Innhold

Øvre Romerike Brann og redning

Øvre Romerike Brann og redning IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene i Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Hurdal og Nes.

Øvre Romerike Brann og redning

Feiing

Informasjon om feiing og tilsyn finner du på Øvre Romerike brann og redning (ØRBRANN) sine sider

Les også: 

Feie- og tilsynsgebyrer

Alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, skal ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Her legges risikovurdering til grunn for å vurdere behovet for tilsyn og feiing av disse.

Minimumsfrekvensen på fire år fra forebyggende forskriften er fjernet, noe som gir kommunen muigheten til å ha lengre tilsyns- og feiekvenser enn fire år. Tilsyns- og feiefrekvens trenger ikke være like.

Feie- og tisynsen er behovsprøvd og finansieres ved gebyrer. Årsgebyret er fordelt på husstandens terminoppsett, sammen med de andre eiendomsgebyrene.

Priser finner du i Gebyrlista for 2023 

Ofte stilte spørsmål og svar om feie- og tilsynsgebyrer.

Fyrverkeri

Øvre Romerike Brann og redning administrerer alt som har med salg av fyrverkeri å gjøre, og du kan finne informasjon om dette på deres nettsider:

Informasjon om fyrverkeri - Øvre Romerike Brann og redning

Overnatting i bygg som skoler, barnehager, kirken osv. 

Når du arrangerer overnatting

Arrangerer du overnatting for lag, klasser, barnehager, foreninger, konfirmanter eller andre grupper?

Skal dere overnatte i et bygg der det vanligvis ikke foregår overnatting, som på skolen, i barnehagen eller i kirken?

Da må du melde ifra til brannvesenet på dette skjemaet (og husk, du må være ute i god tid):

Vi må vite om det er mange mennesker som oppholder seg i et bygg der det vanligvis er tomt om natta, i tilfelle noe skulle skje.

Før du kan melde ifra til brannvesenet, må arrangør og eier gå gjennom punktene under og deretter fylle ut skjemaet under for overnatting. 

Fristen for å melde inn overnatting er tre uker.

Meldingsskjema

Som arrangør må du

Som arrangør må man forsikre seg om at eier har gjort en grundig vurdering av risiko, og kan dokumentere at sikkerheten og punktene under er ivaretatt. 

Som eier må du

  • Kunne dokumentere at bygget er i en teknisk stand som gjør at det er trygt å overnatte der.
  • Ha tenkt gjennom om det er mulig for brannvesenet å komme fram til bygget dersom uhellet er ute.
  • Sørge for at det er gode nok rømningsveger.
  • Sørge for at det er en eller flere personer over 18 år som skriver under på et dokument som bekrefter at de har kompetanse til å ha ansvaret for de overnattende.

Brannvesenet vurderer meldingen, og dersom sikkerheten for de overnattende ikke er god nok, kan brannvesenet stille krav til flere sikringstiltak eller pålegge begrensninger.

Overnatting i etablerte hotell, pensjonat, vandrerhjem, ferieleiligheter og lignende foregår på vanlig måte.

 

Du finner du brannvesenet sine hovedsider, www.orbrann.no 


Publisert: 28.09.2016 10:08:33
Sist endret: 23.05.2022 10:59