1.265  

Pkt 5.4 Oppmålingsforetning  over punktfeste - Matr.l. § 6

     
Oppmålingsforetning over punktfeste pr. festenr.         10.600  

Pkt 5.5 Gebyr for avbrutt forretning

     
Ved annullert forretning. I tillegg kommer timer for brukt tid på forretningen. pr. sak           4.210  

Pkt 5.6 Gebyr for opprettelse av anleggseiendom - M.forskr.§29

     
For volum fra 0 - 4500 m3 pr. anl.nr.         21.095  
For volum over 4500 m3 pr.1000 m3 pr. anl.nr.           2.110  

Pkt 5.7 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  -M.forskr.§31

     
 0-1500 m² pr. bnr.           4.850  
Over 1501 m² pr. påbegynt daa                575  

Pkt 5.8 Ny matrikkelenhet uten måling og merking - M.forskr.§25 og §40

     
Oppretting av ny matrikkelenhet uten krav til måling og merking pr. bnr.           4.850  

Pkt 5.9 Matrikkelføring av privat grenseavtale - M.forskr.§44

     
For inntil to punkter eller 100 meter grenselinje. pr. pkt           3.055  
For hvert nytt punkt utover 2 pkt eller 100m pr.  pkt               420  

Pkt 5.10 Gebyrsats for arbeider etter medgått tid

     
Gebyr  etter medgått tid Nei              975  

Pkt 5.11 Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev

     
Statlige satser      
Fra 0 - 10 sider pr. stk              183  
Mer enn 10 sider pr. stk              365  

Pkt 5.12 Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven - Eierseksj.loven - M.forskr. §35

     
Gebyr med befaring i marka 5 X rettsgebyr (1 049) pr. sak           5 245  
Ekspedisjonsgebyr pr.eierseksjon pr. seksjon              570  
For  ekslusive utearealer og krevende saker, etter anvendt tid utover grunngebyr. Tillegg for arbeider i marka etter regulativets pkt 5.3 pr.sak    

Pkt 5.13 Tinglysingsgebyr

     
pr.tinglysing, statens sats pr. enhet              525  

Pkt 5.14 Gebyr der deler av arbeidet utføres av andre

     
Klargjøring og registrering 30 % pr.  sak    
Innkallelse og avholdes av forretn. 20 % pr.  sak    
Merking 10% pr.  sak    
Måling,beregning og uttegning 40% pr.  sak    
I tillegg kommer etterarbeid og matrikkelføring etter timeforbruk pr.  sak    
Uavhengig av denne avtalen kan det inngås egne avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyrer. pr. sak    

Pkt 5.15 Fradeling etter Pbl §20-1 m og §19-2

     
Gebyr bestemmes etter sakens kompleksitet. (Ved dispensasjoner se gebyrregulativet for byggesak kap 4.)      
Minstepris pr. sak           4.750  
Maksimumspris pr. sak         10.547  

Pkt 5.16 Bygningsplassering når kommunen har ansvarsrett for plassering

     
For bolighus eller en bygningskropp pr. bygning           9.910 Tjeneste
Hus + garasje samlet         11.600  
Garasje eller uthus pr. bygning           4.320  
2. gangsutstikking pr bygning           2.310  
Plassering er inkl. beliggenhetsktr.      

Pkt 5.17 Meglerforespørseler

     
Gebyr pr.eiendom etter avtale pr. eiendom           2.111  

Pkt 5.18  Situasjonskart

     
Situasjonskart pr. eiendom              820 0
Gebyr for landbrukstjenester
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger

Pkt 6.1 Gjødselplanlegging

     
Førstegangsplan, grunngebyr pr. plan 840 Tjeneste
Oppfølgingsplan m/nye jordprøver, grunngebyr pr. plan 840  
Oppfølgingsplan u/nye jordprøver, grunngebyr pr. plan 540  
Pris pr. skifte, m/husdyr pr. skifte 50  
Pris pr. skifte, u/husdyr pr. skifte 40  

Pkt 6.2 Teknisk og økonomisk planlegging

     
For timebaserte tjenester pr. time 975  

Pkt 6.3 Konsesjonsgebyr - Statens sats

     
Ubebygd eiendom pr. eiendom 1500  
Bebygd eiendom pr. eiendom 5000  
Delingsgebyr, jordloven pr. sak 2000  

Reguleringsplaner

 

Kapittel 1 - Fellesbestemmelser

Pkt 1.1 Generelt

Bestemmelsene gjelder for alle byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker m.m. med mindre annet er bestemt under det enkelte kapittel i regulativet. 

Pkt 1.2 Gebyr

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser som framgår av regulativet. Gebyr skal dekke kommunens kostnader med tjenestene. Betaling av gebyr er et vilkår for å få utført tjenesten det søkes om.
Etter merverdiavgiftsloven §2, 2. ledd, skal alle varer og tjenester være avgiftspliktig, unntatt for offentlig myndighetsutøvelse, som å fatte beslutninger, vedta tiltak e.l.
Gebyret fastsettes på grunnlag av de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad er mottatt i kommunen, og det er bruksarealet BRA som skal benyttes ved beregningen av gebyret i byggesaker. Dersom det ikke kan beregnes BRA, skal bebygd areal BYA benyttes. Gebyr skal beregnes for hvert enkelt tiltak.
Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen fordi regulativet er en forskrift. Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak er kun en oppfølging av gebyrregulativet og ikke et enkeltvedtak ihht. forvaltningslovens bestemmelser.

Pkt 1.3 Betalingstidspunkt

Gebyret skal i hovedregel betales før en tjeneste utføres. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Udekket krav videresendes kemner . Gebyret for ulike sakstyper forfaller for øvrig til betaling slik: 

Planforslag og konsekvensutredninger:

Gebyr for reguleringsplan, planprogram, planendring og dispensasjon skal være betalt før saken legges fram til førstegangsbehandling. Unntak gjelder for planer der beregning av gebyr må justeres så nært opp mot behandlingen, at fakturafrist må påløpe etter behandlingsdato. 

Byggesaker:

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Gebyr  må betales førgangsettingstillatelse, brukstillatelse, eller ferdigattest blir gitt. 

Oppmålingsarbeider:

Gebyret kan kreves betalt før oppmålingsarbeidet igangsettes. Dette gjelder ikke gebyr etter anvendt tid. Gebyr etter reglene i Matrikkelloven skjer etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter. Tinglysingsgebyr påplusses gebyret. Utgifter til merkemateriell kan påplusses. Gebyrene etter matrikkelloven er fritatt for merverdiavgift. I vinterperioden 1 november til 1 mai, kan tidsfristen på 16 uker fravikes. Matrikkelforskriften §18, tredje ledd.

Seksjoneringssaker:

Gebyret kan kreves betalt før tinglysing. 

Pkt 1.4 Særskilte kostnader

Nødvendige utgifter til tinglysing og annet som kommunen utreder som ledd i behandlingen, betales i tillegg til fastsatt gebyr.
Dersom kommunen engasjerer sakkyndig bistand, jf plan- og bygningslovens § 33-1, betales slike utgifter i tillegg til fastsatt gebyr.

Pkt. 1.5 Urimelig gebyr - Fravikelse av gebyrregulativet

Ved gebyrfastsettelsen kan virksomhetsleder for kommunal forvaltning vurdere å redusere gebyr som anses som urimelig høyt. Med urimelig menes her meget stort avvik fra gjennomsnittlige omkostninger for sammenlignbare saker.
Virksomhetsleder kan vurdere å gi gebyrfritak for mindre byggverk i tomter regulert til friområder, grav- og urnelunder, offentlig grønnstruktur, vern av kulturmiljø eller kulturminne.

pkt 1.6 Timepris

Ved tiltak som ikke er beskrevet i kapitel 2-5 eller ved mertid ved saksbehandling av tidskrevende saker kan gebyr beregnes etter timepris.
Gebyr for plansaker
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger

Pkt 2.1 Reguleringsplaner
kap. 12 Pbl §12-14, pbl 12-8,  og §4-2

     
0-10 daa, minstepris daa         88 022  
0-60 daa  daa           1 853  
60 daa og over, makspris             daa         176 156 Beregnet ut i fra erfart tidsbruk
Mindre endring av reguleringsplan  pr. tiltak         32 129  inkl. gebyr for oppsartsmøte

Pkt 2.2. Konsekvensutredninger pbl § 4-2

     
0-10 daa, minstepris daa         70 461  
10-60 daa daa           1 527  
60 daa og over, makspris daa        132 197  
Oppstartsmøte pr. tiltak         10 908  

Pkt 2.3
Timepris

pr time            975 Beregnes etter forhold årsverk/oppgaver/kostnader

Utleie Skjoldnestangen eller bankplassen

Bruk av kommunale arealer
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Skjoldnestangen døgn 2 500  
Bankplassen døgn 2 500  
Gebyr for manglende opprydning gang 3 500  

Utleie av telt, paviljong, toaletter

Utleie av telt, paviljong etc.
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Utleie av toaletter (type festival) m/tømming/vask  døgn 625  
Utleie av telt/paviljong 8x4 m døgn 625  

Graving kommunale veger

Graving i kommunal veg, saksbehandlingsgebyr
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Administrasjonsgebyr  stk 4 900  
Kompensasjon for forringelse 0-10 m² 2 200  
Kompensasjon for forringelse 10-20 m² 3 600  
Kompensasjon for forringelse 20-50 m² 4 700  
Kompensasjon for forringelse over 50 m² 7 400  

Kulturminner spredt avløp - kartlegging

Kartlegging kulturminner spredt avløp
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Arkeologiske utgravinger  stk 975  

Næring

Salg- og skjenkebevillinger 

Bevilgningsgebyrer omsetning av alkoholholdig drikk
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Salg pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 -  0* * Her vil du finne til envher tid gjeldende pris
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
Skjenking pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 -  0*

 * Her vil du finne til envher tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling

pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 - 1* * Her vil du finne til envher tid gjeldende pris  
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 - 4* * Her vil du finne til envher tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling
Ambulerende bevilgning   350* * Her vil du finne til envher tid gjeldende pris 
Fastsettes iht. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.FOR-2005-06-08-538Kap.6 *ny sats ikke kjent pr. vareliter, minimumsbeløp eller ambulerende bevilling

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

Kunnskapsprøve

Kunnskapsprøve
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Kunnskapsprøven prøve

400*

Her finner du til enhver tid gjeldende pris på Kunnskapsprøve 

* Gebyret fastsettes iht. FOR-2005-06-08-538 Kap. 5§5-6. 

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

Etablererprøve

Etablererprøve
BeskrivelsePris pr. Pris inkl. mvaTilleggsopplysninger
Etablererprøven prøve

400*  * Her vil du til enhver tid finne gjeldende pris
Fastsettes iht. FOR-2010-02-02-176

Prisene blir ofte tilgjengelig for kommunene etter kommunestyrenes møte i desember

Kultur, idrett og fritid

Digitalt museum

Digitalt museum
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Digitale bildefiler, papirbilder m.v - egne priser                 -   Bestilling av digitale bilder m.v. håndteres av Akershusmuseet.

Utleie ved Badet Kulturtun

Leie Badet kulturtun
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Camilla  Arrangement           2 180  
Nicolai  Arrangement           1 100  
Camilla og Nicolai samlet  Arrangement           3 250  
Camilla, Kafé Kilden med kjøkken og dekketøy  Arrangement           4 400 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Nicolai, Kafé Kilde med kjøkken og dekketøy  Arrangement           3 300 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Camilla, Nicolai og kafé Kilden samlet inkl. kjøkken og dekketøy  Arrangement           5 400 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Camilla, Nicolai, Kafé Kilden, Musikkafé samlet inkl. kjøkken og dekketøy (hele 1. etasje)  Arrangement           6 500 Dekketøy lånes kun ut ved leie av kjøkken. Kjøkkenet leies ikke ut på hverdager.
Kafé Kilden og Musikkafé samlet  Arrangement           3 300 Kafé Kilden leies ikke ut uten kjøkken og dekketøy
Klargjøring f.eks. fredag kveld/rydding søndag formiddag  dag              520 Fredag og søndag kr. 1020,-
Camilla, Nikolai - lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Badet kulturtun 17. mai  Arrangement   Fri leie for skolearrangement. Gjelder arrangement for skoleelever/barn. 

Utleie ved Panorama og kafè Henrik

Priser utleie ved Panorama 
Panorama
BeskrivelsePris pr.Pris inkl. mva.Tilleggsopplysninger
Wergelandsalen  - lag og foreninger  Arrangement           3 270 Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret. Kafé Henrik kan inngå i leien uten kostnad hvis ledig.
Wergelandsalen   Arrangement           7 000 Inkl. konferansepakke: to mikrofoner, hvitt scenelys etter behov, prosjektor/lerret. Kafé Henrik kan inngå i leien uten kostnad hvis ledig.
Kafè Henrik - lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Kafè Henrik   Arrangement   2.180  
Prøver i forkant av forestillinger og konserter  Arrangement  320 Lokale lag og foreninger betaler ikke for prøver. Leietakere med fri leie må vike til fordel for betalende leietakere.
Preproduksjon Dag 5.000  
Leie Wergland-salen; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger  Arrangement  2.350 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie Wergland-salen; stor lys-/lydpakke.   Arrangement  3.050 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie av flygel  Arrangement    Pris etter avtale
Rabatt- Panorama                 -   Ved leie til ett arrangement som går over fire dager eller mer, innvilges 25 % på husleie og leie av husets tekniske utstyr. 

Utleie Søndre Samfund

Leie Søndre samfund
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Storsal 1. etasje med kjøkken   Arrangement

          2.080

 
Storsal 1. etasje med kjøkken – lag og foreninger  Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Kjøkken  Arrangement              690  
Teatersal nede  Arrangement           1.570  
Teatersal nede - lag og foreninger   Arrangement  Fri leie  Gjelder ikke lukkede selskaper i lagets regi
Hele huset  Arrangement           3.200  
Øving i forb. med arrangement  dag              320 Lokale lag og foreninger belastes ikke for øvelser/møter

Utleie flerbrukshall

Leie flerbrukshaller
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Sal - Eidsvollhallen Time 330  
Sal- Råholthallen Time 330  Pris gjelder en bane
Sal-Minnesundhallen Time 330  
Lag og foreninger    Fri leie  Gjelder ikke inntektsbringende arrangement

Kino

Kinoforestillinger

Kinobilletter
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Barn 2D filmer Forestilling               80  
Voksen 2D filmer Forestilling              110  
Honnør 2D filmer Forestilling               95  
Barn  3D filmer Forestilling              105  
Voksen  3D filmer Forestilling              130  
Honnør  3D filmer Forestilling              115  

Kulturskole

Eidsvoll kulturskole
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Skolepenger pr. år År           3.234 Ved bekreftelse avplass, gjelder hel semesteravgift. Gjelder fra høsten 
Gruppeaktiviteter pr. år År           3.234  
Kurstilbud innenfor ordinært tilbud kurs           1.122 Gjelder kurs innenfor budsjettrammen
Kurstilbud utenfor ordinært tilbud kurs               -   100 % av faktisk kostnad. Gjelder kurs utenfor budsjettrammen
Salg timer ordinært – pr. årstime Årstime         13.260 Salg til kor og korps.
Salg av timer utenfor ordinært tilbud                 -   100 % av faktisk kostnad
Leie av instrument pr. år År              600  
Søskenmoderasjon     20 % søskenmoderasjon på faste undervisningstilbud

Bibliotek

For sent leverte bøker

For sent leverte bøker
 VoksneBarn
1. gangs purring 30,- 20,-
2. gangs purring 60,- 30,-
3. gangs purring 90,- 40,-

 Dersom bøkene ikke blir levert etter 3.gangs purring vil erstatningskrav påløpe. 

Erstatning

Erstatning
 VoksneBarn
Tapt lånekort 25,- 15,-
Bøker 400,- 280,-
Tegneserier 150,- 150,-
Tidsskrift 100,- 100,-
Lydbøker 420,- 375,-
CD-er 200,- 200,-
DVD-er 225,- 225,-
DVD-serier Markedspris Markedspris

 Erstatningskrav sendes etter 3.gangs purring.

Andre satser

 • Språkkurs, særdeles verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale: Markedspris.
 • Fjernlån fra andre bibliotek: Markedspris.
 • Alle priser er oppgitt i NOK.
 • Dersom låner er under 18 år, vil foresatte motta faktura om eventuell erstatning.

Råholt Bad

Dagsbilletter:

Enkeltbilletter på hverdager
 • Voksen kr 125,-
 • Honnør kr 105,-
 • Student kr 105,-
 • Barn under 16 år kr 80,-
 • Barn under 3 år kr 60,- (inkluderer badebleie)
 • Familie/gruppe 1+2 kr 250,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 285,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 295,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 330,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 410,- gjelder 2 voksne og 3 barn
 • Tilskuerbillett voksen kr 40,-
 • Tilskuerbillett barn kr 20,-
Enkeltbilletter på lørdager, søndager, helligdager og offentlige fridager
 • Voksen kr 145,-
 • Honnør kr 120,-
 • Student kr 120,-
 • Barn under 16 år kr 90,-
 • Barn under 3 år kr 70,- (inkluderer badebleie)
 • Familie/gruppe 1+2 kr 280,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 325,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 335,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 380,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 470,- gjelder 2 voksne og 3 barn
 • Tilskuerbillett voksen kr 40,-
 • Tilskuerbillett barn kr 20,-
 • 10-20 personer 15%, rabatten gis som rabatt på totalsum
 • 21-100 personer 20%, rabatten gis som rabatt på totalsum

12-klippskort, ordinær:

 • Voksen kr 1.250,-
 • Honnør kr 1.050,-
 • Student kr 1.050,-
 • Barn under 16 år kr 800,-
 • Barn under 3 år kr 600,-
 • Familie/gruppe 1+2 kr 2.500,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 2.850,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 2.950,- gjelder 2 voknse og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 3.300,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 4.100,- gjelder 2 voksne og 3 barn

25-klippskort, ordinær:

 • Voksen kr 2.500,-
 • Honnør kr 2.100,-
 • Student kr 2.100,-
 • Barn under 16 år kr 1.600,-
 • Barn under 3 år kr 1.200,-

12-klippskort, kun morgensvøm man-, ons- og fredag:

 • Voksen kr 1.025,-
 • Honnør kr 825,-
 • Student kr 825,-
 • Barn under 16 år kr 675,-


NB! Alle klippekort kjøpt etter 01.01.15 har 2 års varighet fra kjøpsdato.

 • Gjelder alle klippekort- og sesongkortbrukere, samt registrerte klubbsvømmere.
 • Chiparmbåndet kan fylles gjentatte ganger.
 • Pris kr 100.
 • Voksen kr 2.750,-
 • Honnør kr 2.150,-
 • Student kr 2.150,-
 • Barn under 16 år kr 1.800,-
 • Barn under 3 år kr 1.175,-
 • Familie/gruppe 1+2 kr 4.350,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 5.300,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 5.825,- gjelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 6.125,- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 6.975,- gjelder 2 voksne og 3 barn
 • Voksen kr 3.850,-
 • Honnør kr 3.250,-
 • Student kr 3.250,-
 • Barn under 16 år kr 2.550,-
 • Barn under 3 år kr 1.875,-
 • Familie/gruppe 1+2 kr 6.200,- gjelder 1 voksen og 2 barn
 • Familie/gruppe 1+3 kr 7.650,- gjelder 1 voksen og 3 barn
 • Familie/gruppe 2+1 kr 8.150,- glelder 2 voksne og 1 barn
 • Familie/gruppe 2+2 kr 8.475- gjelder 2 voksne og 2 barn
 • Familie/gruppe 2+3 kr 9.475,- gjelder 2 voksne og 3 barn

Avtalegiro

 • Råholt Bad selger avtaler med betaling over Avtalegiro. 
 • Tegn avtale direkte hos billettselger.

Betingelser: 

 • 12 måneders bindingstid.
 • 1 måneds oppsigelse etter bindingstiden.
 • Avtalen løper til den blir sagt opp etter bindingstiden. 
 • Betaler må være 18 år eller eldre.
 • Det tilbys leie av opptil 2 av 6 baner i idrettsbassenget.
 • Pris: kr 355 per time/bane. 
 • Ved leie færre enn tre ganger: 50 % tillegg
 • Det tilbys leie av halvt varmtvannsbasseng.
 • Ved leie utenom ordinær publikumsbadetid kan hele bassenget benyttes uten tillegg i prisen.
 • Hvis to grupper ønsker samme tidspunkt utenom publikumsbadetiden, får hver gruppe halvt basseng.
 • Pris: kr 550 per time.
 • Ved leie færre enn tre ganger: 50 % tillegg
 • Det kreves at minimum en instruktør/leder har gyldig livredningsprøve ved leie av baner og basseng. 
 • Hvis dette ikke er på plass, kan leie av badevakt tilbys.
 • Pris: kr 695 per time.
 • "Årlig livredningsprøve for lærere": 3-timers kurs med alarmplan, sideleie, hjerte- og lungeredning, svømming, dykking og praktisk livredning i vann.
 • Pris kr 500 per person.
 • Minimumspris per kurs kr 3.500.
 • Hvis færre enn syv deltakere deles kr 3.500 på antall deltakere.
 • Maks antall 12 personer.

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Festeavgift for gravsteder  grav/år           160,0 Feste av gravsted (pr gravsted) pr år

Kopiering og rett kopi

Kopiering
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
A4 Ark  ark                 2 Pr. ark svart/hvitt. Tosidig: Tillegg ½ prisen for en
A4 Ark                    10 Pr. ark farge. Tosidig: Tillegg ½ prisen for en
Rett kopi ark                 6 Rett kopi som tosidig A4*2  (inkl. kopi og stempel)
A3 Ark  ark                 4 Pr. ark svart/hvitt. Tosidig: tillegg ½ prisen for en
A3 Ark                    16 Pr. ark. farge. Tosidig: tillegg ½ prisen for en
Kopiering for Lag og foreninger ark   Lag og foreninger faktureres halv pris av ovennevnte inkl. moms

Ved totalsum inntil 50 betales kontant, ved totalsum over 50 sendes faktura


Publisert: 19.12.2016 10:56:13
Sist endret: 19.12.2016 10:56