Gebyr for oppmålingstjenester

Gebyr for oppmålingstjenester / fradeling 2018

Gebyr for oppmålingstjenester / fradelingsbehandling
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger

Pkt 5.1  Grensejustering og tillegg - Matrikkelloven §6 og §15

     
Fra 0-150 m² pr.areal           7.280  
Fra 151-300 m² pr.areal           9.810  
Fra 301-450 m² pr.areal         11.810  
Fra 451-600 m² pr.areal         13.920  
Fra 601-750 m² pr.areal         15.920  
Fra 751-900 m² pr.areal         18.035  
Fra 901-1050 m² pr.areal         20.040  
For arealer fra 1051 m² brukes pkt.5.2 pr.areal    
Matrikulering ved arealoverføring: + 20% på gebyr pga. merarbeid      

Pkt 5.2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  - Matr.l. §6

     
Fra 0-1500 m² pr.areal         21.200  
Fra 1501-3000 m² pr.areal         26.900  
Fra 3001-4500 m² pr.areal         31.640  
For arealer over 4500 m² øker gebyret med kr. 500 pr.daa.      
Der det foreligger vektorisert godkjent reguleringsplan, reduseres gebyret med 20 % pr. tomt fra og med tomt 2 til og med tomt 4, og reduseres med 30 % pr. tomt fra og med tomt 5.      

Pkt 5.3 Oppmålingsforretning: Enkelte grensepunkt - Matr.l. §17

     
Oppmålingsforetning over grenser som ikke tidligere er koordinat-bestemt. Minstegebyr er for to punkt. pr. to punkt           5.270  
Fra og med tredje grensepunkt pr. pkt           2.530  
Ved koord bestemte pkt. uten innkalling. Minstegebyr er for to pkt. pr. to punkt           2.635  
Fra og med tredje grensepunkt pr. punkt           1.265  

Pkt 5.4 Oppmålingsforetning  over punktfeste - Matr.l. § 6

     
Oppmålingsforetning over punktfeste pr. festenr.         10.600  

Pkt 5.5 Gebyr for avbrutt forretning

     
Ved annullert forretning. I tillegg kommer timer for brukt tid på forretningen. pr. sak           4.210  

Pkt 5.6 Gebyr for opprettelse av anleggseiendom - M.forskr.§29

     
For volum fra 0 - 4500 m3 pr. anl.nr.         21.095  
For volum over 4500 m3 pr.1000 m3 pr. anl.nr.           2.110  

Pkt 5.7 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  -M.forskr.§31

     
 0-1500 m² pr. bnr.           4.850  
Over 1501 m² pr. påbegynt daa                575  

Pkt 5.8 Ny matrikkelenhet uten måling og merking - M.forskr.§25 og §40

     
Oppretting av ny matrikkelenhet uten krav til måling og merking pr. bnr.           4.850  

Pkt 5.9 Matrikkelføring av privat grenseavtale - M.forskr.§44

     
For inntil to punkter eller 100 meter grenselinje. pr. pkt           3.055  
For hvert nytt punkt utover 2 pkt eller 100m pr.  pkt               420  

Pkt 5.10 Gebyrsats for arbeider etter medgått tid

     
Gebyr  etter medgått tid Nei              975  

Pkt 5.11 Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev

     
Statlige satser      
Fra 0 - 10 sider pr. stk              183  
Mer enn 10 sider pr. stk              365  

Pkt 5.12 Gebyr for arbeider etter eierseksjonsloven - Eierseksj.loven - M.forskr. §35

     
Gebyr med befaring i marka 5 X rettsgebyr (1 049) pr. sak           5 245  
Ekspedisjonsgebyr pr.eierseksjon pr. seksjon              570  
For  ekslusive utearealer og krevende saker, etter anvendt tid utover grunngebyr. Tillegg for arbeider i marka etter regulativets pkt 5.3 pr.sak    

Pkt 5.13 Tinglysingsgebyr

     
pr.tinglysing, statens sats pr. enhet              525  

Pkt 5.14 Gebyr der deler av arbeidet utføres av andre

     
Klargjøring og registrering 30 % pr.  sak    
Innkallelse og avholdes av forretn. 20 % pr.  sak    
Merking 10% pr.  sak    
Måling,beregning og uttegning 40% pr.  sak    
I tillegg kommer etterarbeid og matrikkelføring etter timeforbruk pr.  sak    
Uavhengig av denne avtalen kan det inngås egne avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyrer. pr. sak    

Pkt 5.15 Fradeling etter Pbl §20-1 m og §19-2

     
Gebyr bestemmes etter sakens kompleksitet. (Ved dispensasjoner se gebyrregulativet for byggesak kap 4.)      
Minstepris pr. sak           4.750  
Maksimumspris pr. sak         10.547  

Pkt 5.16 Bygningsplassering når kommunen har ansvarsrett for plassering

     
For bolighus eller en bygningskropp pr. bygning           9.910 Tjeneste
Hus + garasje samlet         11.600  
Garasje eller uthus pr. bygning           4.320  
2. gangsutstikking pr bygning           2.310  
Plassering er inkl. beliggenhetsktr.      

Pkt 5.17 Meglerforespørseler

     
Gebyr pr.eiendom etter avtale pr. eiendom           2.111  

Pkt 5.18  Situasjonskart

     
Situasjonskart pr. eiendom              820 0

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 04.01.2017 13:45:23
Sist endret: 04.01.2017 13:45