Innhold

Formelle krav og frister

Formelle krav og frister for innlevering av listeforslag - frist 1. april

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister

  • Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll eller leveres på rådhuset: Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll
  • Frist for å levere listeforslaget er 1. april kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet kommunen!
    NB! Det holder ikke at listeforslaget er poststemplet innen tidsfrist
  • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille. 
  • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres 
  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget

Valgdirektoratet har utarbeidet en mal for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 som bør brukes. Denne inneholder alle formelle krav til listene.

På denne linken kan du lese fullstendig gjennomgang av kravene til listeforslag og behandling av disse i henhold til valgboka.

Spørsmål 

kan rettes til valgstyrets sekretær Nina Thorsen Hageløkken på mail: nina.thorsen.hagelokken@eidsvoll.kommune.no  

Listeforslag og godkjente valglister

Listeforslag

Her vil vi presentere listeforslagene etterhvert som de kommer inn til oss. Se ovenfor når det gjelder frister og formelle krav. Listene ligger også til offentlig gjennomsyn i papirformat i Eidsvoll rådhus, innbyggertorget.

Godkjente valglister

Valglistene til kommunestyrevalget 2019 ble godkjent i valgstyrets møte 28.05.2019. 


Publisert: 21.03.2019 14:18:25
Sist endret: 21.03.2019 14:18