Innhold

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september 2017 

I Eidsvoll er det også mulig å stemme søndag 10. september 2017

Sametingsvalget

Sametingsvalget 2017 avholdes i Ås krets, på Ås skole.

Åpningstider:

Søndag 10.9 - kl. 1600 - 2000
Mandag 11.9 - kl. 1000 - 2000

Stortingsvalget

Stortingsvalget 2017 avholdes ved følgende stemmesteder

Åpningstider

søndag 10. september kl. 16.00 - 20.00
mandag 11. september kl. 10.00 - 20.00

Stemmesteder
NrKretsStemmelokale
1

Dal

Dal skole

2

Råholt

Råholt skole

3

Eidsvoll Verk

Eidsvoll Verk skole

4

Vilberg

Vilberg skole

5

Ås

Ås skole

6

Minnesund

Langset skole

7

Feiring

Fløygir ungdomslokale

Informasjonsbrosjyrer på flere språk:

Disse brosjyrene endres fra valg til valg - derfor ligger det kun en lenke her i perioden det er aktuelt. 

Valgresultater

på valgresultat.no

Valgresultater for Eidsvoll

Kretsvise resultater 
- velg bytt sted øverst i bildet du kommer til, om det ikke skulle stå Akershus eller Eidsvoll
- Velg Akershus - Velg Eidsvoll 

Husk at du ha med legitimasjon!

På valgdagen 10. september og 11. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var registrert som bosatt den 1. juli 2017. 

Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket  som helst valglokale i kommunen. 

Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme. Imidlertid du ha med legitimasjon.

Valgkort: 

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten fra sin kommune. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. Dersom adresseendring kun er meldt til Posten, vil folkeregisterets adresse være feil - og valgkortet sendes oss i retur.

Valgkortet kan hentes på innbyggertorget i rådhuset.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Dersom du forhåndsstemmer kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Har du andre spørsmål om valgkortet, ta kontakt via Innbyggertorget tlf, ,66107000 eller chat med oss, du finner mulighet til å chatte med oss helt øverst på sidene våre. 

Legitimasjon: 

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan IKKE gå god for eller bekrefte velgerens identitet. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødseldato og bilde. 

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. 

Stemmerett og mantall: 

Disse har stemmerett ved Stortings- og sametingsvalget:

Norske statsborgere som

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de mantallsføres i Oslo kommune. 

For å kunne stemme ved Stortings- og sametingsvalget, må du stå innført i mantallet i en kommune.

Les mer om hvordan du stemmer på valgdagene 10. september og 11. september på regjeringens valgportal (se under).

Les mer om valget på

regjeringens valgportal

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn:

I henhold til valgloven § 2-6 legges manntallet for stortingsvalget ut til offentlig ettersyn i innbyggertorget i rådhuset og Eidsvoll bibliotek i uke 28. I henhold til valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

I henhold til forskrift om valg til sameting § 8 legges sametingets valgmanntall også ut til offentlig ettersyn ved innbyggertorget i rådhuset og Eidsvoll bibliotek i uke 28 eller så snart valgstyret har mottatt det. Det er forskriftens § 9 som gjelder for eventuelle rettinger.

Tidligstemming:

Fra 3. juli til 9. august:
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi stemme fra 1. juli (3. juli i år) og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Dette gjelder også for sametingsvalget. For å avtale tid og sted for slik stemmegivning, kontakt innbyggertorget i rådhuset, tlf. 66 10 70 00.

Forhåndsstemming:

Valgstyret har fastsatt slike steder og tider for forhåndsstemmingen ved valget i 2017:

Det avholdes 2 dager med forhåndsstemming ved Eidsvoll videregående skole:
Mandag 4. september og tirsdag 5. september fra kl. 10.00 - 14.00. 

I tillegg skal det avholdes forhåndsstemming ved innbyggertorget i rådhuset og på Gladbakk aktivitetssenter på Råholt, se tider under.

Innbyggertorget i rådhuset:

Det avholdes forhåndsstemming ved innbyggertorget i rådhuset i den vanlige åpningstiden, med slike utvidelser: 

Torsdag 31.8.       frem til kl. 2000
Torsdag 7.9.         frem til kl. 2000
Lørdag 26.8.         kl. 1000 - 1400
Lørdag 2.9.           kl. 1000 - 1400

Gladbakk aktivitetssenter, Gladbakkvegen 54, Råholt:

Det avholdes forhåndsstemming ved Gladbakk aktivitetssenter disse dagene:  

Fredag 18.8.         kl. 1000 - 1800
Fredag 25.8.         kl. 1000 - 1800
Fredag 1.9.           kl. 1000 - 1800
Fredag 8.9.           kl. 1000 - 1800

Lørdag 19.8.         kl. 1000 - 1400
Lørdag 26.8.         kl. 1000 - 1400
Lørdag 2.9.           kl. 1000 - 1400


Publisert: 01.12.2016 13:43:01
Sist endret: 30.07.2021 09:22