Innhold

Gebyrregulativ 2024

Gebyrregulativet ble vedtatt i kommunstyremøtet i desember 2023. Det er prisene som står i sist vedtatt gebyrregulativ som er gjeldende til enhver tid. 

Gebyrregulativ for Eidsvoll - 2024

Barnehager

Egenandeler og priser for barnehager

Skoler - SFO

Egenandeler og priser for SFO skoler

Kommunalteknikk

Kommunaltekiske priser 

Inneholder priser som renovasjon, vann- og avløpsgebyrere, septikk, graving kommunale veger og arealer, saksbehandling etter forurensningsloven, saksbehandling etter plan- og bygningsloven, kartlegging kulturminner spredt avløp, gebyr for spesielt forurenset avløp, øvrige gebyrer vann- og avløp, graving i kommunale veger og arealer, bruk av kommunale arealer i Sundet (dekker administrasjon, strøm, vann etc.), utleie, brann og redning.

Kommunal forvaltning

Meglerhenvendelser - priser

Landbrukstjenester - priser

Byggesaker og oppmåling

Egenandeler og priser for byggesaker og oppmåling

Helse og bistand

Egenandeler og priser for tjenester under helse og bistand

Hjemmebaserte tjenester

Egenandeler og priser for tjenester under Hjemmebaserte tjenester

Pleie og omsorg - satser og egenandeler - pleie og omsorg

Satser og egenandeler for tjenester innenfor pleie og omsorg

Kultur - billettpriser Panorama

Kultur - billettpriser Panorama

Kultur - leie av lokaler m.m

Kultur - leie av lokaler m.m.

Kultur - billettpriser Råholt bad

Kultur - billettpriser Råholt bad

Kultur - Kulturskole

Eidsvoll kulturskole

Kultur - Eidsvoll bibliotek

Eidsvoll bibliotek

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd

Omsetning av alkoholholdig drikk

Omsetning av alkoholholdig drikk

Tilsyn med sag av tobakksvarer mv. 

Tilsyn med salg av tobakksvarer m.v.

Alle priser og gebyrer finner du her

- se øvrige priser, egenandeler og gebyrer  Gebyrregulativ for Eidsvoll - 2024


Publisert: 19.12.2016 10:56:13
Sist endret: 27.02.2024 13:26