Innhold

Kort om valget

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er i 2023. Valgdagen er mandag 11. september 2023. I Eidsvoll er det også valg søndag 10. september 2023.

Press the button below to choose your language for information about the municipal and county council elections 2023.

Press here to choose language

The videos are produced by Drammen municipality.

Press here to watch information videos in 12 different languages
Language  Video

Norsk

Urdu

اردو

Tigrinja

ትግሪኛ

Litauisk

lietuvių

Arabisk

عربي

Somali

Soomaali

Tyrkisk

Türkçe

Sorani

سۆرانی

Persisk

 فارسی

Pashto

پښتو

Polsk

Polski

Engelsk

English

Hvem kan stemme

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 dersom du oppfyller ett av disse kravene:

 • Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er - eller har vært - registrert bosatt i Norge.
 • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Du er øvrig utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 11. september.

Husk at du har to stemmer

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, mens stemmeseddel til fylkestingsvalget er blå. Skal du stemme på begge må du avlegge stemmene samtidig. Det er ikke mulig å avgi stemmene separat.

Godkjente valglister til ettersyn

Fristen for å levere listeforslag gikk ut 31. mars 2023 klokken 12.00.

Valglisten ble godkjent av valgstyret 23. mai 2023.

Kommunestyrevalget

Valgliste for Eidsvoll kommune kan du se her

Fylkestingsvalget

Valgliste for Fylktestingsvalget kan du se her

 

Valgliste til ettersyn

Listeforslagene som kom inn til Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Eidsvoll kan du se ved å trykke på knappen under.

Listeforslag for Eidsvoll kommune

Valgkort

Frem til forhåndsstemmingen starter den 10. august sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle med stemmerett. De aller fleste vil motta valgkortet i sin digitale postkasse.

Trykk på knappen under for å lese mer om hvorfor du får valgkort, hvor du finner og hvordan du bruker valgkortet.

Les mer om valgkort her

Får alle digitalt valgkort?

Nei, noen får valgkortet tilsendt på papir. Dette gjelder personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registret de siste 18 månedene.

Tidligstemming

Tidligstemmingen er avsluttet!

Det er mulig å tidligstemme på rådhuset fra og med 3. juli til 9. august i Innbyggertorgets åpningstider (08.00-15.30).

Adresse: Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll

NB! Vi har ikke mottatt stemmesedler for kommunestyret. Det er derfor kun mulig å stemme på pariter.
Dette er opplysninger fra Valgdirektoratets sider (punkt 3). Klikk her for å lese mer på valgdirektoratet.no.

Stemme fra utlandet - utenriksstemming

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 1. juli 2023.

Hvor kan jeg stemme i utlandet?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske ambassader, generalkonsulater og konsulater - og hos andre oppnevnte stemmemottakere.

Kilde: Valg.no

 

Se oversikten over Norske utenriksstasjoner her

Når er fristen for å stemme i utlandet?

Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Velgere bosatt i utlandet mottar ikke valgkort, men husk legitimasjon.

Kilde: Valg.no

 

Du kan lese mer om å stemme fra utlandet her

Forhåndsstemme

Forhåndsstemmingen er avsluttet!

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. I Eidsvoll kan du forhåndstemme følgende plasser:

 • Panorama (foajeen)
 • Amfi Eidsvoll (utenfor Christiania Glassmagasin i underetasjen)

Åpningstider

Mandag - fredager 10.00 - 17.00
Lørdager 10.00 - 15.00

Forhåndsstemme i en annen kommune enn den du har stemmerett i?

Du har stemmerett i kommunen du i Folkeregisteret er registrert som bosatt i 30. juni 2023.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

Dersom du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den når du stemmer.

Når stemmeseddelen er stemplet av en valgmedarbeider legger du den i en stemmeseddelkonvolutt. Denne blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Kilde: Valg.no

 

Du kan lese mer om forhåndstemming her

Stemme hjemme - hjemmestemming

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale kan søke kommunen om å stemme hjemme eller der de er.

Når man tar kontakt med kommunen må man oppgi årsaken til at man ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er imidlertid ikke et krav om dokumentasjon. Det holder derfor å fortelle kommunen hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra.

Hvordan søker jeg om å stemme hjemme?

Du søker til kommunen om å få avgi stemme hjemme. Det er imidlertid ingen krav om at søknaden må være skriftlig. Det holder å ta muntlig kontakt med din kommune og oppgi at du ønsker å stemme hjemme.

Kilde: Valg.no

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen for å stemme hjemme bestemmes av kommunene, men fristen skal være mellom 5. og 8. september 2023.

Mer informasjon fra kommunen kommer.

Kilde: Valg.no

Hvordan gjennomføres stemmegivingen hjemme?

Når du skal avgi din stemme forklarer valgmedarbeideren hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Å stemme hjemme foregår nesten på samme måte som i et valglokale:

 • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen.
 • Du velger en stemmeseddel for partiet eller listen du ønsker å stemme på og gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.
 • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, og stempler stemmeseddelen.
 • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme. Valget er hemmelig, og du beholder selv stemmesedlene du ikke benyttet.

Kilde: Valg.no

Behov for assistanse og hjelp

Valgmedarbeiderne kan forklare deg rutinen for å få avgitt stemme og bistå med den assistansen du måtte ha behov for.

Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren eller en person du velger selv hjelpe deg med dette.
Både valgmedarbeider og selvvalgt hjelper har taushetsplikt dersom de skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Kilde: Valg.no

 

Du kan lese mer om å stemme hjemmefra her

Stemme på institusjon

Beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner kan avgi forhåndsstemme der.

Kommunene er pålagt å avholde forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner, og oppfordres til å gjøre det på andre institusjoner også.

Kilde: Valg.no

Hvem kan stemme på institusjoner og når foregår dette?

Forhåndsstemming på institusjoner avholdes slik at beboere på disse stedene skal få mulighet til å stemme dersom det er vanskelig å komme seg til ordinære lokaler for stemmegivning. Når forhåndsstemmingen avholdes på institusjon, har alle mulighet til å stemme. Det innebærer at både beboere, ansatte og pårørende kan avgi sin stemme.

Kommunene bestemmer selv når de skal avholde forhåndsstemming på institusjoner og informerer om når og hvor dette skjer. Ta derfor kontakt med kommunen din for å få vite nøyaktig tidspunkt.

Kilde: Valg.no

Veiledning

Når du skal avgi din stemme blir du møtt av en valgmedarbeider som forklarer hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Kilde: Valg.no

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Valgmedarbeideren forklarer deg rutinen for å avgi stemme og kan bistå med assistanse om du har behov for det. Medarbeideren kan også vise deg inn i valgavlukket og gi deg veiledning i hvilke partier som stiller til valg, og hvor stemmesedlene til disse ligger.

Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen kan valgmedarbeideren eller en annen person du selv velger hjelpe deg med dette. Både valgmedarbeider og selvvalgt hjelper har taushetsplikt dersom de skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Kilde: Valg.no

Legitimasjon

Dersom du bor på institusjonen hvor forhåndsstemmingen holdes, og ikke har legitimasjon, kan en ansatt gå god for at du er den du sier at du er. I slike tilfeller må den ansatte legitimere seg. Det er ikke anledning for andre velgere å gå god for din identitet.

Andre velgere som vil stemme på institusjonen må ha med legitimasjon.

Kilde: Valg.no

Stemmegivning på oppsatt forhåndsstemmested

Når kommunen avholder forhåndsstemming på institusjoner setter de opp et forhåndsstemmelokale i et eget rom, eller i fellesområder hvor det er plass til dette.

Rutinen vil være lik som hvis du gikk i et forhåndsstemme- eller valglokale for å stemme:

 • En valgmedarbeider informerer deg om hvordan du skal stemme
 • Du går inn i valgavlukket, velger stemmeseddel for det partiet du ønsker å stemme på, og foretar eventuelle endringer på seddelen
 • Du går bort til et bord med to valgmedarbeidere. De sjekker legitimasjon, eller eventuelt legitimasjon til en ansatt på vegne av deg, og stempler stemmeseddelen
 • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme

Kilde: Valg.no

Stemmegivning på rommet til velgeren

Har du ikke mulighet til å komme deg til stedet hvor forhåndsstemmingen foregår, kan også valgmedarbeiderne komme til rommet der du oppholder deg slik at du kan stemme der.

Dette foregår slik:

 • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen
 • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å stemme på og gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen
 • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, eller eventuelt legitimasjon til en ansatt på vegne av deg, og stempler stemmeseddelen
 • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme

Kilde: Valg.no

Er du folkeregistrert i en annen kommune?

Dersom du er folkeregistrert i en annen kommune enn der du avgir stemme, skal stemmen din sendes til kommunen du er folkeregistrert i.

I stedet for å slippe stemmeseddelen rett i urne, får du derfor en egen konvolutt til stemmeseddelen/-sedlene. Denne konvolutten legges sammen med valgkortet ditt i en ny konvolutt som legges i urnen.

Etter du har lagt konvolutten i urnen, blir den sendt videre til kommunen du er folkeregistrert i for opptelling.

Kilde: Valg.no

 

Les mer om å stemme på institusjon her

Valgdag

Valgdagene i 2023 er søndag 10. og mandag 11. september 2023

Åpningstider

Søndag 10. september 15.00 - 21.00
Mandag 11. september 10.00 - 21.00

Automatisk lenke til Google Maps i nedtrekksmenyen.

Dal skole

Hjæravegen 5
2072 Dal

Råholt skole

Martin Johansens Veg 85
2070 Råholt

Eidsvoll Verk skole

Furulundsgutua 8B
2074 Eidsvoll Verk

Vilberg skole

Tynsåkvegen 2
2080 Eidsvoll

Ås skole

Eidsvollvegen 11
2080 Eidsvoll

Langset skole

Dorrgutua 18
2092 Minnesund

Fløygir ungdomslokale (Feiring)

Bamrudvegen 80
2093 Feiring

Husk å ta med legitimasjon!

Kommunen kunngjør hvor valglokalene i Eidsvoll er og med tilhørende åpningstider. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen. 

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Valgkort er ikke legitimasjon.

Eksempler på legitimasjon er

 • pass, nasjonalt ID-kort, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.
  Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. 

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Valgmedarbeider

Rekruttering av valgmedarbeidere starter allerede, rett etter et valg, altså under evalueringen av gjennomføringen av inneværende valg. 

Hovedforarbeidet til valgårene starter allerede august/september året i forvegen. Allerede da kan det være at man søker etter flere medhjelpere til selve valgdagene eller til gjennomføring av forhåndsstemmemottak.

Ønsker du å være valgmedarbeider?

Valgmedarbeidere gjelder til årets kommunestyre- og fylkestingvalg som i Eidsvoll er søndag 10. september 2023 samt selve valgdagen mandag 11. september 2023.

Les mer eller meld deg som valgmedarbeider her

Valgstyre

Valgstyre i Eidsvoll kommune er Formannskapet.

 

Her kan du se medlemmer i Formannskapet


Publisert: 21.03.2023 14:37:54
Sist endret: 22.10.2023 18:53