Badevannskvalitet

Avd. for Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har ansvar for å sjekke badevannskvaliteten. Det tas analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum. Prøvene tas hver uke og analyseresultatene sendes kommunene.  

Analyse av badevann starter som regel i midten av juni, avhengig av været. Badevannskvaliteten vil bli publisert som nyheter på våre sider hver uke frem til sommer og badesesong er over. 

Følg med på kommunens nyheter som står på vår forside - her gjør vi alle analysene tilgjengelig for publikum. Vi varsler også spesielt om det skulle være for høyt bakterieinnhold ved noen av badeplassene.

Badevannskvalitet 2023

Badevannsprøver for sommeren 2023

Badevannskvalitet 2021

Badevannsprøver for sommeren 2021

Badevannskvalitet 2020

Badevannsprøver for sommeren 2020

Badevannskvalitet 2019

Badevannsprøver for sommeren 2019

Badevannskvalitet 2018

Badevannsprøver for sommeren 2018

Badevannskvalitet 2017

I 2017 ble badevannskvaliteten målt slik for Eidsvolls badeplasser

Temperaturer måles i celsius (°C). Bakterier analyseres som termotolerante koliforme bakterier (TKB) i 100 ml badevann. Utmerket badevannskvalitet er bakterietall fra 0 til 100, akseptabel kvalitet er bakterietall i området 100 til 1000, mens bakterietall på over 1000 er uegnet som badevann.

Badeplasser og badevannskvalitet
Badeplasser

Temp.

Bakt.

Temp.Bakt.Temp.Bakt.Temp. Bakt.Temp.Bakt.
  Uke 25 Uke 27 Uke 29 Uke 31 Uke 33
Fløyta (Gullverket) 16 5  17,5  5  17  2  17  14  15
Nordre (Øvre) Holsjø 14,5 <1  16  2  16  1  16  <1  15  10
Nordfløyta 15,5 3  17  1  16,5  3  12  6  16  7
Årnes (LHL) 12 2  13  1  12  1  8  47  13  4
Stensbydammen 13 22  15  41  13  200  15  27  11  260
Rødvika/Pressand 14 1  15  1 15   1  16  2  16  24
Andelva (v/E6) 14 2  17  8  15  1  17  27  16,5  5
Støjordet (Ørbekkstranda) 11 <1  13,5  2  11,5  1  11  1  14

 

Sist oppdatert, 21. juli 2017


Publisert: 27.08.2018 07:55:00
Sist endret: 11.08.2023 13:22