Innhold

Gebyrregulativ 2023

Gebyrregulativet ble vedtatt i kommunstyremøtet i desember 2022. Det er prisene som står i sist vedtatt gebyrregulativ som er gjeldende til enhver tid. 

Gebyrregulativ for Eidsvoll - 2023

Barnehager

Egenandeler og priser for barnehager

SFO - skoler

Egenandeler og priser for SFO skoler

Kommunalteknikk

Kommunaltekiske priser 

Inneholder priser som renovasjon, vann- og avløpsgebyrere, septikk, graving kommunale veger og arealer, saksbehandling etter forurensningsloven, saksbehandling etter plan- og bygningsloven, kartlegging kulturminner spredt avløp, gebyr for spesielt forurenset avløp, øvrige gebyrer vann- og avløp, graving i kommunale veger og arealer, bruk av kommunale arealer i Sundet (dekker administrasjon, strøm, vann etc.), utleie, brann og redning.

Kommunal forvaltning

Meglerhenvendelser - priser

Landbrukstjenester - priser

Byggesaker og oppmåling

Egenandeler og priser for byggesaker og oppmåling

Siden er under oppbygging 

- se øvrige priser som mangler i Gebyrregulativ for Eidsvoll - 2023


Publisert: 19.12.2016 10:56:13
Sist endret: 24.01.2023 20:27