Innhold

Eidsvoll kommune har 10 vassdragsanlegg til sammen. Vassdragsanlegg er dammer og vannveier med tilhørende konstruksjoner. Enkelt forklart så er en dam en konstruksjon som demmer opp vann i en innsjø eller elv. Vannet kan lagres i et magasin. Se bilde under.

Damsikkerhetsforskriften er regelverket som benyttes for dammer. Formålet med denne forskriften er å forebygge skader på mennesker, miljø og eiendom.

Alle dammer deles inn i konsekvensklasser fra klasse 0-4, ut fra konsekvensene ved et dambrudd. Klasse 0 har lavest konsekvenser og klasse 4 høyest konsekvenser. I Eidsvoll finnes det dammer i klasse 0,1 og 2.

 

Tisjøen dam

Tisjøen dam er en murdam med frontal betongtetting. Den er bygget i 1870-1880 årene. Eidsvoll kommune kjøpte dammen og rett til oppdemning av sjøen av godseier Haaken Mathiesen i 1914. Dammen demmer opp Tisjøen som er kommunens primære drikkevannskilde.

Eksisterende dam tilfredsstiller ikke NVE sine krav til sikkerhet. Det er derfor besluttet at eksisterende dam skal rives og det skal bygges ny gravitasjonsdam i betong på samme sted. Dette arbeidet er planlagt utført sommer/høst 2024.  

Tisjøen 1  Tisjøen 2       Bildene kan forstørres ved å klikke på dem.

Jøndalsåa inntaksdam

Jøndalsåa inntaksdam er en gravitasjonsdam i betong og er bygd i 1911.

Dammen har konsekvensklasse 0.

Jøndalsåa 1  Jøndalsåa 2

Fløyta dam

Fløyta dam er en gravitasjonsdam i betong i klasse 2 og er bygd i 1917. Dammen er også kalt Tønsakerfløyta.

Dammen ble bygd for regulering mhp strømproduksjon, og ble bygd om i 1970.

Fløyta 1   Fløyta 2

Nord-Fløyta dam

Nord-Fløyta dam en opprinnelig murdam fra begynnelsen av 1900-tallet med senere påført betongbrystning og betongpilarer på murdammens krone. Nytt flomløp ble etablert ved dammens venstre vederlag i 2013, noe som senket vannstanden i magasinet med ca. 2 meter.

Nord-Fløyta dam demmer opp magasinet Fløyta nordøst i Eidsvoll kommune. Dammen er klassifisert i klasse 2. Dammen ligger i Holtvassdraget rett øst for Minnesund. Dagens vannstand ligger på 263,8 moh. Området blir brukt av mange til rekreasjon.

Nord-Fløyta 1  Nord-Fløyta 2

Jønsjøen dam

Jønsjøen dam er en dam i konsekvensklasse 2 som ble bygd i 1917. Den ble bygd for regulering mhp strømproduksjon og bygd om i 1970.

Dammen er en gravitasjonsdam i betong.

Jønsjøen 1  Jønsjøen 2

Nedre Holsjø dam

Nedre Holsjø dam er en gravitasjonsdam i betong i konsekvensklasse 2. Den ble bygd i 1917 for regulering med hensyn på strømproduksjon. Nedre Holsjø er et rekreasjonsområde som brukes både sommer og vinter. Om vinteren til isfiske, om sommeren til både bading og fisking.

Nedre Holsjø 1  Nedre Holsjø 2

Øvre Holsjø dam

Øvre Holsjø dam er en dam i konsekvensklasse 1. Den ble rehabilitert i 2012 og er en gravitasjonsdam i betong. Området her brukes også til rekreasjon både sommer og vinter.

Øvre Holsjø 1  Øvre Holsjø 2

Nettsjøen dam

Nettsjøen dam er en gravitasjonsdam i betong i konsekvensklasse 2. Lengde på dammen er ca. 30 meter og største høyde er 5 meter. Nettsjøen dam ble bygd i 1912.

Nettsjøen 1  Nettsjøen 2

Morttjern dam

Morttjern dam er en betongdam med maksimal høyde 2,1 m og lengde 4 m. Den har konsekvensklasse 0.

Morttjern 1  Morttjern 2

Stensbydammen

Stensbydammen ligger like i nærheten av gamle Stensby sykehus og har konsekvensklasse 0. Området benyttes som badeplass og utfluktsområde.

Stensbydammen 1  Stensbydammen 1


Publisert: 14.04.2023 14:18:02
Sist endret: 21.04.2023 11:21