Innhold

Stortings - og sametingsvalg 

Valgdagene er søndag 12. og mandag 13. september 2021

Sametingsvalg

Det er også sametingsvalg i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. Her kan du lese litt mer om sametingsvalg

Stemmesteder på valgdagen

Åpningstider

 • Søndag 12. september 2021 klokken 16-20
 • Mandag 13. september 2021 klokken 10-21

NB! nytt valglokale for Eidsvoll Verk krets

 
NrKretsStemmelokale
1

Dal

Dal skole

2

Råholt

Råholt skole

3

Eidsvoll Verk

Eidsvoll 1814, Wergelands Hus

4

Vilberg

Vilberg skole

5

Ås

Ås skole

6

Minnesund

Langset skole

7

Feiring

Fløygir ungdomslokale

Legitimasjon

- husk å ta med legitimasjon!

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Valgkort er ikke legitimasjon.

Gode eksempler på legitimasjon er

 • pass, ID-kort, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.
  Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. 

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. 

Valgkort

Om det digitale valgkortet

Et digitalt valgkort er et mer tilgjengelig valgkort for de aller fleste av oss. For alle med smarttelefon, betyr det at valgkortet alltid er med og ikke noe vi må huske på. Valgkortet når velgerne også direkte på den måten de er vant til å ta imot informasjon fra det offentlige. Digitale valgkort kommer også frem til grupper som ikke befinner seg på sin oppgitte adresse, noe som gjelder mange studenter. Det kommer også til å føre til en betydelig reduksjon av valgkort i retur.

Se en illustrasjon på det digitale valgkortet blir. 

Om fysisk valgkort

Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Dersom du forhåndsstemmer kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune. Det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene og går raskere for deg dersom du tar med valgkortet når du skal stemme - men det er ikke et krav for å få stemt.

 • Du kan stemme uten valgkort. (registreringen går raskere om du har det tilgjengelig)
 • Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon. Ta med legitimasjon
 • Har du andre spørsmål om valgkortet, ta kontakt via Innbyggertorget tlf, 66107000

Stemmerett og manntall

Disse har stemmerett ved Stortings- og sametingsvalget:

Norske statsborgere som:

 • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
 • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53

 

 1. Stemmerett ved stortingsvalg etter valgloven § 2-1.
 2. I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de
  a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. 

For å kunne stemme ved Stortings- og sametingsvalget, må du stå innført i manntallet i en kommune.

Samer som er innført i sametingets valgmanntall har stemmerett ved sametingsvalg, noe som innebærer at denne stemmeretten er begrenset til de med samisk tilhørighet. 

For å kunne stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere.

Feil i manntallet? 

Manntallet legges ut for offentlig ettersyn i Innbyggertorget i rådhuset og Eidsvoll bibliotek i uke 28, tidligst 8. juli 2021.
Den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til valg@eidsvoll.kommune.no 

Dette er i henhold til valgloven § 2-6 og §2-7 

Tidligstemming

Fra 1. juli til 9. august:
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi stemme fra 1. juli. 

Tidligstemming foregår kun i rådhuset i Eidsvoll og kan gjøres innenfor rådhusets åpningstider. 

Forhåndsstemming i Eidsvoll

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 fra og med 10. august til og med 10. september.

Du kan forhåndsstemme i valglokaler hvor som helst i landet! Din stemme vil bli sendt til kommunen du er registrert bosatt i. Du finner oversikt over alle landets valglokaler via nettsiden til valglokaler.no.

I Eidsvoll kommune kan du forhåndsstemme på følgende steder:  

Panorama - foajeen

Panorama har adresse rådhusgata 5, 2080 Eidsvoll.

Åpningstider fra og med tirsdag 10. august hverdager klokken 10-18 lørdager 10-15

Eidsvoll Amfi:

Eidvoll Amfi har adresse Gladbakkvegen 1, 2070 Råholt

Åpningstider fra og med 24. august: hverdager klokken10-18, lørdager 10-15 

Eidsvoll videregående skole:

Valgfunksjonærer kommer til skolen 8. og 9. september - klokken 10-14

Institusjoner:

Kommunens institusjoner vil bli kontaktet for å avtale dag for forhåndsstemmemottak.

Hjemmestemming

 • Du kan søke om å få hjemmestemming ved behov

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme ved et av kommunens stemmelokaler, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Slik søknad må være kommunen i hende senest fredag 10. september innen kl. 10.00. 

e-post: valg@eidsvoll.kommune.no , telefon: 66 10 70 00

 

I karantene eller isolasjon på valgdagene?

Hvis du ikke har bestemt deg, eller ikke har hatt mulighet til å forhåndsstemme, og havner i isolasjon eller karantene har vi selvsagt gjort alt vi kan for å legge til rette for dette også.
Da har du følgende muligheter 
Er du i karantene som følge av Covid-19 eller har du luftveissymptomer?

Personer som er i karantene og personer som har symptomer på valgdagen, skal stemme i egne lokaler, det vil si i Badet kulturtun i Badebakken. Der vil kvalifisert personell sørge for trygg stemmeavgivning. Lokalet vil være åpent på valgdagen mandag 13.september mellom kl.10 og kl.15.00. Har du spørsmål om karantene og stemmeavgiving kan du ringe kommunen på mobilnummer 94002186 (mellom kl.08.00 og 21.00 alle dager).

Husk at du må legitimere deg med gyldig ID med bilde når du skal avgi stemme.

 • Åpningstider for deg i karantene er mandag 13. september, klokken 10.00 og 15.00, på Badet Kulturtun.

Det er da satt opp et stemmeavlukke utendørs, under tak. Her kan du henvende deg til en stemmemottaker innenfor gitt åpningstid.

Fremgangsmåte:

 • Før du går inn i stemmeavlukket får du utdelt hansker og en konvolutt med alle stemmesedler i.
 • Det er viktig at du bruker hansker gjennom hele prosessen.
 • Inne i avlukket kan du velge stemmeseddel og gjøre eventuelle rettinger
 • Det er viktig at du tar med deg resten av stemmesedlene i konvolutten (de ubrukte) hjem.
 • Gå så til stemmemottaker for å få stempel på din stemmeseddel og for å vise legitimasjon.
 • Stemmeseddel skal puttes i urne av deg selv.
Er du satt i isolasjon som følge av Covid-19?

Dersom du har fått påvist Covid-19 og er satt i isolasjon skal du ikke oppsøke et valglokale.

Innbyggere som er i isolasjon på grunn av covid-smitte på valgdagen skal bestille hjemmestemming. Hjemmestemming kan bestilles hele helgen og frem til kl.10.00 på valgdagen mandag 13. september ved å ringe kommunen på mobilnummer 94002186 (mellom kl.08.00 og 21.00 alle dager) med beskjed om at du ønsker hjemmestemming. For å stemme hjemme må du oppgi navn, adresse og telefonnummer og vi vil ringe tilbake for å avtale tid. 

Husk at du må legitimere deg med gyldig ID med bilde når du skal avgi stemme.

 

Forhåndsstemming i utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Her finner du all informasjon rundt stemmegivning i utlandet

På valgdagene

På valgdagene 12. og 13. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var registrert som bosatt den 1. juli 2021. 

Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket  som helst valglokale i kommunen din. 

Stemmesteder tilgjengelig

 • Søndag 12. september 2021 klokken 16-20
 • Mandag 13. september 2021 klokken 10-21
 
NrKretsStemmelokale
1

Dal

Dal skole

2

Råholt

Råholt skole

4

Eidsvoll Verk

NB! Nytt stemmested.
Eidsvoll 1814, Wergelands Hus

7

Vilberg

Vilberg skole

8

Ås

Ås skole

9

Minnesund

Langset skole

10

Feiring

Fløygir ungdomslokale

 

Les mer om valget

Regjeringens valgportal

Valgresultater

på valgresultat.no

Valgresultater for Eidsvoll

Kretsvise resultater (vil lenkes opp når opptelling av stemmer starter) 
- velg bytt sted øverst i bildet du kommer til, om det ikke skulle stå Akershus eller Eidsvoll
- Velg Akershus - Velg Eidsvoll 

Valgmedarbeidere 

Rekruttering av valgmedarbeidere starter allerede, rett etter et valg, altså under evalueringen av gjennomføringen av inneværende valg. 

Hovedforarbeidet til valgårene starter allerede august/september året i forvegen. Allerede da kan det være at man søker etter flere medhjelpere til selve valgdagene eller til gjennomføring av forhåndsstemmemottak. 

Ønsker du å være valgmedarbeider? Vi har pr. d.d. 15. august nok personer til verv og som reserve.

Valgmedarbeidere gjelder til årets Stortings- og sametingsvalg som i Eidsvoll er søndag 12. september 2021 samt selve valgdagen mandag 13. september 2021.

I Eidsvoll har vi syv stemmekretser - disse finner du i oversikten - stemmesteder. Det ytes godtgjøring, overtid, samt fri med lønn, man må også gjennomføre en opplæring i mottak og registrering. Dette får man også godtgjøring for.

Kunne du tenke deg å være med, ta kontakt med Eli Ann R. Purser, Eidsvoll kommune, v/Fellestjenesten og politisk sekretariat - eli.ann.purser@eidsvoll.kommune.no.


Publisert: 01.12.2016 13:43:01
Sist endret: 17.11.2022 15:06