Handlingsplan 2020 - 2023 og budsjett 2020 ble behandlet i formannskapets møte 26.11.2019. 
Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsplan 2020-2023. Budsjett 2020, administrasjonens forslag til  gebyrregulativ 2020 samt det borgerlige alternativet til budsjett og handlingsplan 2020-2023.

Høringsfrist: 10.12.2019

Saksprotokoll til PS 68-19 Handlingsplan 2020-2023 Budsjett 2020.pdf

Handlingsplan 2020 - 2023 tekstdel - rettet.pdf

Gebyrregulativ 2020 plansaker, byggesaker, oppmålingstjenester, fradelingsbehandling og landbrukstjenester

Prisliste 2020 øvrige områder.pdf

Det borgerlige alternativet 2020-2023 - til FS.pdf


Publisert: 27.11.2019 13:35:23
Sist endret: 24.01.2023 22:36