Innhold

Øvre Romerike Brann og redning

Øvre Romerike Brann og redning IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene i Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Nes.

Øvre Romerike Brann og redning

Feiing

Informasjon om feiing og tilsyn finner du på Øvre Romerike Brann og redning.

Feie-og tilsynsgebyr

Alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, skal ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Her legges risikovurdering til grunn for å vurdere behovet for tilsyn og feiing av disse.

Minimumsfrekvensen på fire år fra forebyggende forskriften er fjernet, noe som gir kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsyns- og feiefrekvens trenger ikke være like.

Feiing/tilsyn av fyringsanlegg
   Pris eks. moms Pris inkl. mva.
Årsgebyr pr. pipeløp, feiing  464 kr 580 kr.
Årsgebyr pr. pipeløp, tilsyn  276 kr  345 kr.
Brannvern:

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Relevant nettsteder

Øvre Romerike brann og redning

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   

Fyrverkeri

Øvre Romerike Brann og redning administrerer alt som har med salg av fyrverkeri å gjøre, og du kan finne informasjon om dette på deres nettsider:

Informasjon om fyrverkeri - Øvre Romerike Brann og redning

Overnatting i bygg som skoler, barnehager, kirken osv. 

Når du arrangerer overnatting

Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

Skal dere overnatte i et bygg der det vanligvis ikke foregår overnatting, som på skolen, i barnehagen eller i kirken?

Da må du søke brannvesenet om tillatelse på dette skjemaet (og husk, du må være ute i god tid):

Vi må vite om at det er mange mennesker som oppholder seg i et bygg der det vanligvis er tomt om natta, i tilfelle noe skulle skje.

Før du kan søke brannvesenet om tillatelse til overnatting, må arrangør og eier gå gjennom punktene under og deretter fylle ut søknadsskjemaet for overnatting og sende det til brannvesenet. Søknadsfristen er tre uker.

Som arrangør må du

  • Forsikre deg om at eier har vurdert risikoen ved å overnatte i bygget, og at eier kan dokumentere at sikkerheten er god nok.
  • Sørge for at sikkerhetsrutiner blir fulgt av alle som overnatter i bygget.

Som eier må du

  • Kunne dokumentere at bygget er i en teknisk stand som gjør at det er trygt å overnatte der.
  • Ha tenkt gjennom om det er mulig for brannvesenet å komme fram til bygget dersom uhellet er ute.
  • Sørge for at det er gode nok rømningsveger.
  • Sørge for at det er en eller flere personer over 18 år som skriver under på et dokument som bekrefter at de har kompetanse til å ha ansvaret for de overnattende.

Brannvesenet vurderer søknaden, og dersom sikkerheten for de overnattende ikke er god nok, kan brannvesenet stille krav til flere sikringstiltak eller pålegge begrensninger.

Overnatting i etablerte hotell, pensjonat, vandrerhjem, ferieleiligheter og lignende foregår på vanlig måte.

Du finner du brannvesenet sine hovedsider, www.orbrann.no 


Publisert: 28.09.2016 10:08:33
Sist endret: 15.11.2016 15:11